Ar ôl i chi uwchlwytho ffeiliau yn eich cwrs, mae Ally yn cynhyrchu sgôr hygyrchedd ar gyfer pob ffeil. Mewn gwersi â ffeiliau lluosog, dangosir y sgôr hygyrchedd ar gyfer pob ffeil. Mewn ardaloedd lle rydych yn cyrchu ffeiliau, mae'r eicon hygyrchedd wedi ei leoli ar ochr dde neu chwith y ffeil. Dewiswch yr eicon i weld gwybodaeth a gwella hygyrchedd ffeiliau. 

Rhagor ar wella hygyrchedd ffeiliau


Gweld problemau hygyrchedd ffeiliau

Ar gyfer ffeiliau â sgorau Isel i Uchel , mae Ally yn dangos y problemau i chi ac yn rhoi cyfarwyddyd cam wrth gam ar sut i'w hatgyweirio. Canfyddwch ffeil a dewiswch Sgôr hygyrchedd i weld y panel Adborth Hyfforddwr.

Mae'r panel Adborth Hyfforddwr yn darparu popeth mae arnoch ei angen i ddeall ac atgyweirio’r problemau hygyrchedd yn eich ffeil.

 1. Sgôr hygyrchedd: Gweld y sgôr gyffredinol ar gyfer y ffeil gyfan.
 2. Pob problem Dewiswch Pob problem i weld pob problem yn y ffeil. Mae'r olwg hon yn dangos ichi faint y gall y sgôr wella trwy atgyweirio pobproblem. Canfyddwch y broblem rydych am ddechrau ei atgyweirio a dewiswch Atod.
 3. Disgrifiad o'r mater a chymorth cam wrth gam: Gweld y disgrifiad ar gyfer problem â'r ffeil.
  • Dewis Beth mae hyn yn ei olygu i ddysgu rhagor am y broblem.
  • Dewiswch Sut i a dilyn y camau i wella hygyrchedd y ffeil.

   Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn newid yn dibynnu ar y ffeil a'r problemau hygyrchedd a ganfuwyd. Er enghraifft, â PDF, gallech weld cyfarwyddiadau ar sut i drefnu bod y PDF wedi’i thagio. Dewiswch Sut i Drefnu bod PDF Wedi’i Thagio.

 4. Uwchlwytho: Lanlwytho ffeiliau wedi’u diweddaru i gymryd lle'r un presennol.

Mwy am wella sgôr hygyrchedd


Blackboard Learn

Rhaid atodi cynnwys mewn cwrs er mwyn ei sgorio. Os ydych yn defnyddio Blackboard Learn, mae angen ychwanegu cynnwys yn y Content Collection er mwyn i Ally ddarparu sgôr. Bydd unrhyw eitemau yn y Content Collection nad sydd wedi'u hatodi mewn cwrs yn cael eu hanwybyddu. 

Dod o hyd i sgoriau hygyrchedd yn y Wedd Cwrs Wreiddiol

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i help "Ultra" am ddod o hyd i sgoriau hygyrchedd.

Lleolir eiconau hygyrchedd ffeiliau yn agos at eich ffeil bob amser, ond bydd y lleoliad penodol yn amrywio ar draws gwahanol feysydd yn eich cwrs. Trwy gydol Blackboard Learn, bydd mwyafrif yr eiconau hygyrchedd i'r chwith o'r ffeil.

Dod o hyd i sgoriau hygyrchedd yng Ngwedd Cwrs Ultra

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i help "Gwreiddiol" am ddod o hyd i sgoriau hygyrchedd.

Golygwch ffeil i ddod o hyd i'r sgôr hygyrchedd. Ar dudalen Cynnwys y Cwrs , dewch o hyd i'r ffeil rydych eisiau ei gwella. Yn newislen Mwy o Opsiynau , dewiswch Golygu. Nesaf at Sgôr hygyrchedd, bydd eicon yn ymddangos i ddangos sgôr hygyrchedd y ffeil yn sydyn. Hofrwch dros yr eicon i weld y sgôr.


Instructure Canvas

Lleolir eiconau hygyrchedd ffeiliau yn agos at eich ffeil bob amser, ond bydd y lleoliad penodol yn amrywio ar draws gwahanol feysydd yn eich cwrs.

Aseiniadau

Ffeiliau

Mae'r eicon hygyrchedd wedi'i ei leoli i'r dde o'r ffeil yn y golofn Hygyrchedd.

Seiliedig ar Destun

Canfyddwch yr eicon hygyrchedd ar-lein wrth ymyl y ffeil.


Moodle

Dewch o hyd i'r eicon hygyrchedd i'r dde o deitl y ffeil.


D2L BrightSpace

Dewch o hyd i'r eicon hygyrchedd i'r dde o deitl y ffeil.


Schoology

Dewch o hyd i'r eicon hygyrchedd i'r dde o deitl y ffeil.


Blackboard Web Community Manager (WCM)

Ewch i'r Adroddiad Hygyrchedd Ally yn eich rheolwr safle. O dabl Problemau hygyrchedd, dewch o hyd i eitem benodol o gynnyws sydd â phroblem hygyrchedd. Dewiswch ddangosydd sgôr hygyrchedd yr eitem o gynnwys i agor y panel adborth.

Rhagor am Ally yn WCM