Windows-versionen av Blackboard-appen stöds inte längre och togs bort från Microsoft Store den 31 december 2019. iOS- och Android-versionerna av appen stöds fortfarande och uppdateringar för dem släpps regelbundet.