Copïo a gludo testun er mwyn atal colled

Wrth ychwanegu testun at eich cwrs, gallwch eich diogelu rhag colli gwaith os ydych yn colli eich cysylltiad â'r rhyngrwyd neu os oes gwall gyda'r feddalwedd. Gallwch deipio mewn golygydd testun syml heb gyswllt, megis Notepad neu TextEdit, a chopïo a gludo'ch gwaith i mewn i'ch cwrs.

Neu, cyn i chi gyflwyno neu gadw, gallwch gopïo’r holl destun rydych chi eisiau ei ychwanegu. Dewiswch y testun a de-gliciwch i'w gopïo. Gallwch hefyd ddefnyddio cyfuniadau ar y bysellfwrdd i gopïo a gludo:

  • Windows: Ctrl + A i ddethol yr holl destun, Ctrl + C i gopïo, a Ctrl + V i ludo.
  • Mac: Command + A i ddethol yr holl destun, Command + C i gopïo, a Command + V i ludo.

Ydw i'n gallu gludo testun o Microsoft® Word?

Fe gewch y canlyniadau gorau os ydych yn teipio'ch testun yn uniongyrchol yn y golygydd ac yn ei fformatio gyda'r opsiynau sydd ar gael.

Efallai y cewch broblemau os byddwch yn copïo ac yn gludo o ddogfen Word yn uniongyrchol i mewn i'r golygydd. Efallai ni fydd eich fformatio yn ymddangos fel y dymunwch. Efallai ni fyddwch chwaith yn gallu tynnu neu ychwanego fformation ar ôl i chi ei gludo i mewn i'r golygydd. Er mwyn osgoi'r problemau fformatio, gallwch dynnu'r fformat a'i ailfformatio gyda'r swyddogaethau yn y golygydd.

I dynnu fformatio Word ar ôl i chi ludo'r testun yn y golygydd, dewiswch yr holl destun a dewiswch eicon Tynnu'r Fformatio. Dylech ddefnyddio'r opsiwn hwn dim ond os ydych yn deall y bydd yr holl fformatio yn cael ei dynnu. Bydd unrhyw fwledi, rhestrau â rhifau, mewnoliadau, bylchau rhwng llinellau, testun a ganolwyd, a fformatio a maint testun yn cael eu tynnu.

Remove text formatting

Neu, cyn i chi ychwanegu'ch testun yn y golygydd, gallwch ei ludo i mewn i olygydd testun syml all-lein, megis Pad Ysgrifennu neu TextEdit, a chlirio'r fformatio. Yna, gallwch ludo'r testun i mewn i'r golygydd a'i fformatio fel y mynnwch.

 


Ychwanegu testun

Mae'r golygydd yn ymddangos ble bynnag y gallwch fformation testun, megis mewn aseiniadau, profion a thrafodaethau.

Gallwch ychwanegu rhestri â bwledi a rhestri â rhifau a newid testun i fod yn drwm neu'n italig. Defnyddiwch ddewislen Arddull testun i ychwanegu penawdau.

Gallwch hefyd lansio'r golygydd mathemateg i blannu fformiwlâu mathemategol yn eich testun. Mae golygydd WIRIS yn agor mewn ffenestr newydd.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestr â rhifau.


Ychwanegu dolenni

Gallwch chi ychwanegu dolenni at eich testun wrth ichi weithio yn y golygydd. I ychwanegu dolen, dewiswch eicon Mewnosod/Golygu’r Ddolen, a gynrychiolir gan symbol cadwyn. Teipiwch neu gludwch URL y Ddolen a Testun y Ddolen. Mae rhaid i chi ddefnyddio'r protocol http://. Dewiswch Mewnosod i gadw'r ddolen.

Gallwch ychwanegu dolen at destun rydych eisoes wedi ei deipio hefyd. Amlygwch y testun a dewiswch eicon Mewnosod/Golygu Dolen. Caiff Testun y Ddolen ei ychwanegu'n awtomatig yn seiliedig ar y testun rydych wedi'i dewis yn y golygydd.


Mewnosod Eitem LTI

Defnyddiwch yr opsiwn Mewnosod/Golygu eitem LTI i bori ac ychwanegu’r cynnwys mae’ch sefydliad yn ei ganiatáu o’r Content Market.

Ddim yn gweld yr offeryn sydd ei angen arnoch? Cysylltwch â'ch gweinyddwr.