This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Vad är WebDAV?

Du kan använda WebDAV för att dela filer över Internet. WebDAV är kompatibelt med de flesta operativsystem. Genom WebDAV, även kallat webbmappar, kan du administrera alla filer i kurser.

På Macdatorer kallas webbmappar för delade platser.

Med webbmappar kan du göra följande:

 • skapa mappar och enkelt flytta dem mellan mappar
 • byta namn på och ta bort filer och mappar
 • dra filer och mappar från olika enheter och mappar till webbmappen eller den delade platsen
 • enkelt öppna och redigera filer. Du behöver inte ladda ner filer, redigera den och ladda upp dem igen.

Om filnamn

Följande tecken kan användas i filnamn:

 • a–z
 • 0–9
 • punkt ”.”
 • understreck ”_”

Även alla tecken i ISO-standard 8859 kan användas. Tecken från andra alfabet än det engelska kan inte användas.

Alla mellanslag konverteras till understreck ”_” i den uppladdade filens namn. Specialtecken kan inte användas i filnamn.


Konfigurera en webbmapp för Microsoft Windows©

För att ansluta till en webbmapp använder du Kursfilsmappens webbadress och ett giltigt användarnamn och lösenord.

 1. Klicka på Konfigurera webbmapp för mappen på högsta nivån i Kursfiler. Om du börjar på den här platsen får WebDAV garanterat tillgång till alla mappar i Kursfiler. Du kan välja vilken mapp som helst i Kursfiler, men sökvägen till webbmappen får inte innehålla fler än 240 tecken. Varje enskild mapp har en egen adress.
 2. På sidan Använda webbmappar högerklickar du på URL:en som visas som Aktuell webbadress och kopierar den. Du klistrar in adressen senare.
 3. På Startmenyn i Windows väljer du Dokument > Mina dokument. Välj Mina nätverksplatser i den vänstra ramen.
 4. Välj Lägg till nätverksplats på menyn Nätverksuppgifter.
 5. I Guiden Lägg till nätverksplats väljer du Välj en annan nätverksplats för att skapa en genväg.
 6. Klistra in URL:en till webbmappen som du kopierade tidigare och klicka på Nästa.
 7. Ange ditt Blackboard-användarnamn och -lösenord om du ombeds om detta. Ange ett namn på nätverksplatsen och klicka på Nästa. Klicka på Slutför. Du kanske ombeds att uppge ditt användarnamn och lösenord igen.
 8. Webbmappen öppnas och filerna och mapparna i din kursfilsmapp visas.

Flytta filer till webbmappen

 1. Öppna webbmappen och bläddra fram till det ställe där du vill lägga in filer eller mappar.
 2. Öppna ett nytt utforskarfönster och bläddra fram till den mapp på din dator som innehåller de filer och mappar som du vill överföra.
 3. Nu kan du dra och släppa filer och mappar mellan fönstren. Klicka på den fil eller mapp som du vill flytta och dra den med musknappen intryckt till den mapp där du vill att den ska ligga. Där släpper du upp musknappen. Filer och mappar som flyttas till webbmappen kopieras till Kursfiler.
 4. Om du vill kan du även kopiera filer på datorn och klistra in dem i webbmappen.
 5. Filerna syns i Kursfiler när du klickar på Uppdatera.

När du har kopierat alla filer och mappar kopplar du från webbmappen. Om du inte kopplar från webbmappen förblir anslutningen till servern öppen tills du stänger datorn. Om du använder en dator som används av andra kan de komma åt allt i Kursfiler.

När du i framtiden behöver använda webbmappen öppnar du Mina nätverksplatser och väljer genvägen till webbmappen du skapat.


Konfigurera en delad plats för Mac©

För att ansluta till en webbmapp, som kallas delad plats på Mac, använder du Kursfilsmappens webbadress och ett giltigt användarnamn och lösenord.

 1. Klicka på Konfigurera delad plats för mappen på högsta nivån i Kursfiler. Om du börjar på den här platsen får WebDAV garanterat tillgång till alla mappar i Kursfiler. Du kan välja vilken mapp som helst i Kursfiler, men sökvägen till delad plats får inte innehålla fler än 240 tecken. Varje vald mapp har en egen adress.
 2. På sidan Använda delade platser kopierar du URL:en som visas som Aktuell webbadress. Du klistrar in adressen senare.
 3. I Finder-fältet väljer du > Anslut till server.
 4. I fönstret Anslut till server klistrar du in URL:en du kopierade i steg 2 i rutan Serveradress. Klicka på Anslut.

  Klicka på plustecknet intill den inklistrade adressen om du vill lägga till den i rutan Favoritservrar. När du anger en adress som favoritserver behöver du inte kopiera och klistra in adressen till den varje gång. I framtiden börjar du på steg 3 för att ansluta till den här delade platsen.

 5. Om fönstret WebDAV File System Authentication öppnas anger du ditt användarnamn och lösenord för Blackboard Learn. Klicka på OK.
 6. När du har anslutit till den delade platsen visas ikonen för Mac-nätverket på ditt skrivbord. Dubbelklicka på ikonen för att öppna den delade platsen. Filerna och mapparna i Kursfiler visas på den delade platsen.

Flytta filer till den delade platsen

 1. Öppna den delade platsen och bläddra fram till det ställe där du vill lägga in filer eller mappar.
 2. Öppna ett nytt utforskarfönster och gå till den mapp på din dator som innehåller de filer och mappar som du vill överföra.
 3. Nu kan du dra och släppa filer och mappar mellan fönstren. Klicka på den fil eller mapp som du vill flytta och dra den med musknappen intryckt till den mapp där du vill att den ska ligga. Där släpper du upp musknappen. Filer och mappar som flyttas till den delade platsen kopieras till Kursfiler.
 4. Om du vill kan du även kopiera filer på datorn och klistra in dem på den delade platsen.
 5. Filerna syns i Kursfiler när du klickar på Uppdatera i åtgärdsmenyn.

När du har använt den delade platsen kan en del filer visas med dubblettfilnamn som börjar med ”._” eller ”.DS Store”. Dessa kan du utan problem radera från Kursfiler.

När du har kopierat alla filer och mappar stänger du fönstret och drar ikonen för Mac-nätverk till papperskorgen för att koppla från den delade platsen. Om du inte kopplar från förblir ikonen och anslutningen till servern öppen tills du stänger datorn. Om du använder en dator som används av andra kan de komma åt allt i Kursfiler.