Voordat je inhoud toevoegt aan Content Collection, moet je plannen hoe je de inhoud wilt beheren. Je kunt inhoud ordenen op een manier die het beste aansluit bij je individuele behoeften en de behoeften van je cursussen.

Bestanden in Content Collection worden geordend in een boomstructuur waarin ook geneste mappen en inhoudsgebieden worden weergegeven. In een map kunt u zowel bestanden als andere mappen opslaan. Met uitzondering van de hoofdmap (/) bevinden alle mappen zich in andere mappen. Inhoudsgebieden, zoals Gebruikers, Cursussen, Instelling en Bibliotheek, zijn mappen die worden opgeslagen onder de hoofdmap.

Een map is automatisch beschikbaar voor de gebruiker die de map heeft gemaakt en kan ook zichtbaar zijn voor andere gebruikers als je de map maakt in het cursusgebied. Als je een map hebt gemaakt die je wilt delen, moet je andere gebruikers toestemming geven om de map en de inhoud ervan te bekijken.

Mappen en bestanden moeten een unieke naam hebben als ze op dezelfde locatie worden opgeslagen.


Typen mappen

Je kunt afzonderlijke mappen maken voor verschillende soorten inhoud en de zichtbaarheid per map instellen. Als je inhoud wilt gaan delen met andere gebruikers, kopieer of verplaats je de inhoud naar een andere map.

Machtigingen voor mappen worden standaard overgenomen. Wanneer je de gebruikersmachtigingen voor een map bijwerkt, gelden die machtigingen automatisch voor alle items (map en bestanden) in die map. Het is een goed idee om te controleren of gebruikers niet ongewild toegang krijgen tot bepaalde mappen als je de machtigingen voor mappen op het hoogste niveau wijzigt.

Meer informatie over mapmachtigingen in Content Collection

Gebruikersmappen

Gebruikersmappen zijn persoonlijke mappen waarin je inhoud kunt opslaan die je nog niet wilt delen. Als je Content Collection selecteert op de navigatiebalk, kom je in het scherm Mijn inhoud. Hier zie je al je mappen en bestanden. Als je hier een map wilt toevoegen, selecteer je Map maken.

Deze mappen zijn standaard alleen beschikbaar voor de gebruiker die ze heeft gemaakt. Je kunt andere gebruikers toegang geven tot mappen in Mijn inhoud.

Houd in gedachten dat wanneer cursusgerelateerde inhoud is opgeslagen in een gebruikersmap, deze niet is gedeeld. De inhoud is dan niet beschikbaar wanneer de gebruiker de instelling verlaat en wordt verwijderd uit het systeem.

Cursusmappen

Standaard wordt een cursusmap voor elke cursus weergegeven onder Cursussen. Je kunt binnen elke cursus extra submappen maken. Als je een nieuwe map wilt toevoegen aan een cursus, selecteer je Map maken.

Cursusleiders, onderwijsassistenten en cursusbouwers zijn de rollen die standaard beschikken over volledige machtigingen (Lezen, Schrijven, Beheren en Verwijderen) voor submappen in een cursus. Je kunt cursusinformatie opslaan die privé moet blijven, zoals resultaten van toetsen en enquêtes. Beheerders kunnen deze standaardinstelling voor machtigingen wijzigen. Het is belangrijk dat u weet welke machtigingen zijn toegekend aan de map voordat u andere submappen en aanvullende machtigingen gaat instellen.

Je kunt ook een map maken die je wilt delen met alle cursusleden, waaronder studenten. Nadat je een nieuwe map hebt gemaakt, pas je de machtigingen van de map op de gewenste manier aan. Een openbare cursusmap is een goede locatie om inhoud te delen met alle gebruikers die zijn ingeschreven voor de cursus. Deze map bevat meestal cursusinformatie of artikelen die de hele klas moet lezen.

