Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Åpne vurderingssenteret

Du får tilgang til vurderingssenteret via kontrollpanelet. Utvid Vurderingssenter-delen for å vise lenkene til Ikke vurdert-siden, hele vurderingssenteret og smartvisningene.

Mer om hvordan du kommer til vurderingssenteret med JAWS®

Du kan vurdere oppgaver, gruppeoppgaver, prøver, blogg- og dagbokinnlegg, wikiside- og diskusjonsinnlegg på Ikke vurdert-siden.

Mer om ikke vurdert-siden

Hele vurderingssenteret-lenken viser alle kolonnene og radene i vurderingssenteret og er standardvisningen til vurderingssenteret.

Lenkene til smartvisningen vises som en innrykket liste i Hele vurderingssenteret-delen. En smartvisning er en fokusert visning av vurderingssenteret og viser bare data som samsvarer med angitte kriterier. Du bruke smartvisninger for raskere å finne fram til data når vurderingssenteret inneholder et stort antall studenter og kolonner. Standard Prøver-smartvisningen viser som standard bare prøvekolonner.

Mer om smartvisninger

Du kan tilpasse visningen av vurderingssenteret og opprette vurderingsskjemaer, vurderingsperioder, kategorier og kolonner for å presentere og samle inn informasjonen du trenger.

Mer om tilpasning av visningen din


Vurderingssenterfunksjoner

Du kan utføre mange handlinger i vurderingssenteret med funksjonene som vises i to rader på toppen av siden.

Disse funksjonene vises i den første raden:

 • Opprett kolonne: Opprett en vurderingskolonne.
 • Opprett en beregnet kolonne: Åpne en meny med alternativer for å opprette en beregnet kolonne.
 • Administrer: Alternativene inkluderer vurderingsperioder, skjemaer, kategorier, fargekoding, vis/skjul student(er), e-post og kolonneorganisering.
 • Rapporter: Opprett rapporter fra vurderingssenterdata og åpne vurderingshistorikken for alle studentene.
 • Filter: Begrens visningen av dataene i vurderingssenter. Velg Filter for å utvide feltet og velge et alternativ fra disse menyene:
  • Gjeldende visning: Inkluderer visning av hele vurderingssenteret, smartvisninger og vurderingsperioder. Du kan velge en av visningene som skal brukes som standardvisning, med Angi gjeldende visning som standard-ikonet.
  • Kategori: Inkluderer alle standardkategoriene og de du har laget.
  • Status
  • Vis forsøk som ikke bidrar til brukerens vurdering: Standardvisningen i en vurderingscellemeny viser alle forsøkene som er gjort. Du kan tømme avmerkingsboksen og bare se forsøkene du må vurdere, i menyen for hver av vurderingscellene.

   Mer om filtrering av forsøk

 • Arbeid i frakoblet modus: Arbeid med vurderingssenterdata utenfor Blackboard Learn.

Disse funksjonene vises i den andre raden:

 • Flytt øverst: Velg én eller flere avmerkingsbokser for brukerne og velg Flytt øverst for å flytte radene til de første posisjonene i rutenettet.
 • E-post: Velg én eller flere av avmerkingsboksene for brukere, velg E-post og foreta et valg.
 • Sorter kolonner etter: Åpne en meny med alternativer for å organisere elementer i vurderingssenteret.
 • Rekkefølge: Sorter dataene i stigende eller synkende rekkefølge. Visningen forblir aktiv til du sorterer kolonnene på nytt eller logger ut.

Åpne vurderingssentermenyene

Gjennom hele Blackboard Learn kan elementer ha menyer med alternativer som er spesifikke for hvert element.

Alle celler og kolonneoverskriftene har en meny i vurderingssenteret. Menyene til prøvekolonne inkluderer for eksempel alternativer for Kolonnestatistikk og Vurderingsspørsmål. For kolonner som ikke kan vurderes – for eksempel Fornavn – har du bare muligheten til å skjule kolonnen og sortere cellene. Hvis et alternativ ikke vises i menyen, kan du ikke utføre handlingen på den kolonnen, raden eller cellen.

Pek på overskriften til en celle eller kolonne for å se Klikk for flere alternativer-ikonet. Velg ikonet for å åpne menyen.

Du kommer ikke til å se enkelte menyvalg hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn eller deaktiverer enkelte funksjoner.


Menyalternativer for kolonner

Menyene til kolonnene viser valg som er spesifikke for den kolonnen. Disse alternativene kan være tilgjengelige.

