Je kunt je cursussen verrijken door inhoud uit de bibliotheek toe te voegen. De bibliotheek wordt gebruikt voor het posten van eReserves, elektronische manuscripten en andere instellingsbronnen. De bibliotheek kan naadloos worden geïntegreerd met Blackboard Learn en vormt zo een krachtige manier om bibliotheekmateriaal te delen en te distribueren.

De bibliotheek bestaat uit twee hoofdgebieden:

 • Bibliotheekinhoud
 • eReserves

De instelling kan extra gebieden toevoegen aan de bibliotheek om tegemoet te komen aan extra behoeften.


Bibliotheekinhoud

De bibliotheek is bedoeld voor inhoud die binnen de volledige onderwijsinstelling wordt gedeeld, maar kan worden ingedeeld volgens de specifieke wensen van de instelling.

Standaard hebben alle gebruikers leestoegang tot alle inhoud van de bibliotheek. Cursusleiders kunnen binnen Blackboard Learn items uit de bibliotheek toevoegen aan hun cursus.


eReserves

eReserves is een map binnen de bibliotheek die materiaal bevat waarvoor de toegang moet worden geregeld, zoals documenten met copyrights. eReserves zijn niet beschikbaar voor organisaties en zijn mogelijk alleen beschikbaar voor cursussen.

e-Reserves worden automatisch per cursus geordend. Elke cursus in Blackboard Learn heeft een overeenkomende cursusmap in eReserves.

Uw instelling bepaalt of deze map beschikbaar is.

Alle gebruikers hebben automatisch leestoegang tot eReserves voor cursussen waarvoor ze zijn ingeschreven. eReserves-mappen voor andere cursussen worden niet opgenomen in de boomstructuur. Cursusleiders kunnen items uit eReserves toevoegen aan hun cursus.

eReserves-mappen maken en beheren

De eerste keer dat de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection in een nieuwe cursus gebruikt, wordt er binnen eReserves automatisch een bijbehorende cursusmap gemaakt. Als er een cursus wordt toegevoegd aan Blackboard Learn, wordt de eReserves-cursusmap voor gebruikers weergegeven wanneer de cursusleider Content Collection voor het eerst opent.

Cursusbeschikbaarheid en e-Reserves

Wanneer een cursus niet beschikbaar is, bepaalt de rol van een gebruiker of ze de eReserves-map al dan niet kunnen zien. Cursusleiders, cursusbouwers en onderwijsassistenten kunnen de map weergeven, ongeacht of de cursus wel of niet beschikbaar is. Studenten kunnen de eReserves-cursusmap alleen zien wanneer de cursus beschikbaar is.

Een cursus en eReserves verwijderen

Als een cursus wordt verwijderd uit Blackboard Learn, wordt de eReserves-map, en de inhoud hiervan, niet verwijderd. Een beheerder kan het rapport Achtergelaten inhoud op locatie raadplegen om achtergelaten inhoud te zoeken en verwijderen.

Meer informatie voor beheerders over het beheren van achtergelaten inhoud


Bibliotheekinhoud toevoegen aan een cursus

Je kunt items uit de bibliotheek toevoegen aan inhoudsgebieden van een cursus. Dit geldt voor items die in uw cursusmappen in e-Reserves worden weergegeven, evenals voor items in de bibliotheek.

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 2. Open een inhoudsgebied.
 3. Wijs Inhoud bouwen aan om de lijst weer te geven en selecteer Item.
 4. Voer een naam in voor de koppeling.
 5. Typ een beschrijving in het tekstvak.
 6. Selecteer Bladeren naast Koppeling naar Inhoudsbeheer-item.
 7. Gebruik het cursusoverzicht om het item te selecteren in de bibliotheek.
 8. Selecteer eventueel Ja voor Gebruikers toestaan een inhoudsitem te bekijken.
 9. Selecteer eventueel Ja voor Aantal keren weergegeven bijhouden.
 10. Gebruik de datum- en tijdvelden Weergeven vanaf en Weergeven tot om de datum- en tijdbeperkingen in te stellen. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de geselecteerde datums en tijden in te schakelen.
 11. Selecteer Verzenden.

Je kunt ook items uit Content Collection toevoegen aan een cursus met de functie Link invoegen/bewerken in de editor.

Alle items in de bibliotheek zijn beschikbaar voor gebruik in een cursus. Aangezien de toegang tot eReserves wordt geregeld op het niveau van de instelling, kun je alleen items toevoegen uit de cursusmap van eReserves die hoort bij jouw cursus. Je kunt geen inhoud toevoegen uit eReserves-cursusmappen voor andere cursussen die je mogelijk geeft.