Dina kursdiskussioner ser lite annorlunda ut i Blackboard-appen för Windows än i en webbläsare. Avsätt några minuter för att bli bekant med den nya looken och du kommer snart att känna dig som hemma.

Åtkomst till diskussioner

Tryck på en kursrubrik och svep sedan åt höger eller tryck på den vänstra pilen för att öppna diskussioner.

  1. Tryck på en mapp för att visa diskussioner.
  2. Tryck på en diskussion för att svara på eller starta en ny tråd.

Du kanske ser en länk till diskussionerna på skärmen Kursinnehåll i appen. Länken öppnar en mindre version av vyn över kursdiskussioner så som den visas i din datorwebbläsare. Länken visas i appen eftersom den är inkluderad i kursmenyn i webbvyn för kursen. För bästa möjliga upplevelse i Blackboard-appen rekommenderar vi att du öppnar diskussioner genom att svepa till höger i appens inbyggda diskussionsverktyg.

Navigera till andra ytor

Svep åt vänster eller höger för att växla mellan Kursinnehåll, Resultat och Diskussioner. Svep nedåt för att navigera till ett föregående område.


Delta i diskussioner

När du har valt ett forum eller en mapp ska du trycka på Starta en tråd för att påbörja en ny konversation. Skriv in ditt meddelande. Tryck på Starta nu för att publicera det.

Alternativt kan du trycka på en befintlig tråd för att delta i den. Tryck på Lägg till svar och skriv därefter in ditt meddelande. Tryck på Lägg till svar på nytt för att publicera ditt meddelande till den övriga klassen.

Knappen Starta en tråd visas bara om din handledare har valt inställningar som gör det möjligt för dig att skapa trådar.


Redigera och ta bort inlägg

Du kan bara redigera eller ta bort dina egna inlägg om din lärare har gjort dessa alternativ tillgängliga i diskussionens inställningar. Du kan inte redigera eller ta bort andras inlägg. Om du lägger upp ett inlägg av misstag och alternativet att radera inte är tillgängligt för dig kan du kontakta din lärare.

Tryck på ett diskussionsinlägg eller svar som du har skrivit. Alternativen Redigera och Radera visas. Om alternativen är nedtonade har din lärare inte tillåtit dessa funktioner.

Du uppmanas att bekräfta borttagandet av ett inlägg eller svar eftersom åtgärden är slutgiltig. Din lärare avgör om du endast kan radera dina inlägg eller dina inlägg med alla svar. Om du kan radera inlägget med alla svar raderas alla inlägg permanent. Om du håller på att redigera ett meddelande kommer du inte att uppmanas att bekräfta åtgärden.


Bedömda diskussioner

Lärare kan välja att bedöma hela forum eller individuella diskussionstrådar. Forum och trådar kan också lämnas utan bedömning.

När du besöker en diskussion som har bedömts visas den högsta poängen innan beskrivningen. När din handledare har bedömt diskussionen visas datum och tid för bedömningen.

Visa resultat

Från skärmen Diskussioner ska du svepa till höger för att öppna Resultat och se poängen för dina bidrag i diskussionen. Tryck på resultatet för att se dina inlägg, lärarens återkoppling och tillgängliga bedömningskriterier.

Bedömningsvillkor

Om din lärare har kopplat ett bedömningskriterium kan du trycka på Bedömningskriterier för att se bedömningskraven i detalj.


Några diskussionsfunktioner är endast tillgängliga i webbversionen

Ett fåtal av funktionerna finns inte i appen, men är fortfarande tillgängliga i Blackboard Learns webbversion. Till exempel kan du logga in på Blackboard på din dator om du vill värdera inlägg.


Jag ser inte Diskussioner i applikationen

Blackboardsystemet på ditt lärosäte kräver den senaste mobila uppdateringen om du ska kunna se Diskussioner i appen. Om du inte ser Diskussioner nu, är det sannolikt att din institution måste uppdatera Blackboard Learn.

Administratörer: Uppdatera byggblocket Mobile Web Services för att säkerställa att Diskussioner visas för användarna av Blackboard-appen på ditt lärosäte. Mer information finns i Viktig information.


Ultra-kursvyn

Ditt lärosäte kan ha kurser i både den ursprungliga kursvyn och i Ultra-kursvyn. Om detta inte låter bekant har du troligtvis bara den ursprungliga kursvyn och du kan då hoppa över den här informationen.

Mer om den ursprungliga kursvyn och Ultra-kursvyn

När du öppnar diskussioner i appen justeras funktionerna med webbvyn av kursen. Den ursprungliga kursvyn har kanske fler nivåer av kapslade diskussioner än Ultra-kursvyn. Funktionerna i appen återspeglar de funktioner som är tillgängliga i kursvyn.

Appen använder en mappikon för både diskussionsforum för den ursprungliga kursvyn ochdiskussionsmappar för Ultra-kursvyn.