Legg til teksting for å gi videoinnhold en ny dimensjon.

Legg til teksting på videoer for å få alle studenter engasjert. Med teksting av videoer blir innholdet lett tilgjengelig for personer som er døve eller har nedsatt hørsel. Med teksting blir det mulig for alle studenter å få med seg innholdet i videoer. Teksting er svært nyttig på mange områder.

Eksempler

 • Folk som jobber på støyfylte steder, kan lese undertekster.
 • Studenter med andre morsmål kan lese undertekster på sine egne språk.
 • Elever som lærer å lese, kan følge det som blir sagt.
 • Studenter kan se stavingen for begreper som er med i prøver. 
 • Alle kan søke etter nøkkelbegreper i økten.

Typer teksting

Det finnes ulike typer teksting. Det er ikke alle typer teksting som oppfyller alle krav for tilgjengelighet.

 • Separat teksting: Videoer som har separat teksting, er merket med et velkjent CC-ikon
  . Det er valgfritt å bruke separat teksting. Brukere kan slå dem på eller av med videospilleren eller andre kontroller. Separat teksting for video på TV leses av en dekoder som er en del av maskinvaren i alle TV-er som selges i USA. Separat teksting for videoer på nettet leses av en mediespiller (hvis den støtter dette). Ikke alle mediespillerversjoner støtter separat teksting. Separat teksting inngår ikke i den faktiske videostrømmingen og finnes i en separat tekststrøm.

  Brukere som vil ha tilgang til separat teksting, må vite hvordan de slår dem på fra TV-en eller mediespilleren sin. Legg til instruksjoner for brukerne i emnet ditt.

 • Integrert teksting: Videoer som åpnes på nettet, kan bruke integrert teksting for tekst på skjermen. Integrert teksting vises alltid fordi dette er en del av videostrømmen. Integrerte teksting påvirkes ikke av de forskjellige funksjonene til mediespilleren. Brukerne trenger ikke å vite hvordan de slår på tekstingen. En ulempe med integrert teksting er at hvis videoen er komprimert, kan kvaliteten og lesbarheten reduseres. De kan også virke forstyrrende for enkelte brukere.
 • Lydbeskrivelse: Ved å legge til en skriftlig beskrivelse av lydeffekter, som «knirkende gulv» eller «glass knuser», kan seerne få en rikere opplevelse. Lydbeskrivelser er en del av integrert eller separat teksting. De kan gi manglende informasjon som en fortellerstemme ikke kan gjengi. Hvis for eksempel en fortellerstemme sier: «Som du kan se, er det tre hovedpunkter som støtter denne konklusjonen», men ikke sier hva disse tre hovedpunktene er, kan lydbeskrivelsen oppgi den manglende informasjonen i tekstingen.

  Den enkleste løsningen for å unngå å måtte bruke lydbeskrivelse (som i eksempelet), er å ha en dreiebok fortellerstemmen følger, som beskriver visuell informasjon høyt.

 • Teksting i sanntid: Av og til omtalt som sanntidstekst – er en transkripsjonstjeneste som ligner på TDD/TTY for telefoner, og foregår under synkroniserte aktiviteter som strømming av videoer eller Blackboard Collaborate-økter. Transkripsjonstjenester er adskilt fra Blackboard Learn. Tjenesten koster vanligvis penger og må arrangeres i forkant av aktiviteten.
 • Undertekster: Undertekster har utgangspunkt i at seerne kan se og høre, og inneholder bare dialog – ikke lydeffekter eller annen beskrivelse. Bare muntlig dialog tekstes og oversettes ofte til andre språk.

Finn tekstet innhold

Den enkleste og raskeste metoden for å legge til tekstet innhold i emnet ditt, er å finne videoer som allerede har teksting. En relativt liten andel av videoer har teksting, men du kan finne dem ved å filtrere søket. Skriv inn et søkeord på YouTubeTM, og legg til et komma etterfulgt av «cc». Når du for eksempel søker etter videoer med teksting om MOOC-er, kan du skrive «MOOC, cc» i søkefeltet.

