Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.


Ychwanegu ffeiliau a chyfryngau

Pan fyddwch yn cyflwyno'ch gwaith, gallwch bori am ffeiliau a gedwir ar storfa cwmwl neu ar eich cyfrifiadur. Gallwch gynnwys dogfennau, fideo, sain a delweddau.

Rhagor am storfa cwmwl

Mae mathau o ffeil a gefnogir yn cynnwys DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, a'r rhan fwyaf o fathau ffeil delwedd.

Mwy ar y mathau o ffeiliau y gallwch eu hychwanegu.

Mwy ar aseiniadau


Mewnosod ffeiliau yn y golygydd

Gallwch uwchlwytho ffeiliau yn y golygydd mewn ardaloedd penodol o gwrs Ultra. Er enghraifft, mewn trafodaeth, gallwch gynnwys dogfen i gefnogi eich datganiadau.

Mae'r golygydd ond yn cefnogi gwylio mewnol ar gyfer fideos yn y fformat MP4. Efallai y bydd angen i chi lawrlwytho fideos sy'n defnyddio mathau eraill o ffeiliau, megis MOV neu MPEG. Ni allwch ychwanegu atodiadau yn y golygydd mewn eitemau calendr.

Dewiswch yr eicon Atodi (sydd ar ffurf clip papur). Porwch am ffeil o'ch cyfrifiadur. Bydd ffenestr statws yn ymddangos i ddangos cynnydd uwchlwytho'r ffeil. Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl drwy ddewis yr eicon plws. Gallwch hefyd lusgo ffeil o'ch cyfrifiadur a'i gollwng yn y golygydd: 

 1. Dewiswch a daliwch fotwm y llygoden i lawr dros y ffeil rydych eisiau ei symud. 
 2. Symudwch y ffeil â'r llygoden neu'r pad cyffwrdd i'r golygydd. 
 3. Tynnwch eich bys oddi ar fotwm y llygoden a chaiff y ffeil ei symud.

Gallwch olygu gosodiadau'r ffeil, gan gynnwys:

 • enw arddangos
 • testun amgen
 • ymddygiad arddangos (a yw'r ffeil yn ymddangos fel dolen neu a oes modd ei gweld yn fewnol gyda chynnwys arall yn y golygydd)

Mewnosod delweddau yn y golygydd

Mewn rhai ardaloedd o gwrs Ultra, gallwch ddefnyddio swyddogaethau’r golygydd i ychwanegu delweddau ynghyd â chynnwys testun. Gallwch ychwanegu delweddau a letyir ar lein, mewn storfa cwmwl, neu o'ch gyriant lleol. Ni allwch ychwanegu delweddau yn y golygydd mewn eitemau calendr.

Ychwanegu delweddau o'ch gyriant lleol. Llusgwch y ddelwedd o'ch cyfrifiadur a'i gollwng yn y golygydd: 

 1. Dewiswch a daliwch fotwm y llygoden i lawr dros y ffeil rydych eisiau ei symud. 
 2. Symudwch y ffeil â'r llygoden neu'r pad cyffwrdd i'r golygydd. 
 3. Tynnwch eich bys oddi ar fotwm y llygoden a chaiff y ffeil ei symud.

Gallwch hefyd ychwanegu delweddau o'r we. Dewiswch Mewnosod Cynnwys ac wedyn dewiswch Delwedd o URL. Teipiwch neu gludwch URL delwedd i blannu delwedd a letyir ar-lein. Mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r protocol http://. Cynhwyswch ddisgrifiad o'r ddelwedd yn y blwch Testun amgen ar gyfer darllenyddion sgrin a defnyddwyr na allant weld y ddelwedd.

Ailfeintio a dileu delweddau

Ni chefnogir ailfeintio cyfryngau ar ddyfeisiau symudol.

Gallwch ailfeintio delweddau'n hawdd yn y golygydd. Mae mathau o gyfryngau sydd ar gael i'w hailfeintio hefyd yn cynnwys fideos a chyfryngau eraill a fewnosodwyd drwy URL.

 1. Unwaith bod delwedd wedi'i hychwanegu at y golygydd, dewiswch y ddelwedd honno â'ch cyrchwr. Bydd y ddelwedd a ddewiswyd yn dangos pedair dolen yn y corneli.
 2. Dewiswch un o'r dolennau a daliwch fotwm y llygoden i lawr wrth i chi lusgo'r ddolen i fwyhau neu leihau maint y ddelwedd.  
 3. Pan fyddwch yn fodlon ar y maint, tynnwch eich bys oddi ar fotwm y llygoden a dewiswch Cadw
Resize media by dragging corner handle

Gallwch hefyd ailfeintio delwedd drwy lywio â'r bysellfwrdd: 

 1. Gwnewch yn siŵr bod eich cyrchwr yn weithredol ar y sgrin Learn Ultra.
 2. Dewiswch y fysell tab nes i chi amlygu'r ddelwedd rydych eisiau ei hailfeintio. 
 3. Daliwch y fysell Shift i lawr a defnyddiwch y bysellau saethau i fwyhau neu leihau'r ddelwedd
 4. Pan fydd maint y ddelwedd wedi'i newid i'r maint o'ch dewis, tynnwch eich bys oddi ar y fysell Shift. 

