Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Beth yw WebDAV?

Gallwch ddefnyddio WebDAV i rannu ffeiliau dros y rhyngrwyd. Mae WebDAV yn gydnaws â'r rhan fwyaf o systemau gweithredu. Wrth osod WebDAV, a elwir hefyd yn ffolder gwe, gallwch chi reoli pob un o’r ffeiliau ar gyfer eich cwrs.

Ar Mac, byddwch yn gosod ‘lleoliad a rennir’ yn hytrach na ffolder gwe.

Defnyddiwch ffolderi gwe i wneud y canlynol:

 • Creu ffolderi a symud eitemau rhwng ffolderi yn hawdd
 • Ailenwi ffeiliau a ffolderi a’u dileu
 • Llusgo cynnwys o yriannau a ffolderi lluosog i mewn i'r ffolder gwe neu'r lleoliad a rennir.
 • Gweld a golygu ffeil yn hawdd mewn ffolder gwe. Nid oes rhaid ichi lawrlwytho’r ffeil, ei golygu, a’i huwchlwytho eto.

Gwybodaeth am enwau ffeiliau

Mae'n dderbyniol defnyddio'r nodau hyn mewn enwau ffeiliau:

 • a-z
 • 0-9
 • atalnod llawn '.'
 • tanlinell '_'

Mae cefnogaeth hefyd ar gyfer holl nodau safonol ISO 8859. Ni chaniateir unrhyw nodau neu symbolau estron.

Newidir pob bwlch i danlinell '_' yn enw'r ffeil a lwythir i fyny. Ni chefnogir nodau arbennig mewn enwau ar ffeiliau.


Gosod ffolder we ar gyfer Microsoft Windows©

I gysylltu â ffolder gwe, defnyddiwch gyfeiriad gwe ffolder y Course Files ac enw defnyddiwr a chyfrinair dilys.

 1. Yn Ffeiliau Cwrs, dewiswch Sefydlu Ffolder Gwe ar gyfer y ffolder lefel uchaf. Mae cychwyn o'r lleoliad hwn yn sicrhau bod gan WebDAV fynediad at yr holl ffolderi sy'n gynwysedig yn Ffeiliau Cwrs. Gallwch chi ddewis unrhyw ffolder yn Ffeiliau Cwrs, ond mae’n rhaid i lwybr y ffolder gwe fod yn llai na 240 o nodau. Mae gan bob ffolder gyfeiriad gwahanol.
 2. Ar dudalen Defnyddio Ffolderi Gwe, de-gliciwch a chopïwch yr URL sy’n ymddangos ar gyfer Cyfeiriad Gwe cyfredol. Byddwch yn gludo’r cyfeiriad mewn camau diweddarach.
 3. O'r ddewislen Cychwyn yn Windows, dewiswch Dogfennau > Dogfennau Personol. Dewiswch Fy Lleoliadau Rhwydwaith yn y ffrâm ar y chwith.
 4. Dewiswch Add a network place o ddewislen Network Tasks.
 5. Ar ddewin Add Network Place, dewiswch Choose another network location i greu llwybr byr.
 6. Gludwch URL y ffolder gwe a gopïoch chi yn gynharach a phwyswch Next.
 7. Os gofynnir i chi, teipiwch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair ar gyfer Blackboard Learn. Rhowch enw ar y lle yn y rhwydwaith a phwyswch Next. Pwyswch Finishi gau’r dewin. Mae'n bosibl y gofynnir i chi eto am enw defnyddiwr a chyfrinair.
 8. Bydd y ffolder gwe yn agor a dangos y ffeiliau a ffolderi yn ffolder Ffeiliau Cwrs.

Symud ffeiliau i’r ffolder gwe

 1. Ar ôl agor y ffolder gwe, ewch i’r ffolder yr hoffech gadw ffeiliau neu ffolderi ynddi.
 2. Mewn ffenestr ar wahân, dewch o hyd i’r ffolder ar eich cyfrifiadur sy’n cynnwys y ffeiliau a’r ffolderi yr hoffech eu trosglwyddo.
 3. Ar ôl agor y ffolder a’ch ffolder gwe, bydd modd llusgo a gollwng ffeiliau neu ffolderi i symud eitemau rhyngddynt. Dewiswch eitem a’i llusgo i’r ffolder gyrchfan. Gollyngwch hi yn y ffolder gan ryddhau botwm y llygoden. Caiff ffeiliau a ffolderi a symudir i’r ffolder gwe eu copïo i Ffeiliau Cwrs.
 4. Os yw’n well gennych, gallwch chi ddefnyddio copïo a gludo i symud ffeiliau rhwng y ffolder gwe a lleoliad ar eich cyfrifiadur.
 5. Yn Ffeiliau Cwrs, dewiswch Adnewyddu i weld y ffeiliau a uwchlwythwyd.

