HTML som stöds

Blackboard-apparna stöder olika HTML- och CSS-funktioner i innehållsredigeraren i Blackboard Learn. I den här tabellen finns en detaljerad lista över HTML-taggar och var de stöds i apparna.

Fullständigt stöd för HTML: Fet, kursiv, understruken, genomstruken, webblänkar, fillänkar, paragrafer, DIV, &nbsp, upphöjt, nedsänkt, textfärg, textstorlek, punktlistor, numrerade listor, bakgrundsfärg (markerad text), placering, tabb, vågrät linje, linje, tabell, iFrame, inbäddad bild, HTML 5-video, YouTube-mashups

Delvis stöd för HTML: Paragrafer, DIV, &nbsp

* Textfärg och HTML-taggar för namn på material stöds inte i apparna. HTML-taggar i rubriker filtreras bort och visas inte i Blackboard-appen version 3.5 eller senare och i Blackboard Instructor version 1.7 eller senare.

HTML som stöds i Blackboard-apparna
Innehåll som stöds interntHTML-stöd
Objekt
NamnOformaterad text
MeddelandetextFullständig HTML
Uppgift
NamnOformaterad text
InstruktionerDelvis HTML
ÅterkopplingDelvis HTML
Prov
NamnOformaterad text
Beskrivning av innehållslänkVisas inte
TestbeskrivningVisas inte
TestanvisningarDelvis HTML
Tabell för testfrågorDelvis HTML
Meddelandetext för testfrågorDelvis HTML
Svarsalternativ för testfrågorDelvis HTML

* Bifogade filer och länkar visas inte
Återkoppling: Per frågaVisas inte
Återkoppling: FörsökDelvis HTML
Diskussionsforum
NamnOformaterad text
BeskrivningDelvis HTML
TrådDelvis HTML
Svara på en trådDelvis HTML
Svara på ett svarDelvis HTML
Kurslänkens namnOformaterad text
Kurslänkens beskrivningVisas inte
Mapp
NamnOformaterad text
BeskrivningVisas inte
Lärmodul
NamnOformaterad text
BeskrivningVisas inte

* Lärmoduler fungerar på samma sätt som mappar. Innehållsförteckning visas inte.
Lektionsplan
NamnOformaterad text
BeskrivningVisas inte

* Lektionsplaner fungerar på samma sätt som mappar. Metadata visas inte.
Kurslänk
NamnOformaterad text
BeskrivningVisas inte
Webblänk
NamnOformaterad text
TexVisas inte
Bild
NamnOformaterad text
Alt textVisas inte
Lång beskrivningOformaterad text
Video
NamnOformaterad text
FilnamnOformaterad text
Ljud
NamnOformaterad text
FilnamnOformaterad text
Anslag
ÄmneOformaterad text
MeddelandeDelvis HTML
KurslänkVisas inte
Fil
NamnOformaterad text
FilnamnOformaterad text
Innehållstyper som inte stöds: Verktygslänk, blogg, wiki, loggbok, Collaborate Ultra-sessionsadministratör, kursbeskrivning, YouTube-mashups
NamnOformaterad text
BeskrivningVisas inte

Innehållstyper som stöds

Undrar du vilka innehållstyper som stöds i apparna? Se Innehåll som stöds i Blackboard-apparna.