Inhoud kopiëren en verplaatsen

Door een bestand of map te Kopiëren wordt er een exacte kopie gemaakt. Je kunt het bestand of de map naar dezelfde locatie kopiëren, maar de naam van het item wordt dan gewijzigd doordat 'kopie van' aan het begin toegevoegd. Als je het item naar een nieuwe locatie kopieert, blijft de naam van het item of de map hetzelfde. Als de naam van het gekopieerde bestand of de gekopieerde map overeenkomt met de naam van een bestand of map in de doelmap, word je gevraagd of het bestaande item vervangen moet worden.

Je kunt meerdere bestanden en mappen selecteren en kopiëren, zodat inhoud eenvoudig kan worden gedeeld tussen mappen.

Door mappen en bestanden te Verplaatsen wordt de locatie van het item gewijzigd. Je kunt meerdere items en mappen selecteren en verplaatsen zodat een grote hoeveelheid inhoud eenvoudig kan worden verplaatst.


Machtigingen

Om een item te kopiëren heb je de machtigingen Lezen en Schrijven nodig voor het bestand en de doelmap. Om een item te verplaatsen heb je de machtigingen Lezen, Schrijven en Verwijderen nodig voor het bestand en de mappen waarbinnen je de inhoud verplaatst.


Bestand of map kopiëren

  1. Ga in de Content Collection naar de map met het bestand of de map die je wilt downloaden.
  2. Selecteer het selectievakje naast het item en selecteer Kopiëren. Je kunt de optie Kopiëren ook in het menu-item openen.
  3. Voer het pad naar de doelmap in of selecteer Bladeren om de doelmap te zoeken en selecteren.
  4. Selecteer het selectievakje om items te vervangen in de doelmap met dezelfde naam als items die je naar de doelmap kopieert.
  5. Selecteer Verzenden.

Bestand of map verplaatsen

  1. Ga in de Content Collection naar de map met het bestand of de map die je wilt verplaatsen.
  2. Selecteer het selectievakje naast het item en selecteer Verplaatsen. Je kunt de optie Verplaatsen ook in het menu-item openen.
  3. Voer het pad naar de doelmap in of selecteer Bladeren om de doelmap te zoeken en selecteren.
  4. Selecteer het selectievakje om items te vervangen in de doelmap met dezelfde naam als items die je naar de doelmap kopieert.
  5. Selecteer Verzenden.