HTML a Gefnogir

Mae'r apiau Blackboard yn cefnogi gwahanol nodweddion HTML ac CSS y golygydd cynnwys Blackboard Learn. Cyfeiriwch at y tabl hwn i weld rhestr fanwl o dagiau HTML a lle maent yn cael eu cefnogi yn yr apiau.

HTML Llawn: Bold, italic, underline, strike through, web links, file links, paragraphs, DIV, &nbsp, superscript, subscript, text color, text size, bulleted lists, numbered lists, background color (text highlight), alignment, tab, horizontal rule, line, table, iFrame, embedded image, HTML 5 video, YouTube mashup

HTML Rhannol: Paragraphs, DIV, &nbsp

* Nid yw tagiau lliw testun ac HTML ar gyfer enwau a theitlau cynnwys yn cael eu cefnogi yn yr apiau. Mae tagiau HTML mewn teitlau yn cael eu hidlo allan ac nid ydynt yn cael eu harddangos yn ap Blackboard 3.5+ a Blackboard Instructor 1.7+.

HTML a Gefnogir yn Apiau Blackboard
Cynnwys a Gefnogir yn FrodorolCefnogaeth HTML
Cyhoeddiadau
PwncTestun plaen
NegesHTML Llawn
Dolen cwrsNis dangosir
Aseiniadau (cyrsiau Gwreiddiol)
EnwTestun plaen
CyfarwyddiadauHTML Rhannol
AdborthHTML Rhannol
Aseiniadau (cyrsiau Ultra)
EnwTestun plaen
DisgrifiadTestun plaen
Cynnwys yr aseiniadCymorth llawn ar gyfer golygydd cynnwys Ultra
AdborthCymorth llawn ar gyfer golygydd cynnwys Ultra
Sain
EnwTestun plaen
Enw’r ffeilTestun plaen
Dolen Cwrs
EnwTestun plaen
DisgrifiadNis dangosir
Fforwm Trafod
EnwTestun plaen
DisgrifiadHTML Llawn
EdefynHTML Llawn
Ymateb i’r edefynHTML Llawn
Ymateb i ymatebHTML Llawn
Enw dolen cwrsTestun plaen
Disgrifiad dolen cwrsNis dangosir
Dogfennau (cyrsiau Ultra)
EnwTestun plaen
CorffCymorth llawn ar gyfer golygydd cynnwys Ultra
Ffeil
EnwTestun plaen
Enw’r ffeilTestun plaen
Ffolder
EnwTestun plaen
DisgrifiadNis dangosir
Delwedd
EnwTestun plaen
Testun amgenNis dangosir
Disgrifiad hirTestun plaen
Eitem (cyrsiau Gwreiddiol)
EnwTestun plaen
CorffHTML Llawn
Modiwl Dysgu
EnwTestun plaen
DisgrifiadNis dangosir

* Mae'r Modiwlau Dysgu yn gweithredu yn yr un modd â ffolderi. Nid yw tabl cynnwys yn cael ei arddangos.
Cynllun Gwers
EnwTestun plaen
DisgrifiadNis dangosir

* Mae’r Cynlluniau Gwers yn gweithredu yn yr un modd â ffolderi. Nid yw metadata’n cael ei arddangos.
Prawf (cyrsiau Gwreiddiol)
EnwTestun plaen
Disgrifiad dolen cynnwysNis dangosir
Disgrifiad prawfNis dangosir
Cyfarwyddiadau prawfHTML Rhannol
Teitl cwestiwn prawfHTML Rhannol
Corff cwestiwn prawfHTML Rhannol
Dewis ateb cwestiwn prawfHTML Rhannol

*Nid yw atodiadau a dolenni yn cael eu harddangos
Adborth: fesul cwestiwnNis dangosir
Adborth: ymgaisHTML Rhannol
Prawf (cyrsiau Ultra)
EnwTestun plaen
DisgrifiadTestun plaen
Corff cwestiwn prawfCymorth llawn ar gyfer golygydd cynnwys Ultra
Dewis ateb cwestiwn prawfCymorth llawn ar gyfer golygydd cynnwys Ultra
Adborth am y cyflwyniadCymorth llawn ar gyfer golygydd cynnwys Ultra
Mathau o Gynnwys Heb eu Cefnogi: Dolen Offeryn, Blog, Wici, Dyddlyfr, Rheolwr Sesiwn Collaborate Ultra, Maes Llafur, Cyfuniad YouTube
EnwTestun plaen
DisgrifiadNis dangosir
Fideo
EnwTestun plaen
Enw’r FfeilTestun plaen
Dolen Gwe
EnwTestun plaen
TestunNis dangosir

Mathau o ffeiliau a gefnogir

Tybio pa fathau o gynnwys sy'n cael eu cefnogi yn yr apiau? Gweler Cynnwys a Gefnogir mewn apiau Blackboard