Twee manieren om inhoud vrij te geven

Wanneer je het vrijgeven van inhoud aanpast, ontstaat er een cursus die interactiever is en die is afgestemd op de behoeften van individuele studenten. In de originele cursusweergave gebruik je de functie Adaptieve inhoud om de juiste inhoud op het juiste moment aan de juiste personen aan te bieden.

U kunt twee typen adaptieve inhoud gebruiken:

Met eenvoudige regels voor adaptieve inhoud kunt u één regel toepassen op een inhoudsitem. Deze regel kan de vier verschillende typen criteria bevatten, maar niet verschillende exemplaren van hetzelfde type. Het item wordt pas vrijgegeven nadat aan alle criteria in de regel is voldaan. Hoe meer criteria je toevoegt aan een regel, des te meer beperkingen voor het vrijgeven van dat item. Meer criteria betekent dat het moeilijker wordt voor studenten om toegang te krijgen tot het item.

Met geavanceerde regels voor adaptieve inhoud kun je meer complexe vrijgavecriteria instellen. Zo kunt u criteria meerdere keren gebruiken in een regel en kunt u verschillende opties opgeven voor het vrijgeven van het materiaal. Studenten moeten voldoen aan alle criteria van een van de regels om toegang te krijgen.

Je kunt bijvoorbeeld een regel instellen waarmee gebruikers in groep A met een score hoger dan 85 voor een toets een bepaald inhoudsitem kunnen bekijken. Met een andere regel voor hetzelfde item kun je gebruikers in groep B toestaan het inhoudsitem te bekijken vanaf een specifieke datum.

U kunt voor elke regel slechts één lidmaatschapscriterium en één datumcriterium toevoegen. Je kunt meerdere Grade Center- en doorneemstatuscriteria toevoegen aan elke regel.


Regels en criteria

Criteria zijn de onderdelen die een regel voor adaptieve inhoud bepalen. Je kunt een of meer criteria toepassen op een regel. Zo kun je één regel opstellen om inhoud beschikbaar te maken na een bepaalde datum. Via een andere regel, met verschillende criteria, kun je inhoud na een bepaalde datum beschikbaar maken aan een specifieke cursusgroep.

Je kunt vier typen criteria toevoegen als je regels opstelt:

  • Datum
  • Lidmaatschap
  • Cijfer
  • Doorneemstatus

Meer informatie over regels

Meer informatie over criteria


Inhoud vrijgeven op basis van verschillende cijferkolommen

Je beschikt over studiemateriaal voor extra verdieping voor studenten met een score van minimaal 85% voor zowel de opdracht voor het eerste semester als het deeltentamen. Je kunt dan voor beide items een regel instellen met criteria van het type Cijfer. Hierdoor wordt het traject naar deze inhoud lastiger omdat aan beide criteria moet worden voldaan.


Inhoud vrijgeven wanneer studenten meerdere inhoudsitems hebben doorgenomen

Stel een toets beschikbaar wanneer studenten de drie inhoudsitems in het hoofdstuk hebben doorgenomen. Voeg hiervoor drie criteria van het type Doorneemstatus toe, één voor elk inhoudsitem. Hierdoor wordt het traject naar deze inhoud lastiger omdat studenten aan alle drie de criteria voor de regel moeten voldoen.


Twee of meer regels voor hetzelfde inhoudsitem toevoegen

Maak een inhoudsitem aan alle studenten beschikbaar in week 5 en eerder aan studenten die alle inhoudsitems als doorgenomen hebben gemarkeerd. Voeg één regel toe met een doorneemstatuscriterium en een tweede regel met een datumcriterium. Hierdoor ontstaan er twee verschillende trajecten die studenten kunnen volgen om toegang te krijgen tot het inhoudsitem omdat ze maar aan slechts één regel hoeven te voldoen.


Inhoud vrijgeven op twee datums of in een datumbereik

Als je een studiegids beschikbaar wilt stellen in de week vóór het deeltentamen en in de week vóór het eindtentamen, voeg je twee datumregels toe, één voor elke week. Hierdoor ontstaan twee verschillende trajecten naar hetzelfde inhoudsitem, gebaseerd op een datum.


Inhoud vrijgeven - praktijkvoorbeelden

Drie docenten vertellen op welke manieren zij inhoud vrijgeven in hun cursussen.

Shelby M.

'Ik verdeel mijn cursus in units die overeenkomen met hoofdstukken in het tekstboek.

Ik wil niet dat studenten vooruit werken en daarom stel ik in dat elke unit pas op een bepaalde datum beschikbaar komt. Unit 1 kunnen ze bijvoorbeeld pas bekijken als het semester is gestart. Studenten kunnen Unit 2 pas de week daarna openen.'


Maria R.

'Ik maak aanvullend cursusmateriaal voor extra begeleiding. Ik wil dat dit materiaal beschikbaar is voor studenten die extra hulp nodig hebben in mijn cursus.

Studenten die 65% of minder gescoord hebben voor hun deeltentamen wordt het extra begeleidingsmateriaal beschikbaar gesteld."


Tom K.

'Mijn cursus is opgedeeld in mappen voor elke week. Elke map bevat een overzicht, een discussie, verplicht leesmateriaal en een toets.

Ik wil dat studenten het materiaal hebben gelezen voordat ze de vragenlijst kunnen openen. Ik gebruik adaptieve inhoud om ervoor te zorgen dat studenten de vragenlijst pas kunnen maken nadat ze hebben aangegeven dat ze het materiaal hebben doorgenomen.'