Gall rhai defnyddwyr rannu modelau llif gwaith gydag eraill. Mae eich sefydliad yn rheoli os oes gan eich rôl defnyddiwr ganiatâd i rannu model llif gwaith.

Rhannwch fodel llif gwaith

 1. Yn y Casgliad Cynnwys, ewch i dudalen Creu Model Llif Gwaith.
 2. Yn newislen model y llif gwaith, dewiswch Rhannu.
 3. Dewiswch Ie ar gyfer Rhannu Llif Gwaith.
 4. Penderfynwch pwy sy’n gallu defnyddio’r llif gwaith hwn. Dewiswch Pawb i rannu’r llif gwaith hwn gyda phob rôl defnyddiwr, neu defnyddiwch y dewis Rolau Detholedig i rannu’r llif gwaith hwn gyda rolau defnyddwyr penodol.
  • Dewiswch y rolau a defnyddiwch y botwm saeth ar y dde i’w symud i’r rhestr Rolau Detholedig. I dynnu rôl o’r rhestr Rolau Detholedig, dewiswch rôl a dewiswch y saeth ar y chwith i’w symud yn ôl i’r rhestr Rolau i’w Dewis.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Tynnwch lif gwaith wedi’i rannu

Mae tynnu llif gwaith wedi’i rannu yn atal y defnyddwyr y rhannwyd hyn â hwy rhag creu llif gwaith arall, ond nid yw’n effeithio llifau gwaith sydd ar y gweill yn barod.

 1. Yn y Casgliad Cynnwys, ewch i dudalen Creu Model Llif Gwaith.
 2. Yn newislen model y llif gwaith, dewiswch Rhannu.
 3. Dewiswch Na ar gyfer Rhannu Llif Gwaith.
 4. Dewiswch Cyflwyno.