This information applies only to the Ultra Course View.

Om hotspot-frågor

I hotspot-frågor visas en bild där du ska släppa en nål på en eller flera hotspots som din lärare har skapat i bilden. Hotspot-frågor är bra för en mängd olika discipliner. I en anatomikurs kan man till exempel få i uppgift att identifiera kroppsdelar. Eller så kan man märka ut en specifik plats på en karta i en geografikurs. I en kurs i ett främmande språk kan uppgiften vara att välja specifika klädesplagg. I en kurs i ekologi eller biologi kan du bli ombedd att identifiera vilka djurarter eller individer som tillhör eller inte tillhör det habitat som visas i huvudbilden.


Typer av hotspot-frågor

Det kan finnas olika typer av hotspot-frågor i prov och uppgifter.

 • Vanlig hotspot-fråga: En bild visas och du ska sätta en nål i en eller flera hotspots som läraren skapat i bilden. Du kan inte se var i bilden som hotspot-områdena finns.
 • Hotspot med flervalsalternativ  En bild visas och du ska sätta en nål i en eller flera hotspots som läraren skapat i bilden. Du kan se var i bilden som hotspot-områdena finns. En hotspot är korrekt och de andra är till för att vilseleda.
 • Hotspot med flera svarsalternativ  En bild visas och du ska sätta en nål i en eller flera hotspots som läraren skapat i bilden. Du kan se var i bilden som hotspot-områdena finns. En eller flera hotspots är korrekta och de andra är till för att vilseleda.

Hotspots kan innehålla beskrivningar och/eller vara synliga eller dolda i bilden, beroende på hur din lärare har skapat provet eller uppgiften.


Hur svarar jag på en hotspot-fråga?

Du behöver inte längre välja en nål i menyn för att svara på en fråga. Den första nålen visas automatiskt på arbetsytan när du klickar på bilden med musen. För att lägga till ytterligare nålar ska du klicka på nålikonen i verktygsfältet ovanför bilden på hotspot-frågan eller på P-tangenten.

Hotspot-områdena kan vara rektangel-, cirkel- eller polygonformade, beroende på vad läraren har valt för utvärderingen.

Select hotspot using the pin icon above the question image
 1. Flytta den lila ”nålikonen” som placerats på bilden till rätt plats.

  Du kan använda tangentbordskontroller för att flytta en nål.

Drop the purple pin icon over the selected section on the image to mark your hotspot selection
 1.  

  Läraren kan ge dig i uppdrag att identifiera mer än ett objekt i en bild. Du har möjlighet att lägga till mer än en nål i bilden även om det bara finns en hotspot. Upprepa steg 1 och 2 så många gånger som det behövs.

Depending on the question, you may need to mark more than one hotspot on the image
 1. I vissa fall kan din lärare visa de hotspots som de har skapat. När detta är fallet finns en eller flera av dem där för att vilseleda dig (som felaktiga svarsalternativ). Du måste se till att du endast placerar nålar på de hotspots som är rätt.

 2. Klicka på ”Skicka” eller ”Skicka in sent” om du är klar med utvärderingen.
 3. Klicka på ”Skicka" för att slutföra din inlämning.
 4. Klicka på ”Stäng” för att gå tillbaka till sidan med utvärderingsdetaljer.

Hur sparar jag mitt svar på en hotspot-fråga?

Nålens placering sparas automatiskt när den placeras eller flyttas på bilden.

Vad ska jag göra om jag av misstag har lagt till en nål som jag inte vill använda?

Du kan ta bort en nål genom att klicka på nålen och sedan klicka på knappen ”Rensa urval” ovanför den uppladdade bilden eller genom att använda delete-tangenten på tangentbordet. Båda alternativen gör att alla markerade nålar tas bort.

Vilka kortkommandon kan användas när man placerar en nål på en bild?

 • Använd tabb och skift + tabb för att markera nålar
 • Använd tangenten P för att skapa en ny nål
 • Använd piltangenterna för att flytta på nålar
 • Använd Alt eller Alternativ + piltangenterna för att flytta en markerad nål en kortare bit (en pixel åt gången)
 • Använd raderingstangenten för att ta bort en markerad nål

Se en video om hotspot-frågor

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.

Video: Hotspot-frågor för deltagare

Hotspot-frågor och tillgänglighet

Produktteamet för Ultra arbetar ständigt med att tillhandahålla nya tillgänglighetsförbättringar och stöd för tekniska hjälpmedel. Tidigare krävde hotspot-frågor användning av mus och motoriska färdigheter. Med hjälp av tangentbordet kan du nu:

 • Skapa en nål för att markera en hotspot
 • Välja en hotspot
 • Ändra storleken på hotspots
 • Flytta hotspots
 • Ta bort hotspots

Tangentbordsinteraktioner och kortkommandon

 1. När du svarar på en hotspot-fråga i ett prov eller en utvärdering ligger fokus på länken ”hjälpdokumentation” på aviseringsbanderollen.

  Läs mer om tangentbordsnavigering i RTF-redigeraren.

 2. Tryck på tabbtangenten för att läsa tangentbordskontrollerna och utföra följande åtgärder:
  • Allmänna kontroller
   • Skapa en nål för att markera en ny hotspot med P-tangenten
   • Välj hotspots med tabb och skift + tabb
   • Flytta en hotspot med piltangenterna
   • Använd skift + piltangenterna för att ändra storleken på hotspots
   • Använd Alt / Alternativ + piltangenterna för att flytta en hotspot en kortare bit eller ändra storleken på en hotspot med en mindre ökning/minskning (1 bildpunkt åt gången)
   • Klicka på raderingstangenten för att ta bort en vald hotspot
   • Zooma in med skift + Z
   • Zooma ut med skift + X
   • Utvidga vyn med skift + F
   • Stäng vyn med ESC
  • Kontroller för rektangel och cirkel
   • Ändra storleken på en hotspot med skift + piltangenterna
   • Lägg till en ny rektangulär hotspot (när arbetsytan är i fokus) med R-tangenten
   • Lägg till en ny cirkulär hotspot (när arbetsytan är i fokus) med C-tangenten
  • Kontroller för polygon
   • Rita en ny polygonhotspot (när arbetsytan är i fokus) med P-tangenten
   • Avsluta ritläget med ESC
   • Flytta en ritikon med piltangenterna
   • Flytta en ritikon med precision med Alternativ/Alt + piltangenterna
   • Lägg till en ny polygonpunkt med returtangenten
   • Ta bort den senast skapade punkten med raderingstangenten
 3. Du kan lägga till en rektangel-, cirkel- eller polygonhotspot genom att klicka på knappen med motsvarande etikett på bakgrundsbilden. Fokus flyttas till den hotspot som skapats.
 4. Klicka på knappen Ta bort alla för att ta bort de hotspots som skapats.
 5. Tryck på tabbtangenten för att ”Lägga till ytterligare innehåll” i ditt svar.
 6. När alla hotspots har skapats kan du fortsätta navigeringen med tabbtangenten för att spara ditt arbete med alternativen ”Spara och stäng” eller ”Skicka”.