Sgoriau hygyrchedd

Mae Ally yn gwirio hygyrchedd ar gyfer cynnwys newydd a chyfredol yn eich cwrs. I fesur hygyrchedd, mae Ally yn rhoi sgôr hygyrchedd i'ch cynnwys. Mae pob sgôr yn cynnwys rhif rhifiadol a mesur lliw sy'n adlewyrchu'r rhif.

Fel arfer, dylech weld eich sgôr hygyrchedd o fewn 15-90 eiliad. Efallai y bydd hyn yn cymryd mwy o amser os yw'ch cynnwys yn gymhleth, neu os oes gennych lawer o gynnwys cwrs ac mae'n cael ei asesu ar yr un pryd.

Rhaid atodi'r cynnwys mewn cwrs i'w gynnwys yn y sgorio. Os ydych chi'n defnyddio Blackboard Learn, rhaid atodi eitemau cynnwys yn y Casgliad Cynnwys i gwrs i'w cynnwys yn y sgorio. Anwybyddir unrhyw eitemau yn y Casgliad Cynnwys nad ydynt ynghlwm wrth gwrs.

Pa gynnwys mae Ally yn ei wirio?

Ar hyn o bryd, mae Ally yn gwirio ffeiliau yn y fformatau hyn:

 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® PowerPoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho
 • Ffeiliau delweddau (JPG, JPEG, GIF, PNG, BPM, TIFF)
 • Fideos YouTubeTM
 • Cynnwys WYSIWYG/VTBE

  Nid yw hyfforddwyr yn gweld sgoriau hygyrchedd ar gyfer cynnwys WYSIWYG yn eu cyrsiau. Mae canlyniadau ar gyfer cynnwys WYSIWYG yn ymddangos ond yn yr Adroddiad Sefydliadol.

Penderfynir ar sgoriau hygyrchedd gan ddifrifoldeb y materion ym mhob ffeil. Mae sgôr isel yn nodi bod gan y ffeil broblemau difrifol neu fynediad lluosog; mae sgôr uchel yn golygu bod mân broblemau hygyrchedd neu ddim problemau hygyrchedd. Ar gyfer sgoriau hygyrchedd sy’n llai na 100 y cant, mae Ally yn rhoi awgrymiadau i chi ar gyfer gwella hygyrchedd y ffeil.


Eiconau sgôr

Eiconau Sgôr Hygyrchedd Ally

Mae sgoriau yn amrywio o Isel i Perffaith. Po uchaf y sgôr po leiaf y problemau.

 • Isel (0-33%): Angen Help? Mae problemau hygyrchedd difrifol.
 • Canolig (34-66%): Ychydig yn well. Mae'r ffeil rhywfaint yn hygyrch ac mae angen gwella.
 • Uchel (67-99%): Bron yno. Mae'r ffeil ar gael ond mae rhagor o welliannau yn bosibl.
 • Perffaith (100%): Perffaith! Ni nododd Ally unrhyw broblemau hygyrchedd ond efallai y bydd gwelliannau pellach yn bosibl o hyd.

Gwella'ch sgôr

Unwaith eich bod yn gwybod y sgôr hygyrchedd, gallwch gychwyn archwilio'r materion hygyrchedd a gwella'ch cynnwys i gynyddu'r sgôr. Mae dogfennau hygyrch yn bwysig i bob cynulleidfa, ac mae Ally yn rhoi'r offer i chi i ddeall problemau cyffredin a gwella ffeiliau eich cwrs.

Dewch o hyd i eitem o gynnwys a dewiswch ddangosydd y Sgôr hygyrchedd i weld panel adborth yr hyfforddwr.

Mwy ar wella'ch sgôr