Andre tjenester, for eksempel iTunes®, har filtre som kan hjelpe deg med å finne videoer med teksting. Det at en video har teksting, betyr ikke at det faktiske innholdet er bedre eller dårligere enn videoer uten teksting. Før du legger til videoer med teksting i emnet ditt, bør du spille dem av i sin helhet for å kontrollere at tekstingen er nøyaktig, og at innholdet er som forventet.


Hvordan tekste en video med YouTube

Du kan legge til teksting i alle videoer du eier og laster opp til YouTubeTM-kontoen din. Den automatiske tekstetjenesten til YouTube er en god start for teksting av videoene dine.

Det er svært viktig å ha en dreiebok, selv om du lager uformelle videoer. Du bør ha en disposisjon og ha skrevet ned hva du skal si. Det tar litt lengre tid i forkant, men du sparer tid på sikt. Når du har en dreiebok, høres du bedre ut i videoen, og du gjør færre feil. Du kan også kopiere og lime inn fortellingen i YouTube i stedet for å skrive den inn på nytt i redigeringsprogrammet for teksting.

Arbeid med videotranskripsjon

 1. Gå til Videobehandling.
 2. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av Rediger-knappen for videoen du vil legge til teksting på.
 3. Velg Teksting. I rullegardinmenyen velger du det språket det snakkes mest i videoen. Klikk på Angi språk.
 4. Klikk på Legg til ny teksting.
 5. Velg språket for tekstingen du vil legge til. Du kan bruke søkefeltet til å finne språk som ikke automatisk vises i listen.
 6. Klikk på Transkriber og synkroniser automatisk.
 7. Kopier alt som sies, og lim det inn i tekstfeltet. Hvis tekstingen er beregnet på hørselshemmede, må du huske å legge til elementer som [musikk] og [applaus] for å identifisere bakgrunnslyder.
 8. Klikk på Angi tidspunkter for å synkronisere transkripsjonen med videoen.

Dette kan ta noen minutter. Mens du venter, åpnes sporlisten for videoen igjen. Når alt er klart, blir transkripsjonen automatisk publisert på videoen.

Legg til teksting manuelt

Av og til fungerer ikke funksjonen for transkripsjon og automatisk synkronisering. Men du kan fortsatt legge til tekstingen manuelt.

 1. Gå til Teksting, velg språket for videoen og klikk på Lag ny teksting.
 2. Start avspillingen, la fortellerstemmen snakke i 4–8 sekunder og sett videoen på pause. Såfremt det er mulig, bør du starte og stoppe avspillingen der det er naturlige pauser i snakkingen.
 3. Kopier fortellerteksten fra transkripsjonen, og lim inn det som blir sagt i løpet av tidsperioden, i tekstboksen.
 4. Klikk på + for å legge til undertekster. Hvis det er behov for det, kan du dra i kantene på fortellerboksen så den passer bedre med det som blir sagt.
 5. Gjenta trinn 2–4 for resten av det som blir sagt.
 6. Når du er ferdig, kan du klikke på Publiser.

Arbeid med automatisk teksting

 1. Last opp videoen til YouTube.
 2. Vent i to til seks timer.
 3. Logg på YouTube igjen, og gå til Videobehandling.
 4. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av Rediger-knappen ved siden av videoen du vil redigere tekstingen på.
 5. Velg Teksting.
 6. Klikk på Automatisk teksting.
 7. Rediger den eksisterende tekstingen (noen ganger er de automatiske forslagene nokså morsomme).

Selv om den automatiske tekstingen fra YouTube er langt fra perfekt, hjelper den deg ca. 80 % i mål. Jo klarere stemmen og uttalen din er, jo bedre resultater får du. Det beste med verktøyet for automatisk teksting er at tidskodene synkroniseres med innholdet. Alt du trenger å gjøre, er å redigere den eksisterende teksten i hver bilderamme.