Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

O fewn Ffeiliau'r Cwrs, gallwch greu eitemau newydd gan ddefnyddio'r golygydd cynnwys. Gelwir yr eitemau hyn yn wrthrychau HTML ac maent yn fath o gynnwys y gellir eu hailddefnyddio. Os oes gan eich sefydliad fynediad at y nodweddion rheoli cynnwys, gallwch chi greu mathau eraill o gynnwys amldro hefyd.

Caiff gwrthrychau HTML eu storio yn y Casgliad o Gynnwys fel ffeiliau HTML. Pan fyddwch yn ychwanegu gwrthrych HTML at eich cwrs, mae'r cynnwys go iawn yn ymddangos. Ni fydd y gwrthrych HTML yn ymddangos fel dolen at ffeil y bydd rhai i ddefnyddwyr ei ddewis i weld y cynnwys. Gallwch greu dolenni i wybodaeth rydych am ei defnyddio mewn meysydd lluosog yn eich cwrs neu mewn cyrsiau lluosog. Gallwch wneud newid i wrthrych HTML a gedwir yn Ffeiliau'r Cwrs ac adlewyrchir y newid ymhob enghraifft lle cysylltir y gwrthrych HTML yn eich cwrs.

Creu Gwrthrychau HTML

  1. Cliciwch ffolder Ffeiliau'r Cwrs lle rydych am greu'r gwrthrych HTML.
  2. Creu Gwrthrychau HTML
  3. Ar y dudalen Creu Gwrthrych Amldro, teipiwch enw, a daw hynny yn enw’r ffeil yn Ffeiliau’r Cwrs.
  4. Teipiwch wybodaeth yn y blwch Cynnwys. Gallwch ddefnyddio'r golygydd i fformatio'r testun a chynnwys ffeiliau, delweddau, dolenni gwe, eitemau aml a chyfuniadau. Cedwir unrhyw ffeiliau rydych yn eu llwytho i fyny o'ch cyfrifiadur yn Ffeiliau'r Cwrs yn y ffolder lefel uchaf.
  5. Dewiswch Cyflwyno. Bydd y gwrthrych HTML yn ymddangos yn y ffolder a ddewiswyd yn Ffeiliau Cwrs. Mae'r system yn ychwanegu'r estyniad .html at enw ffeil y gwrthrych HTML yn Ffeiliau'r Cwrs.

Os byddwch yn dileu dolen i ffeil neu ffolder yn eich cwrs, nid yw'n cael ei dileu o Ffeiliau'r Cwrs. Dilëir y ddolen i'r gwrthrych HTML yn eich cwrs. I ddileu gwrthrych HTML o'ch cwrs yn llwyr, mae'n rhaid i chi ei ddileu o Ffeiliau'r Cwrs. Os cysylltir y ffeil yn eich cwrs, mae neges yn ymddangos sy'n eich rhybuddio y bydd y dileu'n achosi dolenni toredig. Gallwch weld yr adroddiad gwedd 360° i weld i ble mae’r ffeil wedi’i chysylltu cyn i chi fynd ati i ddileu.

Rhagor ynghylch dolenni cyrsiau yn Ffeiliau’r Cwrs


Golygu gwrthrych HTML

Gallwch olygu gwrthrych HTML sydd wedi’i storio yn Ffeiliau’r Cwrs. Caiff y newidiadau y byddwch yn eu gwneud eu hadlewyrchu ble bynnag mae’r gwrthrych HTML wedi’i gysylltu yn eich cwrs. Agorwch ddewislen y gwrthrych HTML a dewiswch Trosysgrifo Cynnwys Gwrthrych Amldro.