Mae Allwedd Datblygwyr Canvas yn ddewis amgen cadarn i'r dull tocyn mynediad gan fod modd galluogi neu analluogi unrhyw bwynt gorffen (cwmpas) REST Canvas ar gyfer integreiddiadau.

I osod yr integreiddiad API REST, bydd angen i chi wneud y pethau hyn

 1. Creu allwedd datblygwyr API yn eich amgylchedd Canvas
 2. Ffurfweddu Ally ag allwedd datblygwyr Canvas

Creu allwedd datblygwyr API

Mae Allwedd Datblygwyr API Canvas yn bâr rhif adnabod allwedd a chyfrinach wedi'i chyfuno â ffurfweddiad cwmpas penodol.

 1. Ewch i gyfrif craidd yr enghraifft Canvas ac ewch i Allweddi datblygwyr.
 2. Dewiswch y botwm+ Allwedd Datblygwyr a dewiswch Allwedd API.
 3. Rhowch Enw'r Allwedd ac E-bost y Perchennog.
 4. Copïwch a gludwch y ddolen hon yn y maes Ailgyfeirio URIs. Disodlwch [AllyEnvironment] gyda gwybodaeth am yr amgylchedd mae'ch sefydliad wedi'i letya ynddo. Disodlwch [ClientID] gyda’ch ID Cleient.

  https://[AllyEnvironment]/api/v2/[ClientId]/auth/canvas/callback

 5. Dewiswch y togl Gorfodi Cwmpasau i'w droi ymlaen.
 6. Ticiwch y blwch ticio Caniatáu Paramedrau Cynnwys.
 7. Galluogwch y cwmpasau hyn o'r tabl:
  Galluogwch y cwmpasau hyn
  Enw'r cwmpas Adran
  url:GET|/api/v1/accounts Cyfrifon
  url:GET|/api/v1/accounts/:id Cyfrifon
  url:GET|/api/v1/accounts/:account_id/sub_accounts Cyfrifon
  url:GET|/api/v1/accounts/:account_id/courses Cyfrifon
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/assignments Aseiniadau
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/assignments/:id Aseiniadau
  url:PUT|/api/v1/courses/:course_id/assignments/:id Aseiniadau
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/blueprint_subscriptions Cyrsiau Glasbrint
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/blueprint_subscriptions/:subscription_id/migrations Cyrsiau Glasbrint
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/content_migrations Mudiadau Cynnwys
  url:GET|/api/v1/courses/:id Cyrsiau
  url:PUT|/api/v1/courses/:id Cyrsiau
  url:POST|/api/v1/courses/:course_id/files Cyrsiau
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/discussion_topics Pynciau Trafod
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/discussion_topics/:topic_id Pynciau Trafod
  url:PUT|/api/v1/courses/:course_id/discussion_topics/:topic_id Pynciau Trafod
  url:GET|/api/v1/accounts/:account_id/terms Tymhorau Cofrestru
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/files Ffeiliau
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/files/:id Ffeiliau
  url:PUT|/api/v1/files/:id Ffeiliau
  url:DELETE|/api/v1/files/:id Ffeiliau
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/pages Tudalennau
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/pages/:url_or_id Tudalennau
  url:PUT|/api/v1/courses/:course_id/pages/:url_or_id Tudalennau
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/quizzes Cwisiau
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/quizzes/:id Cwisiau
  url:PUT|/api/v1/courses/:course_id/quizzes/:id Cwisiau
 8. Dewiswch Cadw.
 9. Ychwanegir yr allwedd newydd at y dudalen Allweddi datblygwyr ac mae Wedi diffodd yn ddiofyn.
 10. Trowch yr allwedd newydd ymlaen.
 11. Copïwch rif ID yr allwedd a'r cyfrinach yng ngholofn Manylion

Amglychedd Ally ar gyfer eich rhanbarth

Defnyddiwch y wybodaeth ar gyfer yr amgylchedd Ally mae'ch sefydliad wedi'i letya ynddo.

 • Canolfan data yn yr UD: prod.ally.ac
 • Canolfan data yng Nghanada: prod-ca-central-1.ally.ac
 • Canolfan data yn Ewrop: prod-eu-central-1.ally.ac
 • Canolfan data yn Singapore: prod-ap-southeast-1.ally.ac
 • Canolfan data yn Awstralia: prod-ap-southeast-2.ally.ac

Ffurfweddu Ally â'r allwedd datblygwyr

Mae angen i chi fod wedi mewngofnodi yn eich amgylchedd Canvas ac ar eich tudalen Ffurfweddu Ally.

 1. Ewch i'ch tudalen Ffurfweddu Ally a dewiswch dab Allwedd Datblygwyr Canvas.
 2. Dewiswch Ffurfweddu Ally ag Allwedd Datblygwyr Canvas.
 3. Copïwch a gludwch allwedd a chyfrinach yr allwedd datblygwyr API a greoch.
 4. Dewiswch Cadw a rhoi mynediad.
 5. Dewiswch Awdurdodi i ganiatáu i Ally ddefnyddio'r Allwedd Datblygwyr Canvas.

Yn y cefndir, bydd Ally yn rhedeg gwiriad cyflym (lleiaf) i sicrhau bod y cwmpasau cywir wedi'u hychwanegu at yr Allwedd Datblygwyr Canvas.

Os aiff popeth yn dda, dylech gael eich ailgyfeirio i'r offeryn ffurfweddu gyda neges yn dweud bod yr integreiddiad wedi'i ffurfweddu'n gywir.