Mae fformatau amgen o fudd i bawb

student view of Download alternative formats modal

Mae nifer o ystafelloedd dosbarth y diwrnodau hyn, rhai corfforol a digidol, yn cynnwys myfyrwyr gydag anghenion amrywiol. Mae fformatau amgen yn rhoi rhagor o gyfle i bawb gyrchu’r wybodaeth sydd arnynt ei hangen yn y dull mae arnynt ei angen neu ei eisiau.

 fformatau eraill gall pob myfyriwr ddiwallu'r un amcanion dysgu gan ddefnyddio adnoddau a grëir i dargedu anghenion y myfyriwr unigol. Er enghraifft, mae Blackboard Ally yn creu dewisiadau sain a braille electronig ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu golwg.

Nid yw fformatau amgen ar gyfer grŵp dethol o fyfyrwyr yn unig. Mae fformatau amgen o fudd i bawb. Er enghraifft, mae'n bosibl bod eich myfyrwyr yn dioddef o straen ar y llygaid, neu mae'n bosibl eu bod yn ddysgwyr clywedol. Gallant wrando ar fformat sain o'r cynnwys yn hytrach na’i ddarllen. Neu, gallant ddefnyddio fformatau HTML neu ePub sy'n haws eu darllen ar ddyfais symudol.

Rhagor am y fformatau amgen gwahanol a'u buddion

Nid oes angen i hyfforddwyr wneud unrhyw beth. Mae Ally yn creu'r fformatau amgen i chi.

Dylai hyfforddwyr yn Blackboard Learn gyda'r Wedd Cwrs Gwreiddiol ddewis Adeiladu Cynnwys a Ffeiliau i wneud yn siŵr bod modd i fyfyrwyr gael mynediad at ddewisiadau'r Fformat amgen o’r ap Blackboard. Ni chefnogir fformatau amgen ar gyfer cynnwys a grëwyd gan Adeiladu Cynnwys ac Eitem yn yr ap. Rydym yn bwriadu rhyddhau diweddariad yn y dyfodol a fydd yn ehangu mynediad at fformatau amgen i ardaloedd eraill yr ap Blackboard.


Canfod Fformatau Amgen Ally yn Eich LMS

Dewch o hyd i'r fformatau amgen sydd ar gael

Mae Ally yn creu fformatau amgen o’r cynnwys gwreiddiol mae hyfforddwyr yn ei ychwanegu at eu cyrsiau. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar y cynnwys gwreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, ni alluogwyd Ally ar gyfer y cwrs hwnnw neu nid yw'r ffeil yn fath o gynnwys a gefnogir.

Dewiswch yr eicon Lawrlwytho Fformatau Amgen lle bynnag rydych yn ei weld i lawrlwytho'r cynnwys mewn fformat arall. Dewiswch y fersiwn sydd orau i'ch anghenion chi!

Gweld sut mae eicon y fformatau amgen yn edrych yn eich LMS


Pa fformatau amgen mae Ally yn eu creu?

Pa fformatau amgen mae Ally yn eu creu?

Mae Ally yn darparu fformatau amgen ar gyfer y mathau hyn o gynnwys:

 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® Powerpoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho
 • Cynnwys a grëir yng ngolygydd cwrs yr LMS (WYSIWYG)

  Ar hyn o bryd, dim ond ar gyfer Blackboard Learn Ultra, Blackboard Learn Gwreiddiol, Instructure Canvas, D2L Brightspace a Schoology y mae fformatau amgen ar gyfer cynnwys WYSIWYG ar gael.

Gellir cynhyrchu'r fformatau amgen hyn:

 • Fersiwn OCR (ar gyfer dogfennau wedi'u sganio)
 • PDF wedi'i dagio (ar gyfer ffeiliau Word, PowerPoint ac Open Office/LibreOffice ar hyn o bryd)
 • HTML sy'n addas ar gyfer dyfeisiau symudol
 • Sain
 • ePub
 • Braille Electronig
 • BeeLine Reader
 • Fersiwn Cyfieithiedig
  • Mae’r Fersiwn Cyfieithiedig wedi’i analluogi yn ddiofyn. Gall gweinyddwyr gyflwyno cais am gymorth i’w alluogi.

