Textning ger videoinnehåll ytterligare en dimension.

Lägg till undertexter på dina videor om du vill engagera alla deltagare. Genom att lägga till texter i videor kan du göra innehållet tillgängligt för personer som inte hör eller som har nedsatt hörsel. Undertexter kan göra det möjligt för alla deltagare att ta del av videoinnehåll. Textning kan fylla en rad olika funktioner.

Exempel:

 • Det är till nytta för alla som arbetar i bullriga miljöer.
 • Den som har ett annat modersmål än det språk som hörs på videon kan läsa undertexter på sitt eget språk.
 • Deltagare som håller på att lära sig läsa kan följa berättarrösten på videon.
 • Deltagare kan se hur olika ord och termer som ingår i testet stavas. 
 • Alla kan söka efter nyckeltermer i sessionen.

Typer av textning

Det finns olika typer av textning. Det är inte alla textningstyper som uppfyller alla tillgänglighetskrav.

 • Dold textning: Videoinnehåll som är försett med dold textning märks med den välbekanta ikonen ”CC” (Closed Captions)
  . Det är valfritt att använda textning för hörselskadade. Användare kan slå på eller stänga av textningen med hjälp av videospelaren eller andra kontroller. När det gäller videor på tv läses den dolda textningen av en dekoder som är inbyggd i maskinvaran på alla tv-apparater som säljs i t.ex. USA. När det gäller videor på webben läses textningen av en mediespelare om den har stöd för dold textning. Det är inte alla versioner av mediespelare som stöder dold textning för hörselskadade. Textning för hörselskadade är inte en del av videoströmmen utan ligger i en separat textström.

  Användare som vill komma åt textning för hörselskadade måste veta hur de ska slå på och stänga av funktionen på sin tv eller i sin mediespelare. Du kan inkludera instruktioner för användarna i din kurs.

 • Textdelning: Det går att använda textdelning för att visa text på skärmen i videoinnehåll som visas på webben. Textdelning visas alltid eftersom texten är en del av videoströmmen. Textdelningen beror inte på funktioner i olika mediespelare. Användare behöver inte veta hur man slår på texterna. En nackdel med textdelning är att om videon är komprimerad kan det innebära en lägre kvalitet och sämre läsbarhet. Texterna kan även vara distraherande för vissa användare.
 • Ljudbeskrivningar: Att lägga till en skriftlig beskrivning av ljudeffekter som knarrande golvbrädor eller glas som krossas kan ge tittarna en rikare upplevelse. Ljudbeskrivningar är en del av textdelning eller textning för hörselskadade. De kan användas för att fylla i information som inte förmedlas av en berättarröst. Om berättaren till exempel säger ”som ni kan se ger de tre huvudpunkterna stöd åt slutsatsen”, men inte berättar vad de tre punkterna är, kan du med hjälp av ljudbeskrivningen fylla i den information som saknas.

  Det lättaste sättet att klara sig utan ljudbeskrivningar i exemplet är att ha ett manus där beskrivningar av den visuella informationen ingår och läses upp av berättaren.

 • Realtidstextning: Sker vid en synkron händelse som t.ex. videoströmning eller en Blackboard Collaborate-session. Realtidstextning är en transkriberingstjänst som liknar TDD/TTY för telefoner. Transkriberingstjänster är separata från Blackboard Learn. Vanligtvis måste man betala för tjänsten och den måste arrangeras i förväg.
 • Undertexter: Översättning av enbart dialog som inte inkluderar ljudeffekter eller några andra beskrivningar. Undertexter förutsätter att tittarna kan se och höra. Det är bara talade dialoger som återges och de översätts ofta till ett annat språk.

