Sicrhewch fod eich dogfennau a'ch cyflwyniadau yn aros yn hygyrch wrth drosi i PDF

Er mai cadw eich cynnwys yn y ffeil ffynhonnell wreiddiol yw'r dull gorau o sicrhau bod y ddogfen yn dal i fod yn hygyrch, mae'n well gan lawer o hyfforddwyr allforio eu dogfennau a'u cyflwyniadau fel PDFs. Wrth allforio fel PDF, mae'n bwysig gwirio'ch gosodiadau allforio i sicrhau y bydd y PDF yn cael ei thagio. Mae hyn yn sicrhau bod y PDF yn hawdd ei llywio.

Os nad yw PDF wedi'i thagio, mae’r ffeil yn cael dangosydd sgôr hygyrchedd isel.

Dewiswch y dangosydd Sgôr Hygyrchedd i ddysgu rhagor ac i ychwanegu disgrifiad.

Tagio PDF

Mae angen i chi ddatrys y broblem hon yn y ffeil ffynhonnell wreiddiol. Er enghraifft, yn Microsoft® Word. Agorwch y ffeil, cadwch hi fel PDF wedi’i thagio, a uwchlwythwch y ffeil wedi'i diweddaru i'ch cwrs. Dewiswch Sut i dagio PDF i gael cyfarwyddyd cam wrth gam ar sut i wneud hyn.

 1. Dewiswch Sut i dagio PDF a dewis Ie.
 2. Agorwch y ffeil ffynhonnell ar eich cyfrifiadur.
 3. Cadwch y ffeil fel PDF wedi'i thagio.
  • Microsoft Word: Dewiswch Ffeil a Chadw Fel. Dewiswch PDF o'r ddewislen Fformat Ffeil . Dewiswch Gorau ar gyfer dosbarthu electronig a hygyrchedd a dewis Allforio.
  • PowerPoint: Lanlwythwch y ffeil PowerPoint yn lle hynny.
  • LibreOffice Writer ac Impress: Dewiswch Ffeil ac Allforio fel PDF. Dewis PDF Wedi’i Thagio (ychwanegu strwythur dogfen) ac Allforio nodau tudalen yn Opsiynau PDF. Dewiswch Allforio.
 4. Lanlwythwch y ffeil wedi'i diweddaru i'ch cwrs.

  Os ydych chi'n dal i gael y cyfarwyddiadau ar agor ym mhanel adborth yr hyfforddwr, dewiswch Nesaf a Pori i uwchlwytho'ch ffeil. Os nad oes gennych banel adborth i hyfforddwr ar agor, dewiswch y dangosydd sgôr Hygyrchedd wrth ymyl y ffeil yn eich cwrs a dewiswch Pori i uwchlwytho'ch ffeil.

Lanlwythwch y ffeil ffynhonnell wreiddiol

Opsiwn arall yw disodli'r PDF â'r ffeil ffynhonnell wreiddiol. Er enghraifft, y ddogfen Word neu ffeil PowerPoint.

 1. Dewiswch Sut i dagio PDF a dewis Ie.
 2. Dewiswch Lanlwytho’r ddogfen wreiddiol.
 3. Dewiswch Pori a lanlwythwch y ffeil ffynhonnell wreiddiol.

Ychwanegwch gyfeirnod llyfrgell

Gallai fod yn anodd i chi ddod o hyd i'r ffeil ffynhonnell wreiddiol. Gall ymestyn allan i'ch llyfrgell neu wasanaethau hygyrchedd cyn dechrau'r tymor helpu i sicrhau nad yw myfyrwyr sydd angen y fformatau hynny’n mynd ar eu hôl hi.

Hefyd gallwch ychwanegu cyfeirnod llyfrgell at Ally i helpu'ch myfyrwyr.

 1. Dewiswch Na pan ofynnir ichi a allwch gael gafael ar fersiwn seiliedig ar destun.
 2. Dewiswch Ie pan ofynnir ichi a ellir dod o hyd i'r ddogfen neu'r cyflwyniad yn y llyfrgell.
 3. Llenwch gymaint o wybodaeth yn ffurflen adborth Ally ag y gallwch a dewiswch Ychwanegu cyfeirnod.

Ar ôl i chi ychwanegu’r cyfeirnod llyfrgell, gall myfyrwyr weld gwybodaeth y ddogfen trwy fynd i'r ffeil, a dewis Fformatau Amgen o'r ddewislen wrth ymyl enw'r ffeil. Dewiswch Cyfeirnod Llyfrgell.

Fformatau amgen

Os dewiswch Na i’r cwestiynau seiliedig ar destun a llyfrgell yn adborth Ally, mae Ally yn cynhyrchu fformatau amgen y gall myfyrwyr eu defnyddio. Yn anffodus, nid yw hwn yn ateb terfynol felly ni fydd yn gwella'r sgôr. Byddwch chi’n dal i eisiau tagio'r PDF pan fydd hynny'n bosibl.

Rhagor am fformatau amgen i fyfyrwyr