Mae penawdau yn gwneud llywio dogfennau yn haws i bawb

Gall darllen dogfennau testun hir, dwys fod yn dasg anodd i ddysgwyr. Mae dogfennau wedi'u strwythuro'n dda yn helpu myfyrwyr i drefnu a phrosesu testunau. Trwy ddefnyddio penawdau yn eich arddulliau dogfennau, gallwch ddylunio adrannau ac is-adrannau ar gyfer eich dogfennau. Gall penawdau helpu myfyrwyr i lywio a deall testunau, ac maent yn hanfodol ar gyfer darllenwyr sgrin.

Os yw'ch dogfen yn colli penawdau, bydd y ffeil yn cael dangosydd sgôr hygyrchedd canolig.

Gosodwch y broblem hon yn eich meddalwedd prosesu geiriau a lanlwythwch ffeil newyddpan ydych yn barod. Dewiswch y dangosydd Sgôr Hygyrchedd i ddysgu sut i wneud hyn. Dewiswch Beth mae hyn yn ei olygu i gael esboniad.

Ychwanegu benawdau at eich dogfen

Mae angen i chi drwsio’r broblem hon yn eich meddalwedd prosesu geiriau. Agorwch y ddogfen, ychwanegu penawdau, a lanlwythwch y ffeil wedi'i diweddaru i'ch cwrs. Dewiswch Sut i ychwanegu penawdau i gael cyfarwyddyd cam wrth gam ar sut i wneud hyn.

Dewiswch "Pennawd 1" bob amser ar gyfer penawdau lefel 1, " Pennawd 2" ar gyfer penawdau adran, " Penawd 3" ar gyfer penawdau is-adran, ac ati. Defnyddir "Normal" ar gyfer paragraffau. Dewiswch eich cyfarwyddiadau meddalwedd dewisol ym mhanel adborth yr hyfforddwr a dewiswch Sut i greu penawdau da ar gyfer rhai cynghorion cyflym.

 1. Dewiswch Sut i ychwanegu penawdau a dilynwch y cyfarwyddiadau.
 2. Agorwch y ffeil ar eich cyfrifiadur.

  Os nad oes gennych gopi o'r ffeil ar eich cyfrifiadur, gadewch banel adborth yr hyfforddwr a lawrlwythwch y ffeil o'r cwrs.

 3. Ychwanegu penawdau.
  • Microsoft® Word: Dewiswch y testun rydych ei eisiau i wneud pennawd. Dewiswch Hafan a dewiswch y pennawd rydych chi ei eisiau o’r grŵp Dulliau .
  • LibreOffice Writer: Dewiswch y testun rydych ei eisiau i wneud pennawd. Agorwch y ddewislen Gosod Dull Paragraff ar y bar Fformatio. Dewiswch y pennawd rydych ei eisiau.
 4. Cadwch y ffeil.
 5. Lanlwythwch y ffeil wedi'i diweddaru i'ch cwrs.

  Os ydych chi'n dal i gael y cyfarwyddiadau ar agor ym mhanel adborth yr hyfforddwr, dewiswch Nesaf a Pori i uwchlwytho'ch ffeil. Os nad oes gennych banel adborth i hyfforddwr ar agor, dewiswch y dangosydd sgôr Hygyrchedd wrth ymyl y ffeil yn eich cwrs a dewiswch Pori i uwchlwytho'ch ffeil.