Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Gjør vurderingssenteret tilgjengelig

For å gjøre det opprinnelige vurderingssenteret tilgjengelig for så mange som mulig kan du bruke to moduser:

  • Interaktiv modus: Standardinnstillingen for vurderingssenteret. Du kan fryse kolonner og skrive vurderinger direkte i cellene – dette kalles direkte redigering.
  • Skjermlesermodus: Data i vurderingssenteret vises i et forenklet, statisk rutenett. Åpne Vurderingsopplysninger-siden i menyen for en celle, og skriv inn vurderingene. Du kan ikke fryse kolonner eller redigere direkte. Første gang du åpner vurderingssenteret med en skjermleser, kan du velge om du vil bruke denne ikke-interaktive visningsmodusen. Åpne menyen for overskriften for vurderingssenteret, og slå på modusen.

Skjermlesermodusen lagres ikke på tvers av økter. Når du logger av, går visningen tilbake til Interaktiv modus som standard.

I begge modusene kan du gjøre dette:

  • Flytte musepekeren fra kolonne til kolonne med tabulatortasten.
  • Navigere i cellene med oppover-, nedover-, høyre- og venstrepilene på et standardtastatur.