Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Del vurderingsmatriser

Du kan dele vurderingsmatriser mellom emner i Blackboard Learn. Hvis du underviser i flere emner, kan du opprette en vurderingsmatrise i ett emne, eksportere den og importere den til et annet. Du kan også dele den eksporterte filen med andre lærere, så de kan bruke den i Blackboard Learn-emnene sine. Hvis vurderingsmatrisen er større enn 15 x 15, er det bare de første femten radene eller kolonnene som overføres til et Ultra-emne.

Alle endringer i vurderingsmatriser må gjøres inne i et Blackboard Learn-emne. Ikke gjør endringer i den eksporterte ZIP-filen.

Kontrollpanel > Emneverktøy > Ordliste

For å importere vurderingsmatriser kan du velge Importer vurderingsmatrise og bla gjennom for å finne filen. Velg Send for å laste opp filen.

–ELLER–

For å eksportere en vurdering kan du merke av for vurderingsmatrisens tittel og velge Eksporter. Du kan lagre den på datamaskinen din eller i Mitt innhold hvis du har tilgang til det.