Kolonnealternativer
Alternativ Beskrivelse
Hurtigkolonneinformasjon Viser informasjon om kolonnen i et popup-vindu.
Send purring Du kan sende e-postpurringer fra vurderingssenterkolonnene til studenter og gruppemedlemmer som har manglende emnearbeid.
Vurderingsforsøk Gi vurderinger for forsøk for dette elementet.
Vurder med skjulte brukernavn Gi vurderinger for dette elementet uten å se studentenes identitet.
Elementanalyse Gir statistikk over totalt prestasjonsnivå for prøver og individuelle prøvespørsmål. Med denne informasjonen kan du gjenkjenne spørsmål som kanskje ikke representerer studentenes prestasjoner på en god måte. Bruk denne informasjonen til å forbedre spørsmål for fremtidig administrering av prøver eller for å justere studiepoeng for nåværende forsøk.
Forsøksstatistikk Viser Statistikk-siden for prøver og spørreundersøkelser. Hvert spørsmål for en prøve eller undersøkelse vises, sammen med spørsmålets poengsuminformasjon for prøver eller prosent som svares for spørreundersøkelser. På Spørreundersøkelsesstatistikk-siden kan du se resultatene for spørreundersøkelser. Prosentverdien av studentene som valgte hvert svar, vises. Du kan se individuelle resultater for spørreundersøkelser.
Last ned resultater Last ned vurderingssenterdata for denne kolonnen som en avgrenset fil som brukes i andre programmer, for eksempel regneark eller statistiske analyseprogrammer.
Vis alle forsøk Viser Vis alle forsøk-siden for prøver. Fra denne siden kan du vurdere forsøkene, vurdere dem anonymt eller vurdere etter spørsmål.
Vurder spørsmål Gi vurderinger for alle svarene på et spesifikt spørsmål på én gang.
Last ned oppgavefil Velg og last ned filer studenter har knyttet til oppgavene sine.
Rydd opp i oppgavefil Velg og slett filvedleggene til en oppgave.
Rediger kolonneinformasjon Viser Rediger kolonne-siden for denne kolonnen.
Kolonnestatistikk Viser Kolonnestatistikk-siden for denne kolonnen. Statistikken omfatter kolonneinformasjon, statusdistribusjon, vurderingsdistribusjon og grunnleggende statistikk – for eksempel område, gjennomsnitt, median og varians.
Angi som ekstern vurdering Resultatene i Ekstern vurdering-kolonnen deles med institusjonen din som studentenes endelige vurderinger for emnet ditt. Du bestemmer hvilken kolonne som angis som den eksterne vurderingen. I nye emner er standard Total-kolonne angitt som standard ekstern vurderingskolonne, og Ekstern vurdering-ikonet vises i kolonneoverskriften.
Skjul for studenter (på/av) Skjul denne kolonnen for brukere. Hvis du skjuler kolonnen, vises den fortsatt i rutenettet for vurderingssenteret, men studentene ser den ikke i Mine vurderinger. I rutenettet vises Kolonne ikke synlig for brukere-ikonet i kolonneoverskriften for alle kolonner som skjules for studenter. Velg igjen for å vise kolonnen til brukerne.
Fjern forsøk for alle brukere Viser et eget vindu der du kan fjerne forsøk for alle brukere. Du kan fjerne forsøk basert på kriterier eller datoområder.
Sorter stigende/Sorter synkende Vis elementene i kolonnen i en stigende eller synkende rekkefølge.
Skjul fra Lærervisning Skjuler kolonnen fra visningen i vurderingssenteret. For å vise kolonnen må du velge Administrer-menyen og deretter velge Kolonneorganisering.

Menyvalg for celler

Pek på cellen i vurderingssenterrutenettet for å se Klikk for flere alternativer-ikonet. Velg ikonet for å åpne menyen.

Eksempel:

Når du åpner menyen for navnecellen til en bruker, kan du skjule brukerens rad, skjule andre rader for å fokusere oppmerksomheten på én rad eller sende e-post til brukeren. Du kan se hvilke elementer som er synlige for brukere basert på tilgjengelighet og regler for tilpasset visning eller hvilke elementer en bruker har merket som gjennomgått.

Du kan også se Brukerstatistikk-siden som gir statistisk informasjon tilknyttet prestasjonen til en bruker.

Mer informasjon om brukerstatistikk

Open and see the student's statistics page

Kan jeg vise raden for bare én student?

Du kan snevre inn visningen til bare å vise raden for én student og fokusere på den aktuelle studentens forsøk og vurderinger. Du kan også dele vurderinger med studenten i personlige møter med vedkommende. Andre studenters vurderinger er beskyttet, og personvernet er ivaretatt. Når du skjuler brukerrader, beholdes dataene og du kan se dem når som helst.

Åpne menyen for navnecellen til en student, og velg Skjul andre rader.

Vis/skjul student(er)-siden kan du skjule og vise brukerrader. Kun din visning av rutenettet i vurderingssenteret blir påvirket. Studenttilgjengelighet påvirkes ikke. Åpne siden fra Administrere-menyen.

Hvis du har gjort en bruker utilgjengelig på Brukere-siden i kontrollpanelet, vises Bruker utilgjengelig-ikonet i brukerens første celle i vurderingssenteret. Men raden er ikke skjult i rutenettet. Utilgjengelige brukere får ikke tilgang til emnet.

Du kan også filtrere, ordne og sortere vurderingsboken.


Symbolforklaring for vurderingssenteret

Nederst til høyre i vurderingssenteret kan du velge Symbolforklaring for å se forklaringer om ikoner. Ikoner kan vises i vurderingssenterceller, forsøksmenyer, kolonneoverskrifter, på Vurderingsgrunnlag-siden og på Ikke vurdert-siden.

Du ser ikke «Gjelder ikke for brukerens vurdering»-ikonet hvis institusjonen bruker en eldre versjon av Blackboard Learn. Finn ut mer om hvordan du velger hvilket forsøk som skal vurderes.