Yn Canvas, gallwch greu dau fath o allwedd datblygwyr: Allweddi LTI ac allweddi API. Mae'r cyfarwyddiadau hyn ar gyfer allweddi datblygwyr LTI. Eisiau creu allweddi datblygwyr API? Neidiwch i Allweddi datblygwyr API Canvas.

Mae Ally yn defnyddio LTI i integreiddio â'ch System Rheoli Dysgu (LMS). Mae LTI yn safon a ddatblygwyd gan IMS Global ar gyfer integreiddiadau diogel a di-dor.

Mae'r safon yn caniatáu i ddefnyddwyr gyrchu Ally heb adael Canvas. Anghofiwch am fewngofnodi i nifer o safleoedd: Mae LTI yn caniatáu cyfnewid gwybodaeth yn ddiogel sy'n galluogi profiad cydlynol i'ch defnyddwyr.

Mae dau fersiwn LTI: v1.1 a v1.3. Mae gan bob fersiwn gamau ffurfweddu gwahanol. Y fersiwn presennol yw LTI v1.3. Y gwahaniaeth mwyaf o fersiynau blaenorol yw'r model diogelwch uwch sy'n seiliedig ar OAuth2, OpenID Connect a Thocynnau Gwe JSON.

Mae Ally yn symud i LTI 1.3 i fanteisio ar y model diogelwch a uwchraddiwyd.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi? Os ydych yn newydd i Ally, dim byd. Rydym yn gosod integreiddiad Ally gyda chi. Ond os ydych eisoes wedi integreiddio Ally â'ch LMS, bydd angen i chi ail-ffurfweddu eich integreiddiad â LTI 1.3.

Ail-ffurfweddu eich integreiddiad Ally â LTI 1.3

Byddai gan sefydliad nodweddiadol y tri offeryn Ally hyn ar gael yn y cyfrif craidd:

Mae gan bob offeryn allwedd datblygwyr a rhaglen LTI gyfatebol.

Bydd angen i chi ffurfweddu pob offeryn yn dilyn y broses hon:

 1. Crëwch allwedd datblygwyr LTI 1.3 ar gyfer pob offeryn.
 2. Gosodwch raglen pob offeryn gyda gwybodaeth yr allwedd datblygwyr.
 3. Anfonwch ID allwedd Datblygwyr ac ID Defnyddio LTI ar gyfer pob offeryn i Ally i'w ffurfweddu. 
 4. Tynnwch ffurfweddiad LTI 1.1.

  Gwnewch hyn yn olaf i gael trawsnewidiad di-dor heb ymyriadau.

Creu allwedd datblygwyr LTI ar gyfer pob offeryn

 1. Ewch i gyfrif craidd yr enghraifft Canvas ac ewch i Allweddi datblygwyr.
 2. Dewiswch y botwm+ Allwedd Datblygwyr a dewiswch Allwedd LTI.
  Developer Keys page on a Canvas environment. The + Developer Key button is expanded showing the LTI Key option.
  Bydd y sgrin Ffurfweddu Gosodiadau Allwedd yn agor.
 3. Dewiswch y ddewislen Dull a dewiswch Gludo JSON.
  The Method menu opened with the Paste JSON open highlighted.
 4. Agorwch URL yr offeryn LTI rydych yn creu'r allwedd ar ei gyfer i gynhyrchu ffurfweddiad JSON. Disodlwch [AllyEnvironment]gyda gwybodaeth am yr amgylchedd mae'ch sefydliad wedi'i letya ynddo
  • Adroddiad Sefydliadolhttps://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/configure/canvas/institution
  • Ffurfweddu Cleienthttps://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/configure/canvas/config
  • Adroddiad Hygyrchedd Cwrshttps://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/configure/canvas/course
 5. Copïwch y wybodaeth ar y dudalen we sy'n agor.
 6. Copïwch a gludwch y ddolen yn y maes Ailgyfeirio URIs. Disodlwch [AllyEnvironment]gyda gwybodaeth am yr amgylchedd mae'ch sefydliad wedi'i letya ynddo
  • https://<AllyEnvironment>/api/v2/auth/lti/1.3/callback
 7. Rhowch Enw'r allwedd.

  Cynhwyswch enw'r offeryn a LTI 1.3 ym mhob un. Er enghraifft: Adroddiad Sefydliadol Ally LTI 1.3, Adroddiad Hygyrchedd Cwrs Ally LTI 1.3, a Ffurfweddu Cleient Ally LTI 1.3.