Hitta textat material

Det lättaste och snabbaste sättet att lägga till textat innehåll i din kurs är att hitta videor som redan har textning. Det finns en relativt liten mängd videor som har textning, men du hittar dem lätt om du filtrerar dina sökningar. Ange din sökterm på YouTubeTM och lägg till ett komma följt av ”cc”. Du kan till exempel söka efter textade videor i MOOC-kurser genom att ange ”MOOC, cc” i sökfältet.

iTunes® och Hulu® har filter som du kan använda för att hitta videor med text. Bara för att en video har text betyder det inte att det faktiska innehållet är bättre eller sämre än i en video utan text. Innan du lägger till en video med undertexter i din kurs ska du titta genom hela filmen för att kontrollera att undertexterna är korrekta och att innehållet är det du förväntade dig.


Hur man lägger till undertexter på en video med YouTube

Du kan lägga till undertexter i vilken video som helst som du äger och laddar upp på ditt YouTubeTM-konto. YouTubes automatiska textningstjänst är en bra utgångspunkt för att lägga till text i dina videor.

Det är mycket viktigt att ha ett manus, även om du bara gör informella videor. Skriv ner din översikt och det du tänker säga. Det tar lite längre tid till att börja med, men du kommer att spara tid i längden. Om du har ett manus kommer du att låta bättre i videon och du behöver inte ta om så mycket. Du kan även kopiera och klistra in texten från manuset i YouTube istället för att skriva in den igen i undertextsredigeraren.

Arbeta med en videoavskrift som utgångspunkt

 1. Öppna Videohanteraren.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid knappen Redigera för videon som du vill texta.
 3. Välj Undertexter. Välj det språk som talas mest i videon och klicka på Ange språk.
 4. Klicka på knappen Lägg till textning.
 5. Välj språk för de undertexter du vill skapa. Använd söklisten om du vill söka efter språk som inte automatiskt visas i listan.
 6. Klicka påTranskribera och ange tidskoder.
 7. Kopiera och klistra in allt talat ljud i textfältet. Om du skapar texter för hörselskadade bör du också indikera viktiga ljud som [musik] eller [applåder] så att tittarna inte missar dem.
 8. Klicka på Ange tidskoder för att synkronisera texten med videon.

Tidskodningen kan ta ett par minuter. Medan du väntar öppnas listan över videor. När tidskodningen är klar publiceras texten automatiskt i videon.

Lägga till undertexter manuellt

Ibland fungerar det inte att använda funktionerna för transkribering och automatisk synkronisering. I sådana fall kan du lägga till undertexter manuellt.

 1. Navigera till Undertexter, välj videons språk och klicka sedan på Skapa nya undertexter.
 2. Starta videon och låt 4 till 8 sekunders tal spelas upp. Därefter pausar du uppspelningen. Försök stoppa och starta i naturliga pauser i talet, så långt det är möjligt.
 3. Kopiera berättartexten från avskriften och klistra in den text som motsvarar det som sägs under den aktuella tidsperioden i videon i textrutan.
 4. Klicka på knappen för tillägg av undertexter (+). Du justerar textens synkronisering med videon genom att dra i kanterna på rutan med texten.
 5. Upprepa steg 2–4 för resten av talet i videon.
 6. När du är klar med att lägga till text klickar du på Publicera.

Arbeta med automatiska undertexter

 1. Ladda upp videon till YouTube.
 2. Vänta två till sex timmar.
 3. Logga in på YouTube igen och öppna Videohanteraren.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid knappen Redigera för den video vars undertexter du vill redigera.
 5. Välj Undertexter.
 6. Klicka på Automatisk textning.
 7. Redigera den befintliga texten. (Ibland är de automatiska förslagen heltokiga så det här är roligt.)

Även om YouTubes funktion för automatisk textning inte är helt perfekt, så är jobbet till 80 procent gjort. Ju tydligare du talar och uttalar orden, desto bättre resultat får du. Det bästa med det automatiska textningsverktyget är att tidskoderna synkroniseras med ditt innehåll. Allt du behöver göra är att redigera den befintliga texten i varje ram.