Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae gwybodaeth Ffeiliau Cwrs yn berthnasol dim ond i'r profiad Gwreiddiol.

Pryd bynnag y mae atodi ffeiliau ar gael yn eich cwrs, gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth Pori Cwrs i ddewis ffeil o Ffeiliau Cwrs. Os oes gan eich sefydliad fynediad at y nodweddion rheoli cynnwys, byddwch yn pori am ffeiliau yn y Casgliad o Gynnwys ac yn defnyddio'r swyddogaeth Pori'r Casgliad o Gynnwys.

Rhagor am sut i weld a yw'ch sefydliad yn defnyddio Ffeiliau'r Cwrs neu'r Casgliad o Gynnwys

Mwy am gysylltu â ffeiliau a ffolderau yn Ffeiliau CwrsPori Ffenestr Cwrs

Mae'r ffenestr Pori Cwrs yn cynnwys tabiau a swyddogaethau fel y gallwch bori a chwilio am ffeiliau'n hwylus.

 1. Tabiau Pori, Uwchlwytho, a Chwiliad Uwch:
  • Porwch am ffolderi mae gennych fynediad atynt. Os oes gennych Ffeiliau Cwrs, mae gennych fynediad dim ond ar gyfer y cwrs rydych ynddo. Gyda'r Casgliad o Gynnwys, efallai y bydd modd i chi gyrchu ffeiliau ar gyfer cyrsiau eraill a'r rhai a rennir ar draws y sefydliad.
  • Uwchlwytho un ffeil, ffeiliau lluosog, neu becyn a sipiwyd.
  • Gwnewch chwiliad uwch. Gallwch chwilio enwau ffeiliau a ffolderau, metadata, cynnwys ffeiliau, dyddiadau creu, a mwy.
 2. Gweld Rhestr a Gweld Mân-luniau: Edrychwch ar ffeiliau a ffolderi fel rhestr o enwau ffeil neu fel eiconau mân-lun.
 3. Briwsion bara: Llywio i ffolderau eraill. Defnyddiwch yr eicon Dewis i ddefnyddio'r ffolder presennol i gysylltu'r ffolder sy'n ymddangos olaf yn y briwsion bara yn eich cwrs. Noder bod y ffolder yn ymddangos yn yr ardal Dewis Eitemau.
 4. Chwilio Cynnwys: Gwnewch chwiliad sylfaenol ar gyfer enwau ffeil a ffolder.
 5. Defnyddiwch y blychau ticio i ddewis ffeiliau a ffolderau i gynnwys yn eich eitem gynnwys. Gallwch ddewis blwch ticio'r pennyn i ddewis pob eitem weladwy. Pan fyddwch yn cysylltu â ffolder, byddwch yn ofalus gan fod myfyrwyr yn derbyn y caniatâd darllen yn ddiofyn ar holl gynnwys y ffolder. Mae caniatâd darllen yn caniatáu i fyfyrwyr weld yr holl ffeiliau ac is-ffolderi yn y ffolder a ddewiswyd.
 6. Dewis Eitemau: Mae'r ffeiliau a'r ffolderi rydych yn eu dewis yn ymddangos yn y maes hwn. Dewiswch yr eicon Dangos Rhestr i weld eich detholiadau. I dynnu eitem, dewiswch yr X.