Gallwch wella defnyddioldeb a hygyrchedd eich cynnwys

Mae'ch dosbarth yn llawn myfyrwyr amrywiol sydd â galluoedd dysgu unigryw. Mae darparu cynnwys gwreiddiol mwy hygyrch iddynt yn golygu eu bod yn gallu dewis fformatau sy'n gweithio orau iddynt: HTML ar gyfer darllen yn well ar ffonau symudol, Braille Electronig ar gyfer y rhai â nam ar eu golwg, a Sain ar gyfer dysguwrth symud. Mae Ally yn sganio'ch cynnwys gwreiddiol yn awtomatig, ac yn perfformio cyfres o gamau i'w gwneud yn fwy hygyrch. 

  • Cynhyrchu fformatau amgen i fyfyrwyr eu lawrlwytho
  • Darparu sgoriau hygyrchedd
  • Rhoi adborth hyfforddwr ar sut i wella eich sgôr hygyrchedd

Yn nodweddiadol, dylech weld eich sgôr hygyrchedd o fewn 15-90 eiliad. Efallai y bydd hyn yn cymryd mwy o amser os yw'ch cynnwys yn gymhleth, neu os oes gennych lawer o gynnwys cwrs ac mae i gyd yn cael ei asesu ar unwaith.

Ally Instructor Quick Start Details


Alternative formats

Ally creates alternative formats of your course files based on the original. These formats are made available with the original file so students can find everything in one convenient location.

You don’t need to do anything. The alternative formats are created for you. If you want, you can disable alternative formats for any individual content item for whatever reason.

Select the menu beside your file and select Alternative formats to see the different formats available and to disable them.

More on alternative formats for students


Accessibility score indicators

Ally measures the accessibility of each file attached to your course and shows you at-a-glance how it scores. Scores range from Low to Perfect. The higher the score the fewer the issues.

  • Low: File is not accessible and needs immediate attention.
  • Medium: File is somewhat accessible and could use improvement.
  • High: File is accessible but could be improved.
  • Perfect: File is accessible. No improvement needed.

For files with Low to High scores, Ally shows you the issues and gives a step-by-step guide on how to fix them.

Find a file and select the Accessibility score. Follow the steps in front of you to go step-by-step. Select All issues to see every issue in the file and decide what issues to fix first.

Select All issues if you want to see how much each fix will improve the accessibility of the file.

More on accessibility scores


Instructor feedback

Ally provides you detailed feedback and support to help you become an accessibility pro. Learn about accessibility issues, why they matter, and how to fix them. Green is the goal! 

Select the Accessibility score to open the instructor feedback. Follow the steps in front of you to go step-by-step. Select All issues to see every issue in the file and decide what issues to fix first.

Select All issues if you want to see how much each fix will improve the accessibility of the file.