 8. Dewiswch Cadw. Ychwanegir yr allwedd newydd at y dudalen Allweddi datblygwyr ac mae Wedi diffodd yn ddiofyn.
 9. Trowch yr allwedd newydd ymlaen.
 10. Copïwch rif ID yr allwedd a'r cyfrinach yng ngholofn Manylion. Rhif ID yr allwedd yw'ch ID cleient unigryw.

Amglychedd Ally ar gyfer eich rhanbarth

Defnyddiwch y wybodaeth ar gyfer yr amgylchedd Ally mae'ch sefydliad wedi'i letya ynddo.

 • Canolfan data yn yr UD: prod.ally.ac
 • Canolfan data yng Nghanada: prod-ca-central-1.ally.ac
 • Canolfan data yn Ewrop: prod-eu-central-1.ally.ac
 • Canolfan data yn Singapore: prod-ap-southeast-1.ally.ac
 • Canolfan data yn Awstralia: prod-ap-southeast-2.ally.ac

Gosod yr offeryn

Dilynwch y camau hyn ar gyfer yr offer Adroddiad Sefydliadol, Ffurfweddu Cleient, ac Adroddiad Hygyrchedd Cwrs.

 1. O'r cyfrif craidd, dewiswch Gosodiadau.
 2. Dewiswch Apiau a Gweld Ffurfweddiad Ap.
 3. Dewiswch fotwm ychwanegu Ap.
 4. O'r ddewislen Math o Ffurfweddiad, dewiswch Yn ôl ID Cleient.
 5. Gludwch rif ID allwedd y cleient a roddoch i dîm cymorth Allyn ym maes ID y Cleient.
 6. Dewiswch Cyflwyno.
 7. Dewiswch Gosod.
 8. Copïwch ID Defnyddio LTI ar gyfer offeryn pob adroddiad.

Bydd dolen newydd ar gyfer yr offeryn yn ymddangos yn y rhestr o ddolenni llywio ar y chwith. Ar ôl i Ally ffurfweddu'r offeryn yn system Ally, gallwch gyrchu'r offeryn o'r ddolen hon.

Anfon ID yr allwedd i Ally

Ewch i Behind the Blackboard a chrëwch docyn achos cymorth gyda'r wybodaeth hon er mwyn i'r tîm Ally allu ffurfweddu'r offer o fewn system Ally.

 • ID Allwedd Datblygwyr pob offeryn
 • ID Defnyddio LTI pob offeryn
 • Cais am osod offer LTI 1.3

Er enghraifft, Allwedd Datblygwyr fy Adroddiad Sefydliadol yw: #00000000000000000. ID Defnyddio fy Adroddiad Sefydliadol yw: 0000:00c00dc0ec00c00cdc000fced. Gosodwch fy adroddiad LTI 1.3

Gallwch gael adroddiadau gwahanol ar gyfer yr is gyfrifon gwahanol yn eich amgylchedd Canvas. Copïwch ID defnyddio'r is gyfrif ac ychwanegwch y wybodaeth honno at y tocyn cymorth hefyd.

Diweddaru darn Ally thema Canvas

Ar ôl i'r adroddiad sefydliadol Ally gael ei ffurfweddu â LTI 1.3, diweddarwch ddarn Ally yn y thema Canvas. Mae angen bod maes 'lti13Id' sy'n cyfateb i ID cleient yr adroddiad sefydliadol LTI 1.3 (ID Offeryn Ally) wedi'i ychwanegu.

 1. Fel gweinyddwr Canvas, ewch i Gweinyddu a dewiswch Cyfrif.
 2. Dewiswch Themâu.
 3. Pwyntiwch at y thema weithredol a dewiswch Agor yn y Golygydd Thema.
 4. Dewiswch y tab Uwchlwytho.
 5. Yn y darn Javascript, ychwanegwch y briodwedd ltil3Id. Disodlwch [InstitutionalReportDeveloperKeyID] gydag ID Allwedd Datblygwyr eich Adroddiad Sefydliadol.

  window.ALLY_CFG = {
   'baseUrl': 'https://prod.ally.ac',
   'clientId': 00000,
   'lti13Id': '<IDAllweddDatblygwrEichAdroddiadSefydliadol>'
  };
  $.getScript(ALLY_CFG.baseUrl + '/integration/canvas/ally.js');

 6. Dewiswch Defnyddio'r thema.