Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gyda Ffeiliau Cwrs, gallwch ailenwi, symud, copïo, disodli, lawrlwytho a pherfformio chwiliad sydyn am ffeiliau a ffolderau.

Ailenwi, copïo, a symud ffeiliau a ffolderau

Pan fyddwch yn ailenwi neu symud ffeiliau a ffolderau, bydd y dolenni i gynnwys yn eich cwrs yn aros.

Gallwch ailenwi, copïo a symud unrhyw ffeil ac unrhyw ffolder heblaw am ffolder ID lefel uchaf y cwrs.

  1. Yn Ffeiliau Cwrs, agorwch ddewislen ffeil neu ffolder a dewiswch Copïo neu Symud. I ddewis eitemau lluosog, dewiswch y blychau ticio a dewiswch Copïo neu Symud. I ailenwi ffeil neu ffolder, dewiswch Golygu Dewisiadau yn newislen yr eitem.
  2. Ar y dudalen Copïo neu Symud, dewiswch Pori i ddod o hyd i ffolder cyrchfan ar gyfer y ffeil neu ffolder.
  3. Yn y ffenestr Pori Cyrsiau, llywiwch i'r ffolder priodol a dewiswch ef. Dewiswch Cyflwyno.
  4. Dewiswch Cyflwyno eto ar y dudalen Copïo neu Symud. Mae'r ffeil neu'r ffolder a gopïwyd neu a symudwyd yn ymddangos yn y ffolder a ddewiswyd.

Pan fyddwch yn copïo ffolder, nid yw dolenni i'r cynnwys yn y ffolder yn cael eu copïo. Mae dolenni'n parhau i'r eitemau yn y ffolder gwreiddiol os ydych wedi cysylltu â nhw mewn ardal cwrs. Bydd y ffeiliau y tu mewn i'r ffolder a gopïwyd yn colli eu caniatâd gwreiddiol ac yn etifeddu unrhyw ganiatâd newydd sy'n gysylltiedig â'i rhiant ffolder newydd.

Gallwch symud ffeil i ffolder gwahanol, a gallwch symud ffolder i ffolder gwahanol. Pan fyddwch yn symud ffeil neu ffolder, mae'r dolenni i gynnwys yn eich cwrs yn mynd gydag ef ac yn parhau'n weithredol. Os byddwch yn symud ffeil i ffolder wahanol, mae'n cadw ei chaniatâd gwreiddiol. Nid yw'n etifeddu caniatâd a gydgysylltir â'r brif ffolder. Mae hyn yn wir ar gyfer pob ffeil mewn ffolder a symudir.

Mwy am ganiatadau yn Ffeiliau Cwrs


Trosysgrifo ffeil

Gallwch olygu a throsysgrifo ffeiliau unigol yn Ffeiliau Cwrs a chynnal y dolenni i'r ffeiliau hynny. Pan fyddwch yn trosysgrifo ffeil, mae'r fersiwn newydd yn parhau yn y lleoliad gwreiddiol ac mae'r hen fersiwn yn mynd i'r ffolder ffeiliau wedi'u trosysgrifo.

Enghraifft: Pan fyddwch yn creu eitem cynnwys yn yr ardal cynnwys Dechrau Arni, rydych yn creu dolen i'r ffeil maes llafur yn Ffeiliau Cwrs. Wedyn, mae angen i chi wneud newidiadau i'r maes llafur. Rydych yn golygu copi o'r ffeil ar eich cyfrifiadur ac yn uwchlwytho fersiwn newydd y maes llafur i Ffeiliau Cwrs gyda'r swyddogaeth Trosysgrifo Ffeil. Mae'r ddolen i'r ffeil yn y maes cynnwys yn aros yn gyfan. Pan fydd myfyrwyr yn cyrchu'r maes llafur yn eich cwrs, maent yn gweld y cynnwys a adolygwyd.

I ddechrau arni, gwnewch newidiadau i ffeil ar eich cyfrifiadur a uwchlwythwyd yn flaenorol i Ffeiliau'r Cwrs yn ogystal â chael ei chysylltu â'ch cwrs.

Dau ddull o drosysgrifo ffeil

  1. Yn Ffeiliau'r Cwrs, defnyddiwch y swyddogaeth Trosysgrifo Ffeil mewn dewislen ffeil i bori am y ffeil a olygwyd ar eich cyfrifiadur. Mae'r system yn disodli'r ffeil bresennol yn Ffeiliau'r Cwrs gyda'r un enw, hyd yn oed os oes enw gwahanol gan y ffeil o'ch cyfrifiadur. Os yw'r ffeil wedi ei chysylltu yn eich cwrs, mae'r ddolen yn aros yn gyfan ac mae'r newidiadau'n ymddangos.
  2. Rhowch yr un enw i'r ffeil newydd ag enw'r ffeil rydych eisiau ei throsysgrifo yn Ffeiliau Cwrs. Pan fyddwch yn uwchlwytho'r ffeil newydd i Ffeiliau Cwrs, bydd y system yn gofyn a ydych eisiau trosysgrifo'r ffeil bresennol a'i disodli gyda'r ffeil newydd. Mae disodli ffeil yn barhaol ac yn derfynol. I gadw'r ddwy fersiwn, newidiwch enw un ffeil neu cadwch un o'r ffeiliau mewn ffolder wahanol.

