HTML a Gefnogir

Mae'r apiau Blackboard yn cefnogi gwahanol nodweddion HTML ac CSS y golygydd cynnwys Blackboard Learn. Cyfeiriwch at y tabl hwn i weld rhestr fanwl o dagiau HTML a lle maent yn cael eu cefnogi yn yr apiau.

HTML Llawn: Bold, italic, underline, strike through, web links, file links, paragraphs, DIV, &nbsp, superscript, subscript, text color, text size, bulleted lists, numbered lists, background color (text highlight), alignment, tab, horizontal rule, line, table, iFrame, embedded image, HTML 5 video, YouTube mashup

HTML Rhannol: Paragraphs, DIV, &nbsp

* Nid yw tagiau lliw testun ac HTML ar gyfer enwau a theitlau cynnwys yn cael eu cefnogi yn yr apiau. Mae tagiau HTML mewn teitlau yn cael eu hidlo allan ac nid ydynt yn cael eu harddangos yn ap Blackboard 3.5+ a Blackboard Instructor 1.7+.

HTML a Gefnogir yn Apiau Blackboard
Cynnwys a Gefnogir yn FrodorolCefnogaeth HTML
Eitem
EnwTestun Plaen
CorffHTML Llawn
Aseiniad
EnwTestun Plaen
CyfarwyddiadauHTML Rhannol
AdborthHTML Rhannol
Prawf
EnwTestun Plaen
Disgrifiad Dolen i’r CynnwysHeb ei Arddangos
Disgrifiad PrawfHeb ei Arddangos
Cyfarwyddiadau PrawfHTML Rhannol
Tabl Cwestiwn PrawfHTML Rhannol
Corff Cwestiwn PrawfHTML Rhannol
Dewis Ateb Prawf CwestiwnHTML

Rhannol* Nid yw atodiadau a dolenni yn cael eu harddangos
Adborth: Fesul CwestiwnHeb ei Arddangos
Adborth: YmgaisHTML Rhannol
Fforwm Trafod
EnwTestun Plaen
DisgrifiadHTML Llawn
EdefynHTML Llawn
Ymateb i’r EdefynHTML Llawn
Ymateb i YmatebHTML Llawn
Enw Dolen CwrsTestun Plaen
Disgrifiad Dolen CwrsHeb ei Arddangos
Ffolder
EnwTestun Plaen
DisgrifiadHeb ei Arddangos
Modiwl Dysgu
EnwTestun Plaen
DisgrifiadHeb ei Arddangos

* Mae’r ffwythiant Modiwlau Dysgu yn gweithredu'r un fath â ffolderi. Nid yw tabl cynnwys yn cael ei arddangos.
Cynllun Gwers
EnwTestun Plaen
DisgrifiadHeb ei Arddangos

* Mae’r ffwythiant Cynlluniau Gwers yn gweithredu'r un fath â ffolderi. Nid yw metadata’n cael ei arddangos.
Dolen Cwrs
EnwTestun Plaen
DisgrifiadHeb ei Arddangos
Dolen Gwe
EnwTestun Plaen
TestunHeb ei Arddangos
Delwedd
EnwTestun Plaen
Testun AmgenHeb ei Arddangos
Disgrifiad HirTestun Plaen
Fideo
EnwTestun Plaen
Enw’r FfeilTestun Plaen
Sain
EnwTestun Plaen
Enw’r FfeilTestun Plaen
Cyhoeddiadau
PwncTestun Plaen
NegesHTML Llawn
Dolen CwrsHeb ei Arddangos
Ffeil
EnwTestun Plaen
Enw’r ffeilTestun Plaen
Mathau o Gynnwys Heb eu Cefnogi: Dolen Offeryn, Blog, Wici, Dyddlyfr, Rheolwr Sesiwn Collaborate Ultra, Maes Llafur, Cyfuniad YouTube
EnwTestun Plaen
DisgrifiadHeb ei Arddangos

Mathau o ffeiliau a gefnogir

Tybio pa fathau o gynnwys sy'n cael eu cefnogi yn yr apiau? Gweler Cynnwys a Gefnogir mewn apiau Blackboard