Canvas-utviklernøkler er et robust alternativ til tilgangstoken, siden alle Canvas REST-endepunkter (omfang) kan aktiveres eller deaktiveres for integreringer.

For å konfigurere REST API-integreringen må du gjøre følgende:

 1. Opprett en API-utviklernøkkel i Canvas-miljøet ditt.
 2. Konfigurer Ally med Canvas-utviklernøkkelen.

Opprett en API-utviklernøkkel

En Canvas API-utviklernøkkel er i all hovedsak en nøkkel-ID og et hemmelig par som er kombinert med en spesifikk konfigurasjon av omfanget.

 1. Gå til rotkontoen til Canvas-forekomsten, og gå deretter til Utviklernøkler.
 2. Velg + Utviklernøkkel-knappen, og velg API-nøkkel.
 3. Oppgi et nøkkelnavn og e-postadressen til eieren.
 4. Kopier og lim inn denne lenken i feltet Omdiriger URI-er. Erstatt [AllyEnvironment] med informasjonen om miljøet der institusjonen din driftes. Erstatt [ClientID] med klient-ID-en din.

  https://[AllyEnvironment]/api/v2/[ClientId]/auth/canvas/callback

 5. Trykk på Håndheve omfang for å slå det på.
 6. Merk av i boksen for Tillat inkludering av parametere.
 7. Aktiver følgende omfang fra tabellen:
  Aktiver følgende omfang
  Navn på omfang Del
  url:GET|/api/v1/accounts Kontoer
  url:GET|/api/v1/accounts/:id Kontoer
  url:GET|/api/v1/accounts/:account_id/sub_accounts Kontoer
  url:GET|/api/v1/accounts/:account_id/courses Kontoer
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/assignments Oppgaver
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/assignments/:id Oppgaver
  url:PUT|/api/v1/courses/:course_id/assignments/:id Oppgaver
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/blueprint_subscriptions Blueprint-emner
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/blueprint_subscriptions/:subscription_id/migrations Blueprint-emner
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/content_migrations Innholdsoverføringer
  url:GET|/api/v1/courses/:id Emner
  url:PUT|/api/v1/courses/:id Emner
  url:POST|/api/v1/courses/:course_id/files Emner
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/discussion_topics Diskusjonstemaer
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/discussion_topics/:topic_id Diskusjonstemaer
  url:PUT|/api/v1/courses/:course_id/discussion_topics/:topic_id Diskusjonstemaer
  url:GET|/api/v1/accounts/:account_id/terms Vilkår for påmelding
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/files Filer
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/files/:id Filer
  url:PUT|/api/v1/files/:id Filer
  url:DELETE|/api/v1/files/:id Filer
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/pages Sider
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/pages/:url_or_id Sider
  url:PUT|/api/v1/courses/:course_id/pages/:url_or_id Sider
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/quizzes Spørrekonkurranser
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/quizzes/:id Spørrekonkurranser
  url:PUT|/api/v1/courses/:course_id/quizzes/:id Spørrekonkurranser
 8. Velg Lagre.
 9. Den nye nøkkelen legges til på Utviklernøkler-siden og er slått av som standard.
 10. Slå på den nye nøkkelen.
 11. Kopier nøkkel-ID-nummeret i Detaljer-kolonnen. 

Ally-miljø for området ditt

Bruk informasjonen til Ally-miljøet der institusjonen din driftes.

 • Datasenter i USA: prod.ally.ac
 • Datasenter i Canada: prod-ca-central-1.ally.ac
 • Datasenter i Europa: prod-eu-central-1.ally.ac
 • Datasenter i Singapore: prod-ap-southeast-1.ally.ac
 • Datasenter i Australia: prod-ap-southeast-2.ally.ac

Konfigurer Ally med utviklernøkkelen

Du må være logget på både Canvas-miljøet og konfigurasjonssiden i Ally.

 1. Gå til konfigurasjonssiden i Ally, og velg Canvas-utviklernøkkel-fanen.
 2. Velg Konfigurer Ally med Canvas-utviklernøkkel.
 3. Kopier og lim inn nøkkelen og hemmeligheten til API-utviklernøkkelen du opprettet.
 4. Velg Lagre og gi tilgang.
 5. Velg Authorize (godkjenn) for å gi Ally tillatelse til å bruke Canvas-utviklernøkkelen.

Ally kjører en rask (minimal) kontroll i bakgrunnen for å sikre at de riktige omfangene ble lagt til i Canvas-utviklernøkkelen.

Hvis alt fungerer som det skal, omdirigeres du tilbake til konfigurasjonsverktøyet og får opp en melding om at integreringen ble konfigurert riktig.