Cael adborth mewn amser real o Ally yng ngolygydd cynnwys eich cwrs. Agorwch olygydd cynnwys WYSIWYG neu VTBE eich cwrs i weld dangosydd sgôr Ally. Wrth i chi greu cynnwys, caiff y sgôr Ally ei ddiweddaru mewn amser real. Dewiswch y sgôr i ddysgu mwy am y problemau a dilyn canllawiau cam wrth gam am sut i'w trwsio.

Demo fideo Adborth i Hyfforddwyr Ally ar gyfer cynnwys WYSIWYG

Sut allaf weld fy sgôr hygyrchedd ar fy nghynnwys WYSIWYG?

Mae eicon sgôr hygyrchedd Ally dim ond yn weladwy wrth i chi greu neu olygu cynnwys. Bydd angen i chi fod yn y modd golygu i weld y sgôr ar eich cynnwys WYSIWYG neu VTBE.

Ewch i gynnwys eich cwrs a'i olygu i weld y sgôr.

Cynnwys WYSIWYG a gefnogir yn eich System Rheoli Dysgu (LMS)

Sut allaf ddefnyddio'r sgôr Ally ar fy nghynnwys WYSIWYG?

Crëwch neu golygwch gynnwys yng ngolygydd WYSIWYG eich cwrs. Wrth i chi deipio neu wneud newidiadau, caiff y sgôr Ally ei ddiweddaru'n awtomatig. Mae sgoriau yn amrywio o Isel i Perffaith. Po uchaf y sgôr po leiaf y problemau.

Dysgu mwy am sgoriau hygyrchedd Ally

Unwaith eich bod yn gwybod y sgôr hygyrchedd, gallwch ddechrau archwilio'r problemau hygyrchedd a gwella'ch cynnwys i gynyddu'r sgôr.

Mae Ally yn rhoi adborth manwl a chymorth i chi i'ch helpu i fod yn arbenigwr ar hygyrchedd. Dysgu am broblemau hygyrchedd, pam eu bod yn bwysig, a sut i'w datrys. Gwyrdd yw'r nod!

Dewiswch y Sgôr Hygyrchedd i agor y panel adborth i hyfforddwyr. Gwnewch drwsiadau cyflym yn uniongyrchol yn y panel a ffenestr y rhagolwg. Dewiswch Pob problem i weld pob problem yn y ffeil ac i benderfynu pa broblemau i'w trwsio’n gyntaf.

Ally score on the right above the editor toolar

Ar ôl i chi orffen, caewch banel adborth Ally a chadwch y cynnwys a ddiweddarwyd yn y golygydd WYSIWYG i gadw eich newidiadau.

Ni chedwir newidiadau nes i chi eu cadw yn y golygydd cynnwys WYSIWYG.

Open Instructor feedback panel. A preview of content is on the left. And quick fix options are on the right.

Pa ganllawiau hygyrchedd y mae Ally yn eu rhoi i fi ar gyfer cynnwys WYSIWYG?

Mae Ally yn gwneud yr un gwiriadau ar gynnwys WYSIWYG â'r gwiriadau ar ffeiliau HTML a atodir. Rhoddir gwybod am ganlyniadau'r gwiriadau yn Adroddiad hygyrchedd cwrs hyfforddwyr a'r Adroddiad Sefydliadol Ally y mae gweinyddwyr yn ei ddefnyddio.

Nid yw adborth a chanllawiau ar gyfer cynnwys WYSIWYG ar gael ar gyfer pob problem ar hyn o bryd. Mae canllawiau WYSIWYG ar gael ar gyfer y problemau hygyrchedd hyn:

Mae "Nid yw strwythur penawdau'r HTML yn dechrau ar y lefel cywir" yn broblem y rhoddir gwybod amdani yn yr Adroddiad hygyrchedd cwrs a'r Adroddiad sefydliadol. Nid oes canllawiau ar gyfer y broblem hon yn y golygydd WYSIWYG oherwydd lefelau penawdau ar y dudalen y tu allan i'r golygydd.

Cynnwys WYSIWYG a gefnogir yn eich LMS

Blackboard Learn Ultra

Bydd addasu testun amgen delweddau mewn cynnwys ar gael mewn rhyddhad yn y dyfodol.

Crëwch neu olygu cynnwys WYSIWYG i weld y sgôr Ally.

 1. Ewch i gynnwys WYSIWYG a gefnogir.
 2. Dewiswch Golygu o'r tri dot yng nghornel y blwch cynnwys.
 3. Bydd y sgôr Ally yn ymddangos uwchben bar offer y golygydd WYSIWYG.

Mae Ally yn cefnogi'r mathau hyn o gynnwys WYSIWYG:

Mae'r wybodaeth mewn cromfachau yn cyfeirio at bennawd y golofn berthnasol yn ffeil allgludo'r Adroddiad Cwrs.

