HTML a Gefnogir

Mae'r apiau Blackboard yn cefnogi gwahanol nodweddion HTML ac CSS y golygydd cynnwys Blackboard Learn. Cyfeiriwch at y tabl hwn i weld rhestr fanwl o dagiau HTML a lle maent yn cael eu cefnogi yn yr apiau.

HTML Llawn: Trwm, italig, tanlinellu, llinell drwodd, dolenni gwe, dolenni ffeiliau, paragraffau, DIV, &nbsp, uwchysgrif, isysgrif, lliw testun, maint testun, rhestr â bwledi, rhestr â rhifau, lliw cefndir (amlygu testun), alinio, tab, llinell lorweddol, llinell, tabl, iFrame, delwedd wedi'i blannu, fideo HTML 5, cyfuniad YouTube

HTML Rhannol: Paragraffau, DIV, &nbsp

* Nid yw tagiau lliw testun ac HTML ar gyfer enwau a theitlau cynnwys yn cael eu cefnogi yn yr apiau. Mae tagiau HTML mewn teitlau yn cael eu hidlo allan ac nid ydynt yn cael eu harddangos yn ap Blackboard 3.5+ a Blackboard Instructor 1.7+.

HTML a Gefnogir yn Apiau Blackboard
Cynnwys a Gefnogir yn Frodorol Cefnogaeth HTML
Cyhoeddiadau
Pwnc Testun plaen
Neges HTML Llawn
Dolen cwrs Nis dangosir
Aseiniadau (cyrsiau Gwreiddiol)
Enw Testun plaen
Cyfarwyddiadau HTML Rhannol
Adborth HTML Rhannol
Aseiniadau (cyrsiau Ultra)
Enw Testun plaen
Disgrifiad Testun plaen
Cynnwys yr aseiniad Cymorth llawn ar gyfer golygydd cynnwys Ultra
Adborth Cymorth llawn ar gyfer golygydd cynnwys Ultra
Sain
Enw Testun plaen
Enw’r ffeil Testun plaen
Dolen Cwrs
Enw Testun plaen
Disgrifiad Nis dangosir
Fforwm Trafod
Enw Testun plaen
Disgrifiad HTML Llawn
Edefyn HTML Llawn
Ymateb i’r edefyn HTML Llawn
Ymateb i ymateb HTML Llawn
Enw dolen cwrs Testun plaen
Disgrifiad dolen cwrs Nis dangosir
Dogfennau (cyrsiau Ultra)
Enw Testun plaen
Corff Cymorth llawn ar gyfer golygydd cynnwys Ultra
Ffeil
Enw Testun plaen
Enw’r ffeil Testun plaen
Ffolder
Enw Testun plaen
Disgrifiad Nis dangosir
Delwedd
Enw Testun plaen
Testun amgen Nis dangosir
Disgrifiad hir Testun plaen
Eitem (cyrsiau Gwreiddiol)
Enw Testun plaen
Corff HTML Llawn
Modiwl Dysgu
Enw Testun plaen
Disgrifiad Nis dangosir

*Mae'r Modiwlau Dysgu yn gweithredu yn yr un modd â ffolderi. Nid yw tabl cynnwys yn cael ei arddangos.
Cynllun Gwers
Enw Testun plaen
Disgrifiad Nis dangosir

*Mae’r Cynlluniau Gwers yn gweithredu yn yr un modd â ffolderi. Nid yw metadata’n cael ei arddangos.
Prawf (cyrsiau Gwreiddiol)
Enw Testun plaen
Disgrifiad dolen cynnwys Nis dangosir
Disgrifiad prawf Nis dangosir
Cyfarwyddiadau prawf HTML Rhannol
Teitl cwestiwn prawf HTML Rhannol
Corff cwestiwn prawf HTML Rhannol
Dewis ateb cwestiwn prawf HTML Rhannol

*Ni ddangosir atodiadau na dolenni
Adborth: fesul cwestiwn Nis dangosir
Adborth: ymgais HTML Rhannol
Prawf (cyrsiau Ultra)
Enw Testun plaen
Disgrifiad Testun plaen
Corff cwestiwn prawf Cymorth llawn ar gyfer golygydd cynnwys Ultra
Dewis ateb cwestiwn prawf Cymorth llawn ar gyfer golygydd cynnwys Ultra
Adborth am y cyflwyniad Cymorth llawn ar gyfer golygydd cynnwys Ultra
Mathau o Gynnwys Heb eu Cefnogi: Dolen Offeryn, Blog, Wiki, Dyddlyfr, Rheolwr Sesiwn Collaborate Ultra, Maes Llafur, Cyfuniad YouTube
Enw Testun plaen
Disgrifiad Nis dangosir
Fideo
Enw Testun plaen
Enw’r Ffeil Testun plaen
Dolen Gwe
Enw Testun plaen
Testun Nis dangosir

Mathau o ffeiliau a gefnogir

Tybio pa fathau o gynnwys sy'n cael eu cefnogi yn yr apiau? Gweler Cynnwys a Gefnogir mewn apiau Blackboard