Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.


Bestanden en media toevoegen

Wanneer je je werk verzendt, kun je naar bestanden bladeren in cloudopslag of op je computer. Je kunt documenten, video, audio en afbeeldingen toevoegen.

Meer informatie over cloudopslag

Afgezien van de meeste afbeeldingsbestanden, worden onder andere deze bestandstypen ondersteund: DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT en ZIP.

Meer informatie over de bestandstypen die je kunt toevoegen

Meer informatie over opdrachten


Bestanden invoegen in de editor

Je kunt in de editor in bepaalde gedeelten van een Ultra-cursus bestanden uploaden. Je kunt bijvoorbeeld een document bijvoegen in een discussie om je verklaringen te ondersteunen.

De editor biedt alleen ondersteuning voor de inline weergave van video's in MP4-indeling. Mogelijk moet je andere bestandstypen downloaden, zoals MOV of MPEG. Het is niet mogelijk om in de editor bijlagen toe te voegen in agenda-items.

Selecteer het pictogram Bijlage (dat de vorm van een paperclip heeft). Blader naar een bestand op je computer. Er wordt een statusvenster geopend om de voortgang van de bestandsupload weer te geven. Je kunt ook bestanden toevoegen vanuit cloudopslag door het pluspictogram te selecteren. Je kunt ook een bestand van je computer naar de editor slepen: 

 1. Klik met de muisknop het bestand aan dat je wilt verplaatsen. 
 2. Verplaats het bestand met de muis of het touchpad naar de editor. 
 3. Laat de muisknop los en het bestand wordt verplaatst.

Je kunt de instellingen van het bestand bewerken, inclusief:

 • weergavenaam
 • alternatieve tekst
 • weergavegedrag (ongeacht of het bestand als een koppeling wordt weergegeven of inline kan worden weergegeven met andere inhoud in de editor)

Afbeeldingen invoegen in de editor

In sommige gedeelten van een Ultra-cursus kun je de editorfuncties gebruiken om afbeeldingen aan tekst toe te voegen. Je kunt afbeeldingen toevoegen die online worden gehost, vanuit de cloudopslag en vanaf een lokale schijf. Het is niet mogelijk om in de editor afbeeldingen toe te voegen in agenda-items.

 

Voeg afbeeldingen toe vanaf een lokale schijf. Sleep de afbeelding van je computer en naar de editor: 

 1. Klik met de muisknop het bestand aan dat je wilt verplaatsen. 
 2. Verplaats het bestand met de muis of het touchpad naar de editor. 
 3. Laat de muisknop los en het bestand wordt verplaatst.

Afbeeldingen toevoegen vanaf het web. Selecteer Inhoud invoegen (het plusteken) > Afbeelding. Typ of plak een afbeeldings-URL om een afbeelding in te sluiten die online wordt gehost. Je moet het protocol http:// gebruiken. Voeg een beschrijving van de afbeelding toe in het vak Alternatieve tekst voor schermlezers en gebruikers die de afbeelding niet kunnen bekijken. 

Formaat van afbeeldingen wijzigen en afbeeldingen verwijderen

Het formaat wijzigen van media wordt niet ondersteund op mobiele apparaten.

Je kunt gemakkelijk het formaat van afbeeldingen wijzigen in de editor. Beschikbare mediatypes voor het wijzigen van het formaat zijn onder andere ook video’s en andere media die wordt ingevoegd via URL.

 1. Zodra er een afbeelding is toegevoegd aan de editor, selecteer je die afbeelding met de cursor. De geselecteerde afbeelding geeft vier hoekgrepen weer.
 2. Selecteer een van de grepen en houd de muisknop ingedrukt terwijl je het versleept om de afbeelding groter of kleiner te maken.  
 3. Als je tevreden bent over de grootte, laat je de muisknop los en selecteer je Opslaan
Resize media by dragging corner handle

Je kunt het formaat van de afbeelding ook wijzigen via de toetsenbordnavigatie: 

 1. Zorg dat de cursor actief is op het scherm van Learn Ultra.
 2. Selecteer de Tab-toets totdat je de afbeelding markeert waarvan je het formaat wilt wijzigen. 
 3. Houd de Shift-toets ingedrukt en gebruik de pijltoetsen om de afbeelding groter of kleiner te maken.
 4. Wanneer de afbeelding het gewenste formaat heeft, laat je de Shift-toets los. 

