Herhangi bir Canvas REST bitiş noktasını (kapsam) entegrasyonlar için etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak mümkün olduğundan, Canvas Geliştirici Anahtarı erişim belirteci yaklaşımına karşı güçlü bir alternatiftir.

REST API entegrasyonunu ayarlamak için şunları yapmanız gerekir

 1. Canvas ortamınızda bir API geliştirici anahtarı oluşturun
 2. Canvas geliştirici anahtarı ile Ally'ı yapılandırın

API geliştirici anahtarı oluşturma

Canvas API Geliştirici Anahtarı, aslında belirli bir kapsam yapılandırması ile birleştirilmiş bir anahtar kimliği ve parola çiftidir.

 1. Canvas örneğinin ana hesabındaki Geliştirici anahtarları bölümüne gidin.
 2. + Geliştirici Anahtarı düğmesini tıklatın veAPI Anahtarı'nı seçin.
 3. Anahtar Adı ve Sahibinin E-posta Adresi bilgilerini girin.
 4. Şu bağlantıyı kopyalayıp Yönlendirme URI'leri alanına yapıştırın. [AllyEnvironment] ifadesini kurumunuzun barındırıldığı ortamın bilgileri ile değiştirin. [ClientID] yerine İstemci Kimliği'nizi girin.

  https://[AllyEnvironment]/api/v2/[ClientId]/auth/canvas/callback

 5. Kapsamları Zorunlu Tut değiştirme düğmesini tıklatarak açın.
 6. Parametrelerin Dâhil Edilmesine İzin Ver onay kutusunu işaretleyin.
 7. Tablodan şu kapsamları etkinleştirin:
  Şu kapsamları etkinleştirin
  Kapsam adı Bölüm
  url:GET|/api/v1/accounts Hesaplar
  url:GET|/api/v1/accounts/:id Hesaplar
  url:GET|/api/v1/accounts/:account_id/sub_accounts Hesaplar
  url:GET|/api/v1/accounts/:account_id/courses Hesaplar
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/assignments Ödevler
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/assignments/:id Ödevler
  url:PUT|/api/v1/courses/:course_id/assignments/:id Ödevler
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/blueprint_subscriptions Mavi Kopya Kurslar
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/blueprint_subscriptions/:subscription_id/migrations Mavi Kopya Kurslar
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/content_migrations İçerik Taşıma İşlemleri
  url:GET|/api/v1/courses/:id Kurslar
  url:PUT|/api/v1/courses/:id Kurslar
  url:POST|/api/v1/courses/:course_id/files Kurslar
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/discussion_topics Tartışma Konuları
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/discussion_topics/:topic_id Tartışma Konuları
  url:PUT|/api/v1/courses/:course_id/discussion_topics/:topic_id Tartışma Konuları
  url:GET|/api/v1/accounts/:account_id/terms Kayıt Dönemleri
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/files Dosyalar
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/files/:id Dosyalar
  url:PUT|/api/v1/files/:id Dosyalar
  url:DELETE|/api/v1/files/:id Dosyalar
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/media_objects Medya Nesneleri
  url:PUT|/api/v1/media_objects/:media_object_id Medya Nesneleri
  url:GET|/api/v1/media_objects/:media_object_id/media_tracks Medya Nesneleri
  url:PUT|/api/v1/media_objects/:media_object_id/media_tracks Medya Nesneleri
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/pages Sayfalar
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/pages/:url_or_id Sayfalar
  url:PUT|/api/v1/courses/:course_id/pages/:url_or_id Sayfalar
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/quizzes Kısa Sınavlar
  url:GET|/api/v1/courses/:course_id/quizzes/:id Kısa Sınavlar
  url:PUT|/api/v1/courses/:course_id/quizzes/:id Kısa Sınavlar
 8. Kaydet ögesini seçin.
 9. Yeni anahtar, Geliştirici anahtarları sayfasına eklenir ve varsayılan değeri Kapalı olarak atanır.
 10. Yeni anahtarı açın.
 11. Ayrıntılar sütunundaki anahtar kimliği numarasını kopyalayın. 

Bölgenize ilişkin Ally ortamı

Kurumunuzun barındırıldığı Ally ortamına ait bilgileri kullanın.

 • ABD veri merkezi: prod.ally.ac
 • Kanada veri merkezi: prod-ca-central-1.ally.ac
 • Avrupa veri merkezi: prod-eu-central-1.ally.ac
 • Singapur veri merkezi: prod-ap-southeast-1.ally.ac
 • Avustralya veri merkezi: prod-ap-southeast-2.ally.ac

Geliştirici anahtarı ile Ally'ı yapılandırma

Hem Canvas ortamınıza hem de Ally Yapılandırması sayfanıza oturum açmış olmanız gerekir.

 1. Ally Yapılandırması sayfanıza gidin ve Canvas Geliştirici Anahtarı sekmesini seçin.
 2. Ally'ı Canvas Geliştirici Anahtarı ile Yapılandır'ı seçin.
 3. Anahtarı ve oluşturduğunuz API geliştirici anahtarının parolasını kopyalayıp yapıştırın.
 4. Kaydedin ve Erişim İzni Verin'i seçin.
 5. Ally'a Canvas Geliştirici Anahtarı'nı kullanma izni vermek için Yetki Ver'i seçin.

Ally, Canvas Geliştirici Anahtarı'na doğru kapsamların eklendiğine emin olunması için arka planda kısa (minimum seviyede) bir kontrol gerçekleştirir.

Her şey yolundaysa entegrasyonun doğru şekilde yapılandırıldığını bildiren bir iletiyle yapılandırma aracına geri yönlendirilmeniz gerekir.