Pan fyddwch yn golygu neu'n disodli ffeil, mae'r newidiadau a wneir i'r ffeil yn ymddangos yn eich cwrs. Nid oes angen i chi olygu'r ddolen o fewn eich cwrs. Er enghraifft, gallwch olygu a disodli un neu fwy o ffeiliau mewn pecyn a ddadsipiwyd, fel gwers a gysylltir yn eich cwrs. Nid oes angen i chi dynnu'r pecyn cyfan a ddadsipiwyd a'i lwytho i fyny eto ar ôl golygu. Bydd y ddolen i'r wers yn aros yn eich cwrs.

Mwy am ychwanegu pecyn zip i Ffeiliau Cwrs

Pan fyddwch yn trosysgrifo ffeiliau yn Ffeiliau Cwrs, nid yw enwau ffeil a theitlau dolenni yn eich cwrs wedi'u heffeithio.


Lawrlwytho ffeiliau a ffolderau

Gallwch ddewis ffeiliau a ffolderi wedi'u sipio yn Ffeiliau Cwrs a'u lawrlwytho i'ch cyfrifiadur mewn pecyn wedi'i sipio. Mae hyn yn ddefnyddiol os ydych eisiau ailddefnyddio'r ffeiliau a ffolderau a ddewiswyd mewn cyrsiau eraill neu os ydych eisiau golygu sawl ffeil a ffolder heb gysylltu.

Dewiswch y blychau ticio drws nesaf i'r ffeiliau a ffolderau i'w cynnwys yn y pecyn wedi'i sipio a dewiswch Lawrlwytho Pecyn. Enw'r ffeil ar gyfer y pecyn a sipiwyd a gadwyd i'ch cyfrifiadur yw ID y cwrs gyda'r estyniad .zip.

Bydd ffeiliau a ffolderau rydych yn eu golygu ar eich cyfrifiadur ac yn eu huwchlwytho eto i Ffeiliau Cwrs yn cadw eu dolenni yn eich cwrs cyhyd â bod yr enwau ffeil gwreiddiol yn parhau'r un peth. Os byddwch yn newid enw ffeil neu ffolder pan fydd ar eich cyfrifiadur, cedwir ffeil neu ffolder newydd mewn Ffeiliau Cwrs wrth uwchlwytho. Ni fydd y newidiadau y byddwch yn eu gwneud i'r ffeil neu ffolder yn dangos yn eich cwrs cysylltiedig.

Defnyddiwch y swyddogaeth Trosysgrifo i drosysgrifo ffeil efallai eich bod wedi newid ei henw pan oedd ar eich cyfrifiadur. Wedyn, gallwch fod yn siŵr bod dolenni cwrs yn aros yn gyfan.


Chwilio Ffeiliau Cwrs

Defnyddiwch y swyddogaeth Chwilio yn adran Ffeiliau y Panel Rheoli i chwilio am ffeiliau a ffolderau o fewn Ffeiliau Cwrs.

Os nad yw'r nodwedd hon ar gael, mae'n bosib bod eich sefydliad wedi'i hanalluogi.

Chwiliad cyflym a syml

I berfformio chwiliad cyflym o Ffeiliau Cwrs, ehangach adran Ffeiliau y Panel Rheoli. Teipiwch air allweddol neu linyn testun yn y blwch, dewiswch Ewch. Nid yw chwiliadau'n gwahaniaethu rhwng llythrennau bach/mawr. Mae canlyniadau'n ymddangos ar y dudalen Chwilio Cynnwys. Mae'r chwiliad yn cynhyrchu ffeiliau a ffolderi yn y cwrs penodol, nid o ar draws cyrsiau.

Fel arall, dewiswch Chwiliad Syml yn yr adran Ffeiliau i agor y dudalen Chwiliad Syml yn y ffrâm gynnwys. Mae chwiliad sylfaenol yn lleoli ffeiliau a ffolderi sy'n seiliedig ar air allweddol neu linyn testun unigol AC mae'n caniatáu i chi chwilio cynnwys ffeil. Dewiswch y blwch chwilio ar gyfer Chwilio Cynnwys Ffeil. Cynhyrchir mynegai o gynnwys ffeil o dro i dro, felly mae'n bosibl na fyddwch yn dod o hyd i gynnwys newydd ar unwaith. Mae chwilio mewn cynnwys ffeiliau yn gallu cynyddu'r amser chwilio.