Mae'r adroddiad hygyrchedd cwrs yn ategu’r dangosyddion hygyrchedd presennol. Mae’n darparu crynodeb hygyrchedd a throsolwg ar lefel y cwrs.


Canfod adroddiad hygyrchedd eich cwrs

Mae rhaid i'ch gweinyddwr ffurfweddu’r adroddiad cwrs er mwyn iddo ymddangos yn eich cyrsiau. Mae lle rydych yn gweld yr adroddiad yn dibynnu ar eich System Rheoli Dysgu (LMS).

 • Gwedd Cwrs Gwreiddiol Blackboard Learn: Offer Cwrs
 • Gwedd Cwrs Ultra Blackboard Learn: Llyfrau ac Offer Cwrs
 • Fersiynau hŷn Blackboard Learn: Offer Myfyriwr

  Cuddio dolen yr adroddiad fel nad yw myfyrwyr yn ei gweld.

 • Moodle: Dangosfwrdd Cwrs
 • Instructure Canvas: Bar llywio chwith y cwrs
 • Schoology: Bar llywio chwith y cwrs
 • D2L Brightspace: Bar Llywio'r Cwrs

  Mae gan dempledi cwrs yn D2L Brightspace adroddiadau cwrs hefyd.

Gweld sut mae'n edrych yn eich cwrs


Adroddiad hygyrchedd cwrs

Mae adroddiad hygyrchedd cwrs Ally yn cynnwys tabiau Trosolwg a Cynnwys er mwyn i chi gael y darlun mawr yn ogystal â manylion penodol ynghylch hygyrchedd eich cynnwys cwrs digidol.

 • Mae'r tab Trosolwg yn dangos sgôr hygyrchedd y cwrs, cynnwys y cwrs yn ôl math o gynnwys, a rhestr o bob problem a adnabyddir yn y cwrs
 • Mae’r tab Cynnwys yn dangos y cynnwys sydd â phroblemau hygyrchedd.

Sgôr hygyrchedd

Ar frig yr adroddiad mae sgôr hygyrchedd ar gyfer y cwrs cyfan.

Eiconau Sgôr Hygyrchedd Ally

Mae sgoriau yn amrywio o Isel i Perffaith. Po uchaf y sgôr po leiaf y problemau.

 • Isel (0-33%): Angen Help? Mae problemau hygyrchedd difrifol.
 • Canolig (34-66%): Ychydig yn well. Mae'r ffeil rhywfaint yn hygyrch ac mae angen gwella.
 • Uchel (67-99%): Bron yno. Mae'r ffeil ar gael ond mae rhagor o welliannau yn bosibl.
 • Perffaith (100%): Perffaith! Ni nododd Ally unrhyw broblemau hygyrchedd ond efallai y bydd gwelliannau pellach yn bosibl o hyd.

Pob cynnwys cwrs

Gweld pob cynnwys yn eich cwrs yn ôl math o gynnwys. Dewiswch Dechrau i fynd i'r tab Cynnwys a dechrau trwsio problemau.

Pa gynnwys mae Ally yn ei wirio?

Ar hyn o bryd, mae Ally yn gwirio ffeiliau yn y fformatau hyn:

 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® PowerPoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho
 • Ffeiliau delweddau (JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF)
 • Cynnwys WYSIWYG/VTBE

  Mae canlyniadau ar gyfer cynnwys WYSIWYG ond yn ymddangos yr Adroddiad Sefydliadol ac Adroddiad hygyrchedd cwrs.

 • Fideos YouTubeTM sydd wedi cael eu plannu yng nghynnwys WYSIWYG/VTBE

  Polisi Preifatrwydd GoogleTM

Cynnwys Golygydd Cynnwys Ally (WYSIWYG)

Cynnwys golygydd cynnwys LMS (WYSIWYG)

Mae canlyniadau ar gyfer cynnwys WYSIWYG ond yn ymddangos yr Adroddiad Sefydliadol ac Adroddiad hygyrchedd cwrs.

Mae Ally hefyd yn gwirio'r mathau o gynnwys hyn a grëwyd trwy olygydd cynnwys y system WYSIWYG am broblemau hygyrchedd.

Mae'r data yn ymddangos yn yr Adroddiad Sefydliadol ar ffurf HTML. Mae'n ymddangos yn yr allforyn CSV fel penawdau colofnau rhaglenni.

