In Content Collection kunt u inhoud beheren door het materiaal te ordenen in mappen. Goed geordende inhoud betekent dat u eenvoudiger machtigingen kunt beheren voor die inhoud omdat u machtigingen verleent aan gebruikers op basis van mappen in plaats van afzonderlijke bestanden.

In dit gedeelte leest u hoe u inhoud kunt delen en vinden, hoe u een webmap of gedeelde locatie instelt om toegang te krijgen tot inhoud, en hoe u een cursus beter kunt maken door inhoud uit de bibliotheek toe te voegen.