Ydych am wybod beth sy’n achosi trafferth i’ch myfyrwyr?

Gweld Cwestiynau Myfyrwyr Am Aseiniadau. Wedyn, defnyddiwch swyddogaeth yn ôl eich porwr i ddychwelyd i'r pwnc hwn.


Sut mae creu aseiniadau?

Gallwch greu aseiniadau ynghyd â mathau eraill o gynnwys. Gall myfyrwyr gael gafael ar eu gwaith wrth ymyl y cynnwys fydd ei angen arnynt, pryd bynnag y bydd ei angen arnynt. Gallwch greu aseiniad grŵp hefyd a’i ryddhau i un grŵp neu fwy yn eich cwrs.

Mae croeso i chi arbrofi! Nid yw myfyrwyr yn gallu gweld yr hyn ychwanegwch chi tan i chi wneud eich aseiniadau yn weladwy.

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu aseiniad. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem a dewiswch Aseiniad. Bydd y dudalen Aseiniad Newydd yn agor.

Gallwch ehangu neu greu ffolder ac ychwanegu aseiniad hefyd.

Wrth greu aseiniad, caiff eitem llyfr graddau ei chreu yn awtomatig.

Ar ôl i chi bostio graddau aseiniad, gall myfyrwyr weld eu sgorau ar eu tudalen graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Yn ogystal, bydd modd iddynt gyrchu eu haseiniadau, y gwaith maent wedi’i gyflwyno, eich adborth a’u graddau trwy ddilyn y ddolen aseiniadau ar y dudalen Cynnwys y Cwrs.

Rhagor am aseiniadau

Mwy ar aseiniadau grŵp


Sut mae marcio aseiniadau?

Gallwch ddewis ble rydych am ddechrau graddio!

Ydych chi am weld faint o aseiniadau sy’n barod i gael eu marcio ymhob un o’ch cyrsiau? Yn y rhestr lle mae eich enw’n ymddangos, mae gennych fynediad ar unwaith i holl dasgau graddio eich cyrsiau ar y dudalen Graddau byd-eang. Mae'ch tasgau graddio yn cael eu trefnu yn ôl cwrs. Gallwch sganio eich cynnydd yn gyflym, pennu blaenoriaethau ar draws y bwrdd, a hyd yn oed dechrau graddio. Nid oes angen llywio i bob cwrs i weld beth sydd yn barod ar gyfer graddio.

Mae'r dudalen yn dangos gwybodaeth dim ond os oes angen i chi gymryd camau. Byddwch yn gweld pa aseiniadau sy’n barod i gael eu marcio, ynghyd â phwy sy’n hwyr yn dychwelyd gwaith.

Eisiau lleihau eich ffocws? Mewn cwrs gallwch gyrchu’r llyfr graddau ar y bar llywio. Gallwch weld pwy sydd wedi gwneud cyflwyniadau a dechrau graddio.

Cewch eich hysbysu yn y ffrwd gweithgarwch pan fydd gwaith myfyrwyr yn barod i gael ei farcio. Fel arall, dewiswch aseiniad ar dudalen Cynnwys y Cwrs i weld y nifer o fyfyrwyr sydd wedi cyflwyno gwaith.


Gwylio fideo am raddio aseiniadau


A allaf olygu, ad-drefnu neu ddileu aseiniadau?

Gallwch! Gallwch lusgo a gollwng aseiniadau i leoliadau eraill yn amlinelliad y cwrs, a golygu neu ddileu aseiniadau!

Rhagor am olygu aseiniadau


Sut mae defnyddio SafeAssign?

Mae SafeAssign yn wasanaeth canfod llên-ladrad y gallwch ei alluogi mewn aseiniad a phrofion.

  1. Agorwch yr aseiniad lle hoffech ddefnyddio SafeAssign. Yn Gosodiadau'r Aseiniad, dewiswch Galluogi'r Adroddiad Gwreiddioldeb. Penderfynwch a ydych chi am ganiatáu i’r myfyrwyr weld yr Adroddiad Gwreiddioldeb ar gyfer pob un o’u hymgeisiau.
  2. Pan fydd y myfyrwyr yn dechrau ar y gwaith o gyflwyno aseiniadau, bydd SafeAssign yn mynd ati i ddadansoddi’r gwaith a’i atodiadau yn awtomatig. Tra bod yr Adroddiad Gwreiddioldeb yn prosesu, bydd y datganiad hwn yn ymddangos: Adroddiad ar y gweill... Bydd modd ichi weld yr Adroddiad Gwreiddioldeb yn y rhestr Cyflwyniadau ar ôl iddo orffen prosesu. Dewiswch ymgais i weld yr Adroddiad Gwreiddioldeb yng nghyd-destun cynnwys y cyflwyniad.
  3. Bydd y canrannau i’w gweld ym mhanel Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign. Mae SafeAssign yn dadansoddi pob rhan o'r ymgais, gan gynnwys ymatebion testun ac atodiadau. Dewiswch eitem ar restr yr Originality Report er mwyn gweld y canlyniadau hynny mewn ffenestr newydd.

Rhagor ynghylch SafeAssign