Metagegevens

Metagegevens bieden beschrijvende informatie over een item. Metagegevens helpen in de Content Collection grote hoeveelheden inhoud geordend en zoekbaar te houden voor andere gebruikers. Gebruikers kunnen verschillende soorten metagegevens, zoals een datum of categorie, koppelen aan een afzonderlijk item. Om de metagegevens van een item te bewerken, selecteer je Metagegevens in het menu van het item.

Je instelling bepaalt of deze functie beschikbaar is.

Blackboard Learn heeft vier standaard sjablonen voor metagegevens: Dublin Core, Volledige IMS, Algemeen en IMS. Deze sjablonen kunnen beschikbaar worden gesteld aan alle gebruikers. De sjablonen kunnen wel worden gewijzigd, maar niet worden verwijderd van het systeem. Beheerders kunnen gebruikers aanwijzen die aanvullende opmaak en sjablonen voor metagegevens kunnen maken en bewerken.

Daarnaast kunnen doelen die worden opgesteld in Outcomes-toetsing ook worden verwerkt als metagegevens en worden gebruikt voor het uitlijnen van Content Collection-items.

Mappen en items kunnen samen met de bijbehorende metagegevens worden geïmporteerd en geëxporteerd.