Als je dat wilt, kun je de cursusmap gebruiken als een werkruimte voor de cursus en gebruikers geen toegang geven tot items in de cursusmap. Een andere optie is om vanuit de cursus koppelingen toe te voegen naar items in Content Collection. In dit scenario wordt de gehele cursusmap een persoonlijke map. Hiervoor is het nodig dat je de gebruikersmachtigingen aanpast.

Cursusinhoud opslaan

Vanwege de tijdelijke aard van cursussen, is de cursusmap (die is gekoppeld aan de cursus-ID) handig voor het opslaan van inhoud die specifiek voor een enkele cursus geldt. Wanneer de cursus wordt verwijderd, is de map die aan de cursus-ID is gekoppeld niet langer toegankelijk. Als je inhoud wilt hergebruiken die is opgeslagen in een cursusmap, kun je deze items kopiëren of verplaatsen.

Het is misschien gemakkelijker om inhoud die in meerdere cursussen wordt gebruikt, op te slaan in de instellingsmap of je gebruikersmap. Dit hangt tevens af van de manier hoe de beheerder de instellingsmap en de beschikbaarheid ervan heeft geconfigureerd.

Groepsmappen

Groepsmappen zijn vergelijkbaar met cursusmappen, maar worden gedeeld met bepaalde groepen en niet met alle gebruikers. Je kunt groepsmappen beschikbaar maken voor individuele groepen of organisaties, zodat ze daar kunnen samenwerken. Nadat je een groepsmap hebt gemaakt, pas je de machtigingen aan om cursusgroepen toegang te geven tot de map.

Meer informatie over groepsmappen


Hoe gebruikers maptypen vinden

Instellingen voor machtigingen kunnen van invloed zijn op de manier waarop gebruikers mappen en bestanden vinden in Content Collection. Je kunt mappen op twee manieren instellen, zodat gebruikers ze in verschillende gebieden kunnen vinden.

Gebruik deze stappen om studenten in staat te stellen de map te vinden via de optie Map zoeken.

  1. Wijs aan alle studenten in de cursus op het hoogste niveau van de cursusmap de machtiging Lezen toe.
  2. De machtiging Lezen verwijderen voor studenten in alle persoonlijke mappen.
  3. Voor cursusmappen moet je voor alle cursusgebruikers machtigingen voor de openbare map toevoegen. Voor groepsmappen moet je voor elke groep machtigingen toevoegen voor de respectievelijke groepsmap.

Je kunt studenten ook toegang geven tot de functies Zoeken, Direct naar locatie en Bladwijzers om de map te vinden.

  1. Geef cursusgebruikers geen machtiging voor de cursusmap op het hoogste niveau.
  2. Voor een cursusmap moet je alle cursusgebruikers machtigingen voor de openbare map geven. Als je een groepsmap gebruikt, geef dan elke cursusgroep toegang tot de bijbehorende groepsmap.

Studenten kunnen nu de functies Zoeken, Direct naar locatie en Bladwijzers gebruiken om deze mappen te vinden.

Meer over tools voor het vinden en delen van items in Content Collection


Persoonlijke en openbare mappen

Het is zeer nuttig aparte mappen te maken voor persoonlijke inhoud (persoonlijke ruimte) en mappen die beschikbaar zijn voor andere gebruikers (openbare ruimte). Op die manier kun je bepaalde mappen voor jezelf houden, bijvoorbeeld om er persoonlijke inhoud in op te slaan. Een persoonlijke map kan bijvoorbeeld papers en projecten bevatten waaraan u nog werkt, terwijl een andere map professionele inhoud bevat die u nog niet wilt delen, zoals cv's en sollicitatiebrieven. Voor deze persoonlijke mappen worden geen aanvullende machtigingen toegekend aan andere gebruikers, tenzij je de machtigingen aanpast.

Wanneer je een document wilt delen, kun je het kopiëren of verplaatsen naar een openbare map. Als je werkt aan een cursusdocument, kun je de conceptversie maken in een persoonlijke map. Zodra het document is voltooid, kun je het verplaatsen naar een gedeelde map. Hierdoor is het document snel toegankelijk voor cursusleden en kunnen ze er samen aan werken.