Gallwch gysylltu eitemau neu ffeiliau Content Collection o ddisg galed leol â llif gwaith, a hynny ar lefelau carreg filltir a gweithred.

Bydd eitemau a gysylltir ar lefel y model llif gwaith hefyd ar gael i bob carreg filltir yn y model. Pan fyddwch yn cysylltu eitem ar lefel y garreg filltir, bydd yr eitem ar gael hefyd ymhob gweithred mewn carreg filltir.

Bydd yr eitemau yn ymddangos yn y model lle cawsant eu cysylltu, ond o ran y llif gwaith, byddant yn ymddangos ar y lefel gweithred.

Dim ond os byddwch yn stopio’r llif gwaith y bydd modd ychwanegu eitemau ato, neu os nad yw gweithrediadau neu gerrig milltir wedi eu dechrau eto.

Mae eitemau a ychwanegwyd i lifoedd gwaith sydd eisoes ar waith yn berthnasol i’r achos hwnnw yn unig.


Cysylltu eitemau Content Collection â llif gwaith.

Lefel Llif Gwaith

 1. Yn y Casgliad Cynnwys, ewch i dudalen Creu Model Llif Gwaith.
 2. Ar ddewislen y model llif gwaith, dewiswch Golygu.
 3. O dan Cynnwys, dewiswch Pori'r Content Collection i ddod o hyd i’r eitem yr hoffech ei chysylltu.
 4. Unwaith y byddwch wedi dewis yr eitem, dewiswch Cyflwyno.
 5. Ticiwch y blychau i roi’r hawl i ddefnyddwyr weld yr eitem.
 6. Dewiswch Cyflwyno pan fyddwch wedi gorffen.

Lefel Carreg Filltir

 1. Yn y Casgliad Cynnwys, ewch i dudalen Creu Model Llif Gwaith.
 2. Ar ddewislen y model llif gwaith, dewiswch Adeiladu.
 3. Dewch o hyd i’r cerrig milltir yr hoffech ychwanegu cynnwys atynt. DewiswchGolygu ar ddewislen y garreg filltir.
 4. O dan Cynnwys Cysylltiedig, dewiswch Pori'r Content Collection i ddod o hyd i’r eitem yr hoffech ei chysylltu.
 5. Unwaith y byddwch wedi dewis yr eitem, dewiswch Cyflwyno.
 6. Ticiwch y blychau i roi’r hawl i ddefnyddwyr weld yr eitem.
 7. Dewiswch Cyflwyno pan fyddwch wedi gorffen.

I ychwanegu eitem Content Collection at y lefel gweithred, dilynwch y camau y byddech yn eu dilyn ar gyfer y cerrig milltir, ond dewiswch Golygu ar ddewislen y weithred dan sylw.


Ychwanegu ffeiliau lleol at lif gwaith.

Ydych chi am ychwanegu ffeil at y llif gwaith, ond dydy’r ffeil ddim yn y Content Collection eto? Gallwch chi uwchlwytho ffeiliau’n uniongyrchol o ffenestr Pori Content Collection os oes hawl gennych i ychwanegu ffeiliau at y ffolder gyfredol. Wedyn caiff yr eitem ei huwchlwytho i’r Content Collection, a byddwch yn ei hychwanegu at y llif gwaith, carreg filltir neu weithred yn y dull arferol.