Ar ôl i chi gopïo pob ffeil a ffolder, datgysylltwch o'r ffolder gwe. Os na fyddwch yn datgysylltu, bydd y cysylltiad yn aros ar agor tan ichi gau’r cyfrifiadur. Os ydych chi’n defnyddio cyfrifiadur y mae pobl eraill yn ei ddefnyddio, bydd modd iddynt weld popeth yn Ffeiliau Cwrs.

Pan fydd angen ichi ddefnyddio’r ffolder gwe yn y dyfodol, ewch i My Network Places a dewiswch lwybr byr y ffolder gwe a greoch chi.


Creu lleoliad a rennir ar gyfer Mac©

I gysylltu â ffolder gwe, o'r enw lleoliad a rennir ar Mac, defnyddiwch gyfeiriad gwe ffolder y Course Files gydag enw defnyddiwr a chyfrinair dilys.

 1. Yn Ffeiliau Cwrs, dewiswch Sefydlu Lleoliad a Rennir ar gyfer y ffolder lefel uchaf. Mae cychwyn o'r lleoliad hwn yn sicrhau bod gan WebDAV fynediad at yr holl ffolderi sy'n gynwysedig yn Ffeiliau Cwrs. Gallwch chi ddewis unrhyw ffolder yn Ffeiliau Cwrs, ond mae’n rhaid i lwybr y lleoliad a rennir fod yn llai na 240 o nodau. Mae cyfeiriad gwahanol gan bob ffolder a ddewisir.
 2. Ar y dudalen Defnyddio Lleoliad a Rennir, copïwch yr URL sy'n ymddangos ar gyfer Cyfeiriad Gwe cyfredol. Byddwch yn gludo’r cyfeiriad mewn camau diweddarach.
 3. Ar far Finder, dewiswch Go > Connect to Server.
 4. Yn y ffenestr Connect to Server, gludwch yr URL a gopïoch yng ngham 2 i'r blwch Server Address. Dewiswch Cysylltu.

  Cliciwch ar y symbol plws wrth ymyl y cyfeiriad a ludwyd i’w gynnwys ym mlwch Favorite Servers. Pan fyddwch yn cadw cyfeiriad fel hoff weinydd, ni fydd yn rhai i chi ei gopïo a gludo bob tro. Yn y dyfodol, dechreuwch gyda cham 3 i gysylltu â'r lleoliad hwn a rennir.

 5. Os bydd ffenestr WebDAV File System Authentication yn ymddangos, teipiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar gyfer Blackboard Learn. Dewiswch Iawn.
 6. Ar ôl i chi gael eich cysylltu â'r lleoliad a rennir, mae eicon rhwydwaith Mac yn ymddangos ar eich bwrdd gwaith. Dwbl-gliciwch yr eicon i agor y lleoliad a rennir. Bydd y lleoliad a rennir yn dangos y ffeiliau a ffolderi yn Ffeiliau Cwrs.

Symud ffeiliau i’r lleoliad a rennir

 1. Ar ôl agor y lleoliad a rennir, ewch i’r ffolder yr hoffech gadw ffeiliau neu ffolderi ynddi.
 2. Mewn ffenestr ar wahân, ewch i’r ffolder ar eich cyfrifiadur sy’n cynnwys y ffeiliau a’r ffolderi yr hoffech eu trosglwyddo.
 3. Ar ôl agor y ffolder a’ch lleoliad a rennir, bydd modd llusgo a gollwng ffeiliau neu ffolderi i symud eitemau rhyngddynt. Dewiswch eitem a’i llusgo i’r ffolder gyrchfan. Gollyngwch hi yn y ffolder gan ryddhau botwm y llygoden. Caiff ffeiliau a ffolderi a symudir i’r lleoliad a rennir eu copïo i Ffeiliau Cwrs.
 4. Os yw’n well gennych, gallwch chi ddefnyddio copïo a gludo i symud ffeiliau rhwng y lleoliad a rennir a lleoliad arall ar eich cyfrifiadur.
 5. Yn Ffeiliau Cwrs, dewiswch Adnewyddu ar y ‘bar gweithrediadau’ i weld y ffeiliau a uwchlwythwyd.

Ar ôl defnyddio’r lleoliad a rennir, mae’n bosibl y bydd rhai ffeiliau’n ymddangos ag enwau ffeil dyblyg gyda "._" neu ".DS Store." Gallwch eu dileu'n ddiogel o Ffeiliau'r Cwrs.

Pan fyddwch wedi copïo pob ffeil a ffolder, caewch y ffenestr a llusgwch eicon rhwydwaith Mac i'r sbwriel i ddatgysylltu o'r lleoliad a rennir. Os na fyddwch yn datgysylltu, bydd yr eicon a’r cysylltiad yn aros ar agor tan ichi gau’r cyfrifiadur. Os ydych chi’n defnyddio cyfrifiadur y mae pobl eraill yn ei ddefnyddio, bydd modd iddynt weld popeth yn Ffeiliau Cwrs.