Wrth ailfeintio, cofiwch ystyried y manylion hyn ar gyfer ailfeintio cyfryngau:

 • Mae pob ffeil gyfrwng sydd wedi'i hatodi neu wedi'i mewnosod drwy URL yn cynnal y gymhareb agwedd.
 • Mae pob ffeil gyfrwng yn cael ei halinio yn y canol.
 • Maint mwyaf y cyfryngau (100%) yw'r lled mwyaf mae'r golygydd cynnwys yn ei ganiatáu.
 • Maint lleiaf pob cyfrwng yw 200 o bicseli.

Dileu delwedd. Dewiswch y ddelwedd â'ch cyrchwr a bydd yr eicon dileu yn ymddangos yng nghornel dde uchaf y ddelwedd. Dewiswch yr eicon hwnnw i ddileu'r ddelwedd. Gallwch hefyd amlygu'r ddelwedd â'ch cyrchwr a dewis y fysell backspace.


Mewnosod cyfryngau yn y golygydd

Gallwch ddefnyddio’r opsiwn Mewnosod Cyfryngau i fewnosod ffeiliau cyfryngau yn uniongyrchol yn y golygydd. Mae'r golygydd yn plannu'r cynnwys yn awtomatig fel ei fod yn ymddangos wrth ochr y cynnwys arall rydych yn ei gynnwys. Gall aelodau cwrs weld y cynnwys, megis fideo, o fewn yr un ffenestr—ni fydd rhaid iddynt lywio i wefan y cyfryngau.

Gallwch blannu cynnwys o'r gwefannau hyn:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • SoundCloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • Office365
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™

I ychwanegu cyfryngau:

 1. Yn y golygydd, dewiswch Mewnosod Cyfryngau.
 2. Gludwch URL y ffynhonnell o'r wefan.
 3. Ychwanegwch destun amgen sy'n disgrifio'r eitem ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu sy'n methu â llwytho'r cynnwys.
 4. Dewiswch Mewnosod. Mae'r eitem yn cael ei phlannu'n awtomatig yn y golygydd.

Ailfeintio cyfryngau. Gweler cyfarwyddiadau yn "Mewnosod delweddau yn y golygydd cynnwys."

Plannu ffeiliau menter Office365. Dewiswch Rhannu yn eich ffeil Office365 i greu dolen i'r ffeil. Dewiswch ba ganiatâd rydych eisiau ei roi i'r defnyddiwr a dewiswch Copïo’r Ddolen. Bydd hyn yn copïo'r ddolen i’ch clipfwrdd. I blannu’r cynnwys, dewiswch Mewnosod Cynnwys > Cyfryngau o'r golygydd. Gludwch y ddolen yn URL y Cyfryngau. Dewiswch Mewnosod.

Rhagor am sut mae ffeiliau cyfryngau yn ymddangos


Mewnosod fideo YouTube

Defnyddiwch yr opsiwn Mewnosod Fideo YouTube i bori ac ychwanegu cynnwys fideo yn uniongyrchol yn y golygydd. Nid oes angen i chi adael eich cwrs i ganfod dolen. Gallwch ddewis dangos y fideo fel dolen neu ei blannu er mwyn iddo ymddangos wrth ochr y cynnwys arall rydych wedi'i gynnwys. Gall pobl eraill wylio'r fideo o fewn yr un ffenestr—ni fydd rhaid iddynt lywio i YouTube.

Wrth fewnosod fideo yn y modd golygu, bydd eicon rhagolwg yn ymddangos yn y gornel dde uchaf i chwarae'r fideo mewn ffenestr arall tra eich bod yn y modd golygu. Mae hyn yn caniatáu i chi gael rhagolwg o'r fideo cyn i chi ei gadw. Mae'r eicon rhagolwg yn ymddangos sut bynnag rydych yn mewnosod cyfryngau.

Resize media video play icon in edit mode

Ailfeintio cyfryngau. Gweler cyfarwyddiadau yn "Mewnosod delweddau yn y golygydd cynnwys."

Dileu fideo. Dewiswch y fideo â'ch cyrchwr a bydd yr eicon dileu yn ymddangos yng nghornel dde uchaf y fideo. Dewiswch yr eicon hwnnw i ddileu'r fideo. Gallwch hefyd amlygu'r fideo â'ch cyrchwr a dewis y fysell backspace.

Rhagor am fewnosod fideos YouTube


Mewnosod ffeiliau Content Market

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Y Content Market yw’ch porth i ddeunyddiau dysgu gwerthfawr o ddarparwyr cynnwys dibynadwy. Gallwch hefyd fanteisio ar adnoddau a dolenni y mae’ch gweinyddwr wedi'u darparu ar draws eich sefydliad.

Gallwch ychwanegu cynnwys o’r Content Market yn uniongyrchol at y golygydd yn aseiniadau, profion a dogfennau eich cwrs. 

Yn y golygydd, dewiswch Mewnosod (eicon yr arwydd plws) > Content Market