Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae'r pwnc cymorth hwn yn berthnasol dim ond i'r profiad Gwreiddiol pan fyddwch yn symud cynnwys y cwrs mewn cyrsiau cyn fersiwn 9.1 Blackboard Learn i ffolderau Ffeiliau Cwrs fersiwn 9.1 (ac yn ddiweddarach). Mae'n rhaid i'ch sefydliad roi'r offer ar gael i'ch rôl cwrs.

Ynghylch yr offeryn Symud Ffeiliau

Gallwch gyrchu'r offeryn Symud Ffeiliau yn y Panel Rheoli i symud ffeiliau ar sail fesul cwrs.

Mae angen i chi ddefnyddio'r offeryn Symud Ffeiliau i symud cynnwys y cwrs i Ffeiliau Cwrs os yw cyrsiau cyn fersiwn 9.1 yn cael eu copïo neu eu defnyddio mewn gosodiad 9.1 ac ni symudwyd y ffeiliau'n flaenorol gan eich sefydliad. Peidiwch â defnyddio'r offeryn Symud Ffeiliau os yw cyrsiau'n cael eu mewngludo neu eu hallgludo ar amgylchedd 9.1. Defnyddiwch Mewngludo i sicrhau bod yr holl atodiadau ffeil mewn cwrs cyn fersiwn 9.1 yn cae eu gosod mewn Ffeiliau Cwrs yn y cwrs newydd. Wedyn, gallwch reoli ffeiliau mewn lleoliad canolog.

Mae'r holl gynnwys a symudwyd i Ffeiliau'r Cwrs yn cael eu storio mewn is-ffolder yn y cyfeiriadur /courses/MyCourseID. Mae'r is-ffolder yn cael eu enwi gyda'r fformat hwn: Course ID_ImportedContent_DateTimeStamp. Pan symudir ffeiliau o ystorfa ffeiliau leol i Ffeiliau'r Cwrs, bydd y strwythur ffolderi dilynol yn adlewyrchu dewislen y cwrs.

Os oes ffeil â'r un enw yn y ffolder, cedwir enw'r ffeil a symudir gyda rhif wedi ei ychwanegu at yr enw. Er enghraifft, daw Course_Assignment.doc yn Course_Assignment(1).doc.


Mathau cynnwys perthnasol

Mae'r offeryn Symud Ffeiliau yn symud yr holl ffeiliau a atodir i ardaloedd cynnwys y cwrs i'r ffolder Ffeiliau Cwrs. Yr hyn sydd wedi'i gynnwys yw ffeiliau a uwchlwythwyd yn wreiddiol i'ch cwrs gyda'r opsiwn Atodi Ffeil, yn ogystal â ffeiliau a atodir gyda'r golygydd. Mae'r rhestrau hyn yn cynnwys y ffeiliau sydd wedi’u symud ac sydd heb gael eu symud gyda'r offeryn.

Mathau o gynnwys sydd wedi'u symud

 • Ffolderi cynnwys
 • Eitemau cynnwys
 • Dolenni cwrs
 • Cyfarwyddiadau
 • Dolenni Gwe
 • Modiwlau dysgu

Mathau o gynnwys sydd heb gael eu symud

 • Hunanasesiadau ac Asesiadau Cyfoedion
 • Negeseuon
 • Profion, arolygon, a chronfeydd cwestiwn
 • Aseiniadau
 • Eitemau sydd wedi'u huwchlwytho i'r dudalen Graddio Aseiniad gan hyfforddwr, gan gynnwys sylwadau ar gyfer defnyddiwr penodol
 • Ffeiliau myfyriwr sydd wedi'u huwchlwytho pan fyddant yn cymryd rhan mewn cwrs, fel uwchlwytho dogfen aseiniad neu atodi ffeiliau mewn cofnodion siwrnal

Symud ffeiliau i Ffeiliau Cwrs

 

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangach yr adran Pecynnau a Theclynnau a dewiswch Symud ffeiliau i Ffeiliau Cwrs.
 2. Ar y dudalen Symud Ffeiliau i Ffeiliau Cwrs, yn yr adran Dewis Cwrs, dewiswch y blwch ticio i symud yr holl gynnwys yn eich cwrs i Ffeiliau Cwrs. Y Rhif Cwrs Ffynhonnell sy'n ymddangos yw'r un ar gyfer y cwrs rydych ynddo.
 3. Dewiswch Cyflwyno.