Houd bij het wijzigen van het formaat rekening met deze specificaties voor het wijzigen van het formaat van media:

 • Alle media die is bijgevoegd of ingevoegd via URL behoudt de hoogte-breedteverhouding.
 • Alle media wordt gecentreerd.
 • De maximale grootte van de media (100%) is de maximale breedte die is toegestaan door de inhoudseditor.
 • De minimale groottelimiet voor alle media is 200 pixels.

Een afbeelding verwijderen. Selecteer de afbeelding met de cursor en het pictogram Verwijderen wordt rechtsboven van de afbeelding weergegeven. Selecteer dat pictogram om de afbeelding te verwijderen. Je kunt ook de afbeelding markeren met de cursor en de Backspace-toets.


Media invoegen in de editor

Je kunt de optie Media invoegen gebruiken om media rechtstreeks in de editor in te voegen. De inhoud wordt automatisch ingesloten, zodat deze wordt weergegeven naast de andere inhoud die je toevoegt. Cursusleden kunnen de inhoud in hetzelfde venster bekijken en hoeven niet naar de site van de media te gaan.

Je kunt inhoud van deze sites insluiten:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • Soundcloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • Office365
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™

Media toevoegen:

 1. Selecteer Media invoegen in de editor.
 2. Plak de bron-URL van de site.
 3. Voeg alternatieve tekst toe om het item te beschrijven voor diegenen die schermlezers gebruiken of de inhoud mogelijk niet kunnen laden.
 4. Selecteer Invoegen. Het item wordt automatisch in de editor ingesloten.

Media een ander formaat geven. Bekijk instructies in 'Afbeeldingen invoegen in de inhoudseditor'.

Enterprise Office365-bestanden insluiten. Selecteer Delen in je Office365-bestand om een koppeling naar het bestand te maken. Geef aan welke machtigingen de gebruiker moet hebben en selecteer Koppeling kopiëren. Hierdoor wordt de koppeling naar je klembord gekopieerd. Als je de inhoud wilt insluiten, selecteer je Inhoud invoegen > Media vanuit de editor. Plak de koppeling in Media URL. Selecteer Invoegen.

Meer informatie over de weergave van mediabestanden


YouTube-video invoegen

Gebruik de optie YouTube-video invoegen om rechtstreeks vanuit de editor video's te zoeken en toe te voegen. Je hoeft de cursus dus niet te verlaten om een koppeling te zoeken. Je kunt de video weergegeven als een koppeling of de video insluiten, zodat deze wordt weergegeven naast de andere inhoud die je opneemt. Anderen kunnen de video in hetzelfde venster bekijken en hoeven niet naar YouTube te gaan.

Wanneer je een video in de bewerkingsmodus invoegt, wordt er rechtsboven een voorbeeldpictogram weergegeven om de video in een ander venster af te spelen in de bewerkingsmodus. Hiermee kun je een voorbeeld van de video bekijken voordat je deze opslaat. Het voorbeeldpictogram wordt weergegeven ongeacht de manier waarop de media is ingevoegd.

Resize media video play icon in edit mode

Media een ander formaat geven. Bekijk instructies in 'Afbeeldingen invoegen in de inhoudseditor'.

Een video verwijderen. Selecteer de video met de cursor en het pictogram Verwijderen wordt rechtsboven van de video weergegeven. Selecteer dat pictogram om de video te verwijderen.Je kunt ook de V=video markeren met de cursor en de Backspace-toets.

Meer informatie over het invoegen van YouTube-video's


Bestanden uit de inhoudsmarkt invoegen

De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

De inhoudsmarkt biedt toegang tot waardevol lesmateriaal van vertrouwde contentproviders. Je vindt er ook tools en koppelingen die de beheerder beschikbaar heeft gemaakt binnen de instelling.

Je kunt inhoud in de inhoudsmarkt rechtstreeks toevoegen aan de editor in opdrachten, toetsen en documenten van een cursus. 

Selecteer hiervoor Invoegen (het plusteken) > Inhoudsmarkt in de editor.