Skicka in SafeAssign-uppgifter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om att skicka in en SafeAssignment.

Du kan bara skicka in en SafeAssign-uppgift en gång. Om du vill redigera, ta bort eller skicka in en uppgift med SafeAssign på nytt måste din lärare först ta bort din första inlämning. Maxstorleken för filen är  10 MB. Om den inlämnade filen är större än 10 MB kan den inte behandlas av SafeAssign.

 1. I kursmenyn väljer du länken där din SafeAssignment ligger, till exempel Uppgifter.
 2. På sidan Uppgifter letar du fram önskad SafeAssign-uppgift och klickar på Visa/slutför.
 3. Om du vill skriver du kommentarer i rutan Kommentarer på sidan Ladda upp SafeAssignment.
 4. Bläddra för att välja en fil att bifoga som din inlämning.
 5. Alternativt markerar du kryssrutan Globala referensdatabasen för att ladda upp din uppsats till den globala referensdatabasen.
 6. Klicka på Skicka.

  När du har skickat in SafeAssign-uppgifter dröjer det lite efter uppladdningen tills SafeAssign-rapporten är färdig. Normalt är resultaten tillgängliga inom 10–15 minuter.

  I Learn 9.1 SP 13 och tidigare måste du kontrollera att cookiefiler är aktiverade i webbläsaren innan du klickar på Skicka. Om inte får du ett felmeddelande om att du inte är inloggad, att tidsgränsen för sessionen har uppnåtts eller att du inte har rätt behörighet. (I Learn 9.1 SP 14 kan du inte ens gå till sidan Uppgifter om cookiefiler inte är aktiverade i webbläsaren.)


Visa SafeAssign-inlämningar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om att visa en SafeAssignment-inlämning.

Du kan se dina inlämnade uppgifter och tillhörande SafeAssign-rapporter genom att öppna den aktuella SafeAssign-uppgiften. Det här alternativet kan endast väljas om läraren tillåter det.

 1. Gå tillbaka till uppgiftslänken i innehållsytan som innehåller din SafeAssignment, till exempel innehållsytan Uppgifter.
 2. På sidan Uppgifter letar du fram önskad SafeAssign-uppgift och klickar på Visa/slutför. Här finns följande information:
  • Uppgiftsinformation: I den här delen visas SafeAssignment-namnet och dess beskrivning.
  • Inlämnat arbete: I den här delen finns följande information:
   • Text: Välj det här alternativet för att se din uppsats och kommentarer.
   • Fil: Välj det här alternativet för att ladda ner inlämningen.
   • Matchning: Procentandelen som listas är den procentandel av din uppsats som matchar andra källor. Läs hela rapporten för att avgöra om det matchande innehållet källhänvisats på rätt sätt.
   • SA-rapport: Välj det här alternativet för att visa hela SafeAssign-rapporten.
  • Visa resultat: I den här delen visas resultatet som du fått av din lärare.
  • Läraråterkoppling: I den här delen listas återkoppling och länkar för att öppna eller ladda ner filer som din lärare bifogat.

ULTRA: Skicka in SafeAssign-uppgifter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original om att skicka in en SafeAssignment.

Din lärare använder SafeAssign om du ser Originalitetsrapport aktiverad i Detaljer och information för din uppgift.

Med uppgifter i Ultra-kursvyn behöver du inte gå igenom några extra steg när du är redo att lämna in ditt arbete. SafeAssign kontrollerar automatiskt ditt arbete, inklusive bilagor och textsvar, och söker efter matchningar i publicerat material.


ULTRA: Visa SafeAssign-inlämningar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original om att visa en SafeAssignment-inlämning.

Din lärare avgör om du kan se originalitetsrapporter för din uppgift.

SafeAssign bearbetar din uppgift direkt när du klickar på Skicka in. När tjänsten analyserar ditt arbete visas Originalitetsrapport genereras på panelen. SafeAssign genererar en originalitetsrapport för varje del av uppgiften, inklusive textfrågor och bilagor.

Du kan se originalitetsrapporten innan läraren bedömer ditt försök. Öppna panelen Detaljer och information för uppgiften och väljVisa originalitetsrapport. Om din lärare tillåter flera försök analyserar SafeAssign alla försök separat. Du kan se originalitetsrapporterna för varje försök på panelen Inlämning.

Originalitetsrapporten visas bredvid ditt uppgiftsförsök. I den övre delen av originalitetsrapporten visas en översikt av de textmatchningar som SafeAssign har hittat. 

Mer information om hur du tolkar originalitetsrapporten