Sgoriau hygyrchedd

Mae Ally yn gwirio hygyrchedd ar gyfer cynnwys newydd a chyfredol yn eich cwrs. I fesur hygyrchedd, mae Ally yn rhoi sgôr hygyrchedd i'ch cynnwys. Mae pob sgôr yn cynnwys rhif rhifiadol a mesur lliw sy'n adlewyrchu'r rhif.

Yn nodweddiadol, dylech weld eich sgôr hygyrchedd o fewn 15-90 eiliad. Efallai y bydd hyn yn cymryd mwy o amser os yw'ch cynnwys yn gymhleth, neu os oes gennych lawer o gynnwys cwrs ac mae'n cael ei asesu ar yr un pryd.

Rhaid atodi'r cynnwys mewn cwrs i'w gynnwys yn y sgorio. Os ydych chi'n defnyddio Blackboard Learn, rhaid cynnwys eitemau cynnwys yn y Casgliad Cynnwys i gwrs i'w gynnwys yn y sgorio. Anwybyddir unrhyw eitemau yn y Casgliad Cynnwys nad ydynt ynghlwm wrth gwrs.

Pa gynnwys mae Ally yn ei wirio?

Ar hyn o bryd, mae Ally yn gwirio ffeiliau yn y fformatau hyn:

 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® PowerPoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho
 • Ffeiliau delweddau (JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF)
 • Cynnwys WYSIWYG/VTBE

  Mae canlyniadau ar gyfer cynnwys WYSIWYG ond yn ymddangos yr Adroddiad Sefydliadol ac Adroddiad hygyrchedd cwrs.

 • Fideos YouTubeTM sydd wedi cael eu plannu yng nghynnwys WYSIWYG/VTBE

  Polisi Preifatrwydd GoogleTM

Penderfynir ar sgoriau hygyrchedd gan ddifrifoldeb y materion ym mhob ffeil. Mae sgôr isel yn nodi bod gan y ffeil broblemau difrifol neu fynediad lluosog; mae sgôr uchel yn golygu bod mân broblemau hygyrchedd neu ddim problemau hygyrchedd. Ar gyfer sgoriau hygyrchedd sy’n llai na 100 y cant, mae Ally yn rhoi awgrymiadau i chi ar gyfer gwella hygyrchedd y ffeil.


Eiconau sgôr

Eiconau Sgôr Hygyrchedd Ally

Mae sgoriau yn amrywio o Isel i Perffaith. Po uchaf y sgôr po leiaf y problemau.

 • Isel (0-33%): Angen Help? Mae problemau hygyrchedd difrifol.
 • Canolig (34-66%): Ychydig yn well. Mae'r ffeil rhywfaint yn hygyrch ac mae angen gwella.
 • Uchel (67-99%): Bron yno. Mae'r ffeil ar gael ond mae rhagor o welliannau yn bosibl.
 • Perffaith (100%): Perffaith! Ni nododd Ally unrhyw broblemau hygyrchedd ond efallai y bydd gwelliannau pellach yn bosibl o hyd.

Gwella'ch sgôr

Unwaith eich bod yn gwybod y sgôr hygyrchedd, gallwch ddechrau archwilio'r problemau hygyrchedd a gwella'ch cynnwys i gynyddu'r sgôr. Mae dogfennau hygyrch yn bwysig i bob cynulleidfa, ac mae Ally yn rhoi'r offer i chi i ddeall problemau cyffredin a gwella ffeiliau eich cwrs.

Dewch o hyd i eitem o gynnwys a dewiswch ddangosydd y Sgôr hygyrchedd i weld panel adborth yr hyfforddwr.

Rhagor am wella'ch sgôr