 • Ffolder Cynnwys (application/x-folder)
 • Eitem Cynnwys (application/x-item)
 • Modiwl Dysgu (application/x-learning-module)
 • Cynllun Gwers (application/x-lesson)
 • Dolen i Fforwm (application/x-link-discussion-topic)
 • Dolen We (application/x-link-web)
 • Rhaglen LTI wedi'i mewnblannu (application/x-lti-launch)
 • Pob math o gynnwys WYSIWYG arall gan gynnwys tudalen Wag a thudalen Modiwl (application/x-page)

Blackboard Learn Gwreiddiol

Crëwch neu olygu cynnwys WYSIWYG i weld y sgôr Ally.

 1. Ewch i gynnwys WYSIWYG a gefnogir.
 2. Dewiswch ddewislen Opsiynau y cynnwys.
 3. Dewiswch Golygu. Bydd y sgôr Ally yn ymddangos ar y dde uwchben bar offer y golygydd WYSIWYG.
Ally score appears above the content editor toolbar on the right of the screen.

Mae Ally yn cefnogi'r mathau hyn o gynnwys WYSIWYG:

Mae'r wybodaeth mewn cromfachau yn cyfeirio at bennawd y golofn berthnasol yn ffeil allgludo'r Adroddiad Cwrs.

 • Ffolder Cynnwys (application/x-folder)
 • Eitem Cynnwys (application/x-item)
 • Modiwl Dysgu (application/x-learning-module)
 • Cynllun Gwers (application/x-lesson)
 • Dolen i Fforwm (application/x-link-discussion-topic)
 • Dolen We (application/x-link-web)
 • Rhaglen LTI wedi'i mewnblannu (application/x-lti-launch)
 • Pob math o gynnwys WYSIWYG arall gan gynnwys tudalen Wag a thudalen Modiwl (application/x-page)

Moodle

Cefnogir golygydd Atto bellach.

Crëwch neu olygu cynnwys WYSIWYG i weld y sgôr Ally.

 1. Yn eich cwrs, dewiswch Troi golygu ymlaen.
 2. Ewch i gynnwys WYSIWYG a gefnogir.
 3. Dewiswch Golygu. Bydd y sgôr Ally yn ymddangos ar y dde uwchben bar offer y golygydd WYSIWYG.
Ally score appears above the content editor toolbar on the right of the screen.

Mae Ally yn cefnogi'r mathau hyn o gynnwys WYSIWYG:

Mae'r wybodaeth mewn cromfachau yn cyfeirio at bennawd y golofn berthnasol yn ffeil allgludo'r Adroddiad Cwrs.

 • Aseiniad (application/x-assignment)
 • Llyfr (application/x-book)
 • Pennod llyfr (application/x-book-chapter)
 • Pynciau trafod (application/x-discussion-topic)
 • Disgrifiad fforwm (application/x-forum)
 • Disgrifiad geirfa (application/x-glossary)
 • Cofnod geirfa (application/x-glossary-entry)
 • Label (application/x-label)
 • Disgrifiad gwers (application/x-lesson-description)
 • Tudalen wers (application/x-lesson-page)
 • Cynnwys tudalen (application/x-page-content)
 • Cyflwyniad tudalen (application/x-page-intro)
 • Adran (application/x-section)
 • Maes Llafur (application/x-syllabus)

Canvas

Crëwch neu olygu cynnwys WYSIWYG i weld y sgôr Ally.

 1. Ewch i gynnwys WYSIWYG a gefnogir.
 2. Dewiswch Golygu. Bydd y sgôr Ally yn ymddangos ar y dde uwchben bar offer y golygydd WYSIWYG.
Ally score appears above the content editor toolbar on the right of the screen.

Mae Ally yn cefnogi'r mathau hyn o gynnwys WYSIWYG:

Mae'r wybodaeth mewn cromfachau yn cyfeirio at bennawd y golofn berthnasol yn ffeil allgludo'r Adroddiad Cwrs.

 • Cyhoeddiad (application/x-announcement)
 • Aseiniad (application/x-assignment)
 • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
 • Disgrifiad cwis (application/x-quiz)
 • Maes Llafur (application/x-syllabus)
 • Tudalen (application/x-page)

D2L Brightspace

Crëwch neu olygu cynnwys WYSIWYG i weld y sgôr Ally.

 1. Ewch i gynnwys WYSIWYG a gefnogir.
 2. Dewiswch y cynnwys i'w olygu. Bydd y sgôr Ally yn ymddangos ar y dde islaw'r golygydd.
Ally score appears below the content editor toolbar on the right of the screen.

Mae Ally yn cefnogi'r mathau hyn o gynnwys WYSIWYG:

Mae'r wybodaeth mewn cromfachau yn cyfeirio at bennawd y golofn berthnasol yn ffeil allgludo'r Adroddiad Cwrs.

 • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
 • Ffeil (application/x-file)
 • Dolenni Gwe (application/x-link-web)
 • Modiwl (application/x-module)
 • Disgrifiad cwis (application/x-quiz)

Schoology

Ni chefnogir cynnwys WYSIWYG yn Schoology ar hyn o bryd.