Hygyrchedd yn Ally ar gyfer LMS

Mae Blackboard yn gwbl ymroddedig i sicrhau bod yr holl gynnyrch a gwasanaethau a ddarparwn yn ymarferol a hygyrch i bob defnyddiwr, beth bynnag ei oed, gallu neu sefyllfa. I gyd-fynd â'n traddodiad cryf o arweinyddiaeth ym maes hygyrchedd, mae ein cynnyrch wedi'u dylunio a'u datblygu yn unol â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.1 Lefel AA yn ogystal â safonau Adran 508 yn yr Unol Daleithiau. Cynhelir archwiliadau rheolaidd o'n meddalwedd i sicrhau y bodlonir disgwyliadau ansawdd a'u cynnal.

Mae'r holl ddogfennau ar gael yn Saesneg yn unig.

Cydymffurfiaeth hygyrchedd: Blackboard Ally


Nodwedd archwilio a phrofion swyddogaethol Ally

Gweld rhestr o nodweddion a brofiwyd yn ystod ein proses archwilio.

Rhagor am y Nodwedd Archwilio Hygyrchedd Ally a’r Profion Swyddogaethol a Berfformiwyd