Mae fformatau amgen yn fuddiol i bawb

Mae nifer o ystafelloedd dosbarth y diwrnodau hyn, rhai corfforol a digidol, yn cynnwys myfyrwyr gydag anghenion amrywiol. Mae fformatau eraill yn rhoi mwy o gyfle i bawb gyrchu’r wybodaeth sydd arnynt ei hangen yn y dull mae arnynt ei angen neu ei eisiau.

 fformatau eraill gall pob myfyriwr ddiwallu'r un amcanion dysgu gan ddefnyddio adnoddau a grëir i dargedu anghenion y myfyriwr unigol. Er enghraifft, mae Blackboard Ally yn creu dewisiadau sain a braille electronig ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu golwg.

Nid yw fformatau amgen ar gyfer grŵp dethol o fyfyrwyr yn unig. Mae fformatau amgen yn fuddiol i bawb. Er enghraifft, mae'n bosibl bod eich myfyrwyr yn dioddef o straen ar y llygaid, neu mae'n bosibl eu bod yn ddysgwyr clywedol. Gallant wrando ar fformat sain o'r ffeil uwchlwythoch chi yn hytrach na darllen y ddogfen. Neu, gallant ddefnyddio fformatau HTML neu ePub sy'n haws eu darllen ar ddyfais symudol.

Mwy ar y fformatau amgen a'u buddion

Nid oes angen i hyfforddwyr wneud unrhyw beth. Mae Ally yn creu'r fformatau amgen i chi.

Dylai hyfforddwyr yn Blackboard Learn gyda'r Wedd Cwrs Gwreiddiol ddewis Adeiladu Cynnwys a Ffeiliau i wneud yn siŵr bod modd i fyfyrwyr gael mynediad at ddewisiadau'r Fformat amgen o’r ap Blackboard. Ni chefnogir fformatau amgen ar gyfer cynnwys a grëwyd gan Adeiladu Cynnwys ac Eitem yn yr ap. Rydym yn cynllunio diweddariad yn y dyfodol a fydd yn ehangu mynediad at fformatau amgen i ardaloedd eraill yr ap Blackboard.


Canfod Fformatau Amgen Ally yn Eich LMS

Canfod y fformatau amgen sydd ar gael

Ar ôl atodi ffeil at gwrs, bydd Ally yn creu fformatau amgen o'r ffeil yn seiliedig ar y ffeil wreiddiol. Er enghraifft, os mai PDF yw'r ffeil wreiddiol, bydd Ally yn creu fformat sain, braille electronig ac ePub o'r un cynnwys. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar fath y ffeil wreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, nid yw Ally wedi'i alluogi ar gyfer y cwrs hwnnw neu nid yw'r ffeil yn fath o gynnwys a gefnogir.

Dewch o hyd i ffeil yn eich cwrs a dewiswch yr eicon lawrlwytho Fformatau Amgen wrth ei hymyl. Dewiswch y fersiwn sydd orau i'ch anghenion chi! 

Gallwch ddod o hyd i fformatau amgen unrhyw le lle lleolir ffeil yn y cwrs.


Pa fformatau amgen mae Ally yn eu creu?

Pa fformatau amgen mae Ally yn eu creu?

Mae Ally yn darparu fformatau amgen ar gyfer y mathau hyn o ffeiliau:

 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® Powerpoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho

Gellir creu'r fformatau amgen hyn:

 • Fersiwn OCR (ar gyfer dogfennau wedi'u sganio)
 • PDF wedi'i dagio (ar gyfer ffeiliau Word, PowerPoint ac Open Office/LibreOffice ar hyn o bryd)
 • HTML sy'n addas ar gyfer dyfeisiau symudol
 • Sain
 • ePub
 • Braille Electronig
 • BeeLine Reader
 • Fersiwn Cyfieithiedig
  • Mae’r Fersiwn Cyfieithiedig wedi’i analluogi yn ddiofyn. Gall gweinyddwyr gyflwyno cais am gymorth i’w alluogi.

Rhagor am fformatau amgen


Analluogi fformatau amgen

Gallwch analluogi fformatau amgen ar gyfer eitemau unigol o gynnwys, os ydych chi eisiau. Os byddwch yn newid eich meddwl, gallwch eu galluogi eto yn ddiweddarach. 

Bydd hyn yn analluogi fformatau amgen ar y ffeil a ddewiswyd yn unig. Rhaid i chi ddilyn y camau hyn ar gyfer pob ffeil rydych eisiau ei hanalluogi. Os ydych eisiau analluogi fformatau amgen yn eich cwrs cyfan, gall weinyddwr eich ysgol ddiffodd Ally ar gyfer eich cwrs cyfan.

 1. Dod o hyd i ffeil sydd wedi'i hatodi at eich cwrs.
 2. Dewiswch y ddewislen wrth ei ymyl a dewis Fformatau Amgen
 3. Dewiswch y ddewislen nesaf at bennawd Lawrlwytho fformatau amgen.
 4. Dewiswch Analluogi fformatau amgen ar gyfer y ffeil hon.
 5. Dewiswch Cau.

Os yw myfyrwyr yn ceisio lawrlwytho fformatau amgen pan maen nhw wedi'u hanalluogi, byddant yn gweld neges yn dweud wrthynt fod fformatau amgen ddim ar gael ar gyfer yr eitem honno o gynnwys.


Galluogi fformatau amgen a analluogwyd

Gallwch alluogi fformatau amgen os ydynt wedi'u hanalluogi. 

Bydd hyn yn galluogi fformatau amgen ar y ffeil a ddewiswyd yn unig. Rhaid i chi ddilyn y camau hyn ar gyfer pob ffeil rydych eisiau ei alluogi.

 1. Dod o hyd i ffeil sydd wedi'i hatodi at eich cwrs.
 2. Dewiswch y ddewislen wrth ei ymyl a dewis Fformatau Amgen
 3. Dewiswch Galluogi ar gyfer y ffeil hon.
 4. Dewiswch Cau.

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin am Fformatau Amgen ar gyfer Hyfforddwyr

Beth mae rhaid i'r hyfforddwr ei wneud i gynhyrchu fformatau amgen ar gyfer eitem o gynnwys?

Dim byd. Bydd Ally yn sylwi ar unrhyw materion presennol neu newydd yn awtomatig, yn ei rhedeg trwy'r rhestr wirio hygyrchedd, ac yn gwneud y fformatau amgen ar gael i'r myfyriwr a'r hyfforddwr.

Oes terfyn maint ffeil?

Nac oes, nid oes terfyn maint ffeil. Efallai bydd achosion lle mae'r algorithm yn methu â chynhyrchu fformatau amgen ar gyfer rai ffeiliau mawr, ond nid yw Ally yn gorfodi terfyn maint ffeil.

Sut mae Ally yn trin cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair?

Mae Ally yn canfod cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair, yn rhoi sgôr hygyrchedd 0% iddo ac yn darparu arweiniad i help tynnu'r cyfrinair trwy'r adborth hyfforddwr. Nid yw Ally yn cynhyrchu unrhyw fformatau amgen ar gyfer cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair, gan na allwn gael mynediad at y cynnwys ei hun.

Ga i analluogi fformatau amgen?

Ydych. Gallwch analluogi fformatau amgen ar gyfer eitemau unigol o gynnwys, os dymunwch. Os fyddwch yn newid eich meddwl, gallwch eu galluogi eto yn ddiweddarach.

Fideo: Fformatau Amgen yn Instructure Canvas