Rhagor am fformatau amgen


Analluogi fformatau amgen

Gallwch analluogi fformatau amgen ar gyfer eitemau unigol o gynnwys, os ydych eisiau gwneud hynny. Gallwch eu galluogi eto yn nes ymlaen. 

Bydd hyn yn analluogi fformatau amgen ar yr eitem o gynnwys a ddewiswyd yn unig. Mae rhaid i chi ddilyn y camau hyn ar gyfer pob eitem o gynnwys rydych eisiau ei hanalluogi. Os ydych eisiau analluogi fformatau amgen yn eich cwrs cyfan, gall weinyddwr eich ysgol ddiffodd Ally ar gyfer eich cwrs cyfan.

 1. Dewch o hyd i gynnwys sydd â’r eicon Lawrlwytho Fformatau Amgen a dewiswch yr eicon.
 2. Dewiswch y ddewislen nesaf at bennawd Lawrlwytho fformatau amgen.
 3. Dewiswch Analluogi fformatau amgen ar gyfer y ffeil hon.
 4. Dewiswch Cau.

Os yw myfyrwyr yn ceisio lawrlwytho fformatau amgen pan maent wedi'u hanalluogi, byddant yn gweld neges yn dweud wrthynt nad yw’r fformatau amgen ar gael ar gyfer yr eitem honno o gynnwys.


Galluogi fformatau amgen a analluogwyd

Gallwch droi fformatau amgen ymlaen os ydynt wedi'u hanalluogi. 

Bydd hyn yn galluogi fformatau amgen ar yr eitem o gynnwys a ddewiswyd yn unig. Mae rhaid i chi ddilyn y camau hyn ar gyfer pob eitem o gynnwys rydych eisiau ei galluogi.

 1. Dewch o hyd i gynnwys â’r eicon Lawrlwytho Fformatau Amgen a dewiswch yr eicon.
 2. Dewiswch Galluogi ar gyfer y ffeil hon.
 3. Dewiswch Cau.

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin am Fformatau Amgen ar gyfer Hyfforddwyr

Beth mae rhaid i'r hyfforddwr ei wneud i gynhyrchu fformatau amgen ar gyfer eitem o gynnwys?

Dim byd. Bydd Ally yn sylwi ar unrhyw materion presennol neu newydd yn awtomatig, yn ei rhedeg trwy'r rhestr wirio hygyrchedd, ac yn gwneud y fformatau amgen ar gael i'r myfyriwr a'r hyfforddwr.

Oes terfyn maint ffeil?

Nid yw Ally yn gorfodi maint ffeil mwyaf. Efallai bydd achosion lle mae'r algorithm yn methu â chynhyrchu fformatau amgen ar gyfer rai ffeiliau mawr.

 • Cadwch y cynnwys gwreiddiol yn fyrrach na 100 o dudalennau i gynhyrchu fformat OCR ar gyfer dogfennau wedi'u sganio.
 • Cyfyngwch gynnwys i 100,000 o nodau ar gyfer y fformat sain. Mae’r terfyn nodau hyn fel arfer yn cyfateb i o leiaf 30 tudalen neu nifer o oriau o sain.
 • Cyfyngwch gynnwys i 30,000 o nodau ar gyfer y fformat wedi’i gyfieithu.
 • Cyfyngwch ffeiliau wedi’u trwsio sy’n cael eu huwchlwytho drwy banel Adborth i Hyfforddwyr i 50MB.

Sut mae Ally yn trin cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair?

Mae Ally yn canfod cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair ac yn rhoi sgôr hygyrchedd o 0% i’r cynnwys. Wedyn, mae Ally yn rhoi cyfarwyddiadau am sut i dynnu’r cyfrinair trwy adborth i hyfforddwyr. Nid yw Ally yn cynhyrchu unrhyw fformatau amgen ar gyfer cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair, gan na allwn gael mynediad at y cynnwys ei hun.

A allaf analluogi fformatau amgen?

Ydych. Gallwch analluogi fformatau amgen ar gyfer eitemau unigol o gynnwys, os ydych eisiau gwneud hynny. Gallwch eu galluogi eto yn nes ymlaen.

Video: Alternative Formats with Ally in Blackboard Learn


Video: Alternative formats in Blackboard Learn

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Alternative formats explains how to view, download, and disable alternative formats with Ally in Blackboard Learn.