Pan fydd popeth arall yn methu, ychwanegu gwybodaeth lyfryddol i helpu myfyrwyr

Efallai y bydd adegau pan na allwch ddod o hyd i fersiwn hollol hygyrch o'ch ffeil gwrs. Fel ymdrech orau ddiwethaf, mae Ally yn caniatáu i chi ychwanegu rhywfaint o wybodaeth lyfryddol at y ffeil. Bydd ychwanegu'r wybodaeth hon yn helpu myfyrwyr i weithio gyda'ch swyddfa gampws i ganfod neu greu fersiwn hygyrch o'r ffeil.

Ychwanegwch gyfeirnod llyfrgell

Er enghraifft, wrth ymgorffori dolen PDF yn eich Trafodaeth gwrs, bydd dangosydd coch Ally yn ymddangos. Rydych chi'n dewis y dangosydd, ac yn sylweddoli bod y PDF wedi'i sganio. Rydych chi'n gweld yr opsiwn i lanlwytho fersiwn testun digidol, ond nid ydych yn gwybod ble i gyrchu fersiwn testun digidol.

Mae Ally yn gofyn ichi a ellir dod o hyd i'r ddogfen yn y llyfrgell. Os credwch y gellir, dewiswch Gellir ac ychwanegu unrhyw wybodaeth sydd gennych am y ddogfen ar y ffurflen, gan gynnwys dolen i'r ddogfen yn eich catalog llyfrgell. Mae hyn yn helpu myfyrwyr i weithio gyda'r swyddfa hygyrchedd i ddod o hyd i fersiwn addas.

Profiad Myfyriwr

Ar ôl i chi ychwanegu’r cyfeirnod llyfrgell, gall myfyrwyr weld gwybodaeth y ddogfen trwy fynd i'r ffeil, a dewis Fformatau Amgen o'r ddewislen wrth ymyl enw'r ffeil. Dewiswch Cyfeirnod Llyfrgell.