 • Blackboard Learn Gwreiddiol
  • Ffolder Cynnwys (application/x-folder)
  • Eitem Cynnwys (application/x-item)
  • Modiwl Dysgu (application/x-learning-module)
  • Cynllun Gwers (application/x-lesson)
  • Dolen i Fforwm (application/x-link-discussion-topic)
  • Dolen We (application/x-link-web)
  • Rhaglen LTI wedi'i mewnblannu (application/x-lti-launch)
  • Pob math o gynnwys WYSIWYG arall gan gynnwys tudalen Wag a thudalen Modiwl (application/x-page)
 • Blackboard Learn Ultra
  • Dogfen (application/x-document)
  • Ffolder (application/x-folder)
  • Modiwl Dysgu (application/x-learning-module)
  • Dolen i Fforwm (application/x-link-discussion-topic)
  • Dolen We (application/x-link-web)
  • Rhaglen LTI wedi'i mewnblannu (application/x-lti-launch)
 • Moodle
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Llyfr (application/x-book)
  • Pennod llyfr (application/x-book-chapter)
  • Pynciau trafod (application/x-discussion-topic)
  • Disgrifiad fforwm (application/x-forum)
  • Disgrifiad geirfa (application/x-glossary)
  • Cofnod geirfa (application/x-glossary-entry)
  • Label (application/x-label)
  • Disgrifiad gwers (application/x-lesson-description)
  • Tudalen wers (application/x-lesson-page)
  • Cynnwys tudalen (application/x-page-content)
  • Cyflwyniad tudalen (application/x-page-intro)
  • Adran (application/x-section)
  • Maes Llafur (application/x-syllabus)
 • Cynfas
  • Cyhoeddiad (application/x-announcement)
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
  • Disgrifiad cwis (application/x-quiz)
  • Maes Llafur (application/x-syllabus)
  • Tudalen (application/x-page)
 • D2L Brightspace
  • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
  • Ffeil (application/x-file)
  • Dolenni Gwe (application/x-link-web)
  • Modiwl (application/x-module)
  • Disgrifiad cwis (application/x-quiz)
 • Schoology
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
  • Tudalen (application/x-page)

Dewiswch pa broblemau i'w trwsio’n gyntaf

Defnyddiwch yr adroddiad i’ch helpu i benderfynu pa broblemau i'w trwsio’n gyntaf. Er enghraifft, y cynnwys sydd â'r problemau mwyaf difrifol yn gyntaf neu ddechrau gyda’r cynnwys sy’n hawsaf ei drwsio.

Dewiswch rhwng Cynnwys â'r problemau hawsaf i'w trwsioTrwsio cynnwys â sgôr isel. Gweld y nifer o ddarnau y byddwch yn eu trwsio. Dewiswch Dechrau.


Problemau sy’n weddill

Rhestrir problemau yn nhrefn blaenoriaeth o ddifrifol i fach. Dylid cychwyn trwy ymdrin â’r hyn a nodir yn gyntaf ar y rhestr. Mae Ally yn ystyried y nifer o fyfyrwyr a effeithir, pa mor aml mae'r broblem yn digwydd, a'r sgôr hygyrchedd er mwyn penderfynu'r flaenoriaeth.

 • Difrifol. Y problemau hyn sy’n cyflwyno’r risg fwyaf i hygyrchedd ac mae arnynt angen y sylw mwyaf.
 • Mawr. Mae'r materion hyn yn effeithio ar hygyrchedd, ac er nad ydynt yn ddifrifol, mae arnynt angen sylw.
 • Bach. Dylid ystyried y problemau hyn er mwyn cael sgôr hygyrchedd well.

Dewiswch broblem i weld pob darn o gynnwys sydd â'r broblem honno. Dewiswch ddarn o gynnwys i agor y panel Adborth i Hyfforddwyr i drwsio'r broblem. 

Rhagor am ddefnyddio'r panel Adborth i Hyfforddwyr i drwsio problemau

Gweld sut mae'n edrych yn eich cwrs

Blackboard Learn

Blackboard Learn Ultra

Fersiynau hŷn Blackboard Learn

Moodle

Instructure Canvas

D2L Brightspace

Schoology

ally_schoology_course_report