Blackboard-appen er spesiallaget for at studenter skal kunne se innhold og delta i emner. Denne delen inneholder informasjon for studenter som bruker Blackboard-appen på en Windows-enhet.

I januar 2018 ble Windows-versjonen av appen satt i vedlikeholdsmodus, og den kommer ikke til å få nye funksjoner lenger. Den får imidlertid fortsatt kritiske problemrettinger og tekniske oppdateringer for å støtte oppunder integreringer og OS-krav. Vi anbefaler å bruke iOS- eller Android-versjonen av appen. Da får du best opplevelse og de nyeste funksjonene.

Denne delen inneholder informasjon for studenter. Personer med andre roller, kan gå til disse brukerstøttedelene: