Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Del vurderingssenterdata

Du kan dele vurderingsdata og annen informasjon med undervisningsassistenter, sensorer, studenter, observatører og andre interessenter. Rollene deres avgjør hvilken tilgang de har til vurderingssenteret og vurderingssenterdata. Undervisningsassistenter og sensorer har for eksempel samme tilgang til funksjoner og verktøy som lærere.

Gå gjennom institusjonens retningslinjer og veiledning før du publiserer informasjon om studentene for noen. Studentenes personvern beskyttes. Du må overholde internasjonale, nasjonale og regionale lover og regler, for eksempel Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) i USA.

Del vurderingssenteret med studentene

Du bestemmer hvilke vurderingssenterdata som skal publiseres for studentene, og når de skal publiseres. Du kan velge ikke å vise kolonner til studentene. Tilgjengelige kolonner vises i Mine resultater og kan vises individuelt i vurderingskortmodulen.

Du bestemmer om statistikk fra vurderingssenteret skal være tilgjengelig for brukerne. Hvis statistikken er tilgjengelig, er den synlig når kolonnen vises.

Når du legger til nye vurderingssenterkolonner, har du følgende alternativer:

  • Inkluder denne kolonnen i vurderingssenterberegninger:
  • Vis denne kolonnen til studenter:
  • Vis statistikk (gjennomsnitt og median) for denne kolonnen til studenter i Mine resultater

Når du ser vurderingssentersiden, kan du åpne menyen for en kolonne og velge Rediger kolonneinformasjon. Du kan endre tilgjengelighetsalternativene. Du kan også åpne menyen for en kolonne og velge Skjul for studenter (på/av).

Del vurderingssenteret med observatører

Observatører tilordnes vanligvis spesifikke brukere i Blackboard Learn uten å samhandle med systemet. Hvis du tillater det, kan du se emnet ditt og spore studentprogresjonen. Dessuten kan du sende e-postvarsler til alle observatører fra emnet ditt når det er behov for det.

Når observatører logger på, kan de se informasjon om studentene de er tilknyttet, på Observatørinstrumentbordet, som kan åpnes på Min institusjon-fanen i Verktøy-panelet. Hvis du tillater det, kan observatører se tilgjengelig vurderingssenterdata om tilknyttede studenter.

Mer om observatørtilgang


Lagre og bruk innstillingene og dataene fra vurderingssenteret på nytt

I denne tabellen lærer du hvordan du lagrer og bruker vurderingssenterinnstillinger og -data på nytt i et emne.

Lagre dataalternativer
Funksjon Hvordan håndteres vurderingssenterdata og -innstillinger?
Arkiv Med Arkiver opprettes det en fullstendig kopi av et emne i ZIP-format. Alle kumulative vurderingskolonner, studentvurderinger og tilknyttede innstillinger i det arkiverte kildeemnet tas med i emnepakken.
Gjenopprett: Gjenopprett bruker et arkivert emne til å opprette et nytt. Alle beregnede vurderingskolonner, studentvurderinger og tilknyttede innstillinger i det valgte arkiverte emnet gjenopprettes i destinasjonsemnet. Standardkolonnene for endelig total poengsum og vektet vurdering i det nye emnet overskrives med de kumulative vurderingskolonnene i den arkiverte emnepakken.
Kopier emnematerialer til et nytt emne Velg materiell fra et eksisterende emne du vil kopiere til et nytt emne. Vurderingssenterinnstillingene fra det opprinnelige emnet kopieres til det nye emnet. Når du velger at vurderingssenteret skal være en del av kopien, kopieres alle beregnede vurderingskolonner og tilknyttede innstillinger i kildeemnet til destinasjonsemnet. Standardkolonnene for endelig total poengsum og vektet vurdering i det nye emnet overskrives med de kumulative vurderingskolonnene fra kildeemnet.
Kopier emnematerialer til et eksisterende emne Velg materiell fra et eksisterende emne du vil kopiere til et annet eksisterende emne. Vurderingssenterkolonnene fra det kopierte emnet legges til de eksisterende kolonnene i destinasjonsemnet. Når du velger at vurderingssenteret skal være en del av kopien, kopieres alle beregnede vurderingskolonner og tilknyttede innstillinger i kildeemnet til destinasjonsemnet. Kilde- og destinasjonsemnene slås sammen uten at noe i destinasjonsemnet overstyres. Destinasjonsemnet inneholder alle de beregnede vurderingskolonnene fra begge emnene. Det kan resultere i at kolonnene for endelig total poengsum og vektet vurdering dupliseres.
Kopier emne med brukere (nøyaktig kopi) Lager et nøyaktig duplikat av et eksisterende emne, som omfatter alle brukere med tilhørende data. Alle beregnede vurderingskolonner, studentvurderinger og tilknyttede innstillinger i kildeemnet kopieres til destinasjonsemnet. Standardkolonnene for endelig total poengsum og vektet vurdering i det nye emnet overstyres av de beregnede vurderingskolonnene i kildeemnet.
Eksporter Med en eksport kan du velge hele eller deler av et eksisterende emne som skal legges til i en eksportert ZIP-fil. Eksporter omfatter ikke studentdata. Når du velger at vurderingssenteret skal være en del av eksporten, tas alle beregnede vurderingskolonner og tilknyttede innstillinger i kildeemnet med i emnepakken.
Importer pakke Bruk Importer pakke til å laste opp det valgte emnematerialet fra en eksportert ZIP-fil til et emne. Enten hele eller utvalgte deler av ZIP-filen lastes opp. Når du velger at vurderingssenteret skal være en del av en importoperasjonen, importeres alle beregnede vurderingskolonner og tilknyttede innstillinger i den eksporterte emnepakken til destinasjonsemnet. Emnepakken og destinasjonsemnene slås sammen uten at noe i destinasjonsemnet overstyres. Destinasjonsemnet inneholder alle de beregnede vurderingskolonnene fra begge emnene. Det kan resultere i at kolonnene for endelig total poengsum og vektet vurdering dupliseres, noe som er tillatt.