Gallwch greu ffeiliau i gyfrannu at y Casgliad o Gynnwys neu greu ffolderi i gadw trefn ar bethau.

Cofiwch y gallwch greu ffolderi a ffeiliau yn yr ardaloedd o'r Casgliad o Gynnwys lle mae gennych ganiatâd i wneud hynny'n unig.


Creu ffolder

Mae ffolderi'n ddefnyddiol er mwyn cadw trefn ar gynnwys yn y Casgliad o Gynnwys.

 1. Yn y Casgliad o Gynnwys, ewch i'r ffolder lle rydych eisiau creu ffolder newydd.
 2. Dewiswch Creu Ffolder.
 3. Teipiwch enw ar gyfer y Ffolder yn y maes sy'n ymddangos.
 4. Dewiswch Creu a Phersonoli i bennu opsiynau ar gyfer y ffolder neu dewiswch Cyflwyno i gwblhau'r weithred.
 5. Os ddewisoch chi Creu a Phersonoli, mae'r dudalen Golygu Ffolder yn agor. Dewiswch unrhyw rai o'r opsiynau sydd ar gael i chi i bersonoli'ch ffolder.
 6. Dewiswch Cyflwyno pan fyddwch wedi gorffen.

Rhagor am ffolderi yn y Casgliad o Gynnwys


Creu ffeil

Pan fyddwch yn ychwanegu ffeil at eich cwrs, caiff ei storio yn y Casgliad o Gynnwys. Gallwch hefyd bori'r Casgliad o Gynnwys ar gyfer y ffeil a'i hychwanegu at y cwrs. Gallwch greu ffeiliau yn y Casgliad o Gynnwys lle mae gennych ganiatâd darllen ac ysgrifennu.

 1. Yn y Casgliad o Gynnwys, ewch i'r ffolder lle rydych eisiau creu ffeil newydd.
 2. Os oes gennych ganiatâd priodol i ychwanegu ffeil, fe welwch yr opsiwn Uwchlwytho.
 3. Dewiswch Uwchlwytho Ffeiliau.
 4. Dewiswch Pori fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur.

  -NEU-

  Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn ei ganiatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno'ch aseiniad ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

  Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

  Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

  Efallai bydd golygu URL y ffeil yn tynnu mynediad i'r ffeiliau. Argymhellwn i chi beidio â golygu URL y ffeil.

 1. Dewiswch Cyflwyno i orffen uwchlwytho. Caiff y ffeil ei hychwanegu at y Casgliad o Gynnwys.

I uwchlwytho ffeil ZIP, gweler Uwchlwytho a Lawrlwytho Pecynnau.

Gallwch hefyd greu ffeil fel gwrthrych ailddefnyddiadwy os yw'ch sefydliad wedi galluogi'r offeryn hwn.


Creu dolen allanol

 

Gallwch ychwanegu dolenni allanol at y Casgliad o Gynnwys os yw'ch sefydliad wedi galluogi'r opsiwn hwn. Os nad ydych yn gweld yr opsiynau hyn, mae'n bosib bod eich sefydliad heb eu galluogi, neu efallai na fod gennych ganiatâd i ychwanegu dolen yn y ffolder honno.

 1. Yn y Casgliad o Gynnwys, ewch i'r ffolder lle rydych chi eisiau creu dolen newydd.
 2. Dewiswch Dolen. Gallwch hefyd greu dolen allanol trwy ddewis Dolen Allanol yn newislen Adeiladu.
 3. Teipiwch Enw ar gyfer y ddolen. Os fyddwch yn dewis y blwch ticio dan y maes hwn, bydd y system yn disodli'r ddolen gyfredol gyda'r un enw yn awtomatig.
 4. Darparwch Enw'r Ddolen a'r URL. Peidiwch â defnyddio nodau '%' neu '?' yn y maes hwn.
 5. Dewiswch yr opsiynau rydych eu heisiau ar gyfer y ddolen hon.
 6. Dewiswch Cyflwyno. Ychwanegir y ddolen at y Casgliad o Gynnwys.

Efallai bydd golygu URL y ffeil yn tynnu mynediad i'r ffeiliau. Argymhellwn i chi beidio â golygu URL y ffeil.


Golygu cynnwys

Os oes gennych ganiatâd darllen ac ysgrifennu ar gyfer ffolder a'r ffeiliau o fewn y ffolder, gallwch olygu'r ffeiliau hyn.

I olygu ffeil megis dogfen ysgrifenedig, lawrlwythwych y ffeil i'ch system trwy ddewis Lawrlwytho Pecyn yn newislen y ffeil. Gwnewch eich newidiadau i'r ffeil a'i hail-uwchlwytho i'r Casgliad Cynnwys. Os yw enw'r ffeil yr un fath â'r enw pan i chi ei lawrlwytho, gallwch ddewis y blwch ticio ar y dudalen Uwchlwytho Ffeil i ddisodli fersiwn blaenorol y ffeil hon.

Mae gan rai eitemau yr opsiwn Golygu yn Blackboard. Dewiswch yr opsiwn hwn i olygu'r eitem gan ddefnyddio'r golygydd a darnau eraill o offer o fewn Blackboard Learn.

Rhagor am reoli ffeiliau


Cloi eitem

Mae clo yn diogelu'r ffeil neu ffolder ei hun (enw a gosodiadau) rhag newidiadau.

I gloi ffeil, dewiswch Golygu Gosodiadau yn newislen yr eitem. O dan Opsiynau, ticiwch y blwch Cloi Ffeil.

Gallwch gloi ffolderi yn yr un modd. Ar dudalen Golygu Gosodiadau, fe welwch adran ar gyfer Opsiynau Cloi. Dewiswch sut rydych am ddiogelu'r ffolder a'i gynnwys:

 • Cloi'r ffolder hon: gellir golygu'r eitemau yn y ffolder hon, ond nid oes modd eu dileu na'u symud.
 • Cloi'r ffolder hon a'i holl gynnwys: Mae'r opsiwn hwn yn diogelu'r ffolder ei hun a'r deunyddiau y tu mewn iddi. Bydd yr holl is-ffolderi a ffeiliau o fewn y ffolder yn cael eu cloi. Ni ellir golygu, symud, neu ddileu'r ffolderi a'r eitemau hyn. Os cloir ffolder, ni fydd y defnyddiwr hefyd yn gallu golygu eitemau o'i mewn trwy'r Ffolder Gwe, er enghraifft, gan gopïo eitem yn uniongyrchol i mewn i'r Ffolder Gwe.

Ar Mac, gelwir ffolder gwe yn lleoliad a rennir.