Resultaten van enterprise-enquêtes

Nadat de ontvangers hun antwoorden hebben gegeven op de enquête, kunt u afzonderlijke antwoorden bekijken of de resultaten analyseren om een samenvoeging van de antwoorden te bekijken. In deze context worden enquêtes trouwens ook wel toetsen genoemd. Door de resultaten te analyseren, wordt een rapport gemaakt dat elke antwoordperiode afzonderlijk samenvat of resultaten weergeeft op basis van de criteria die u hebt geselecteerd.


Inzendingen voor enterprise-enquêtes weergeven

 1. Open de pagina Enterprise-enquêtes om alle enquêtes weer te geven.
 2. Selecteer de waarde van corresponderende reactiegroepen voor een enquête. Je kunt ook het menu van een enquête openen en Reactieperioden selecteren.
 3. Selecteer op de pagina Reactieperioden de waarde Inzendingen ontvangen voor een reactieperiode.
 4. De pagina Inzendingen bevat alle respondenten. Als de enquête anoniem werd gevoerd, is de respondent-ID een getal. Als de enquête niet anoniem werd gevoerd, wordt de respondent geïdentificeerd aan de hand van een naam.
 5. Open het menu van een repondent-ID.
 6. Selecteer Weergeven om antwoorden in een nieuw venster te openen.

De resultaten van een enterprise-enquête analyseren

 1. Open de pagina Enterprise-enquêtes om alle enquêtes weer te geven.
 2. Selecteer Resultaten analyseren voor een enquête om de antwoorden van de enquête weer te geven.
 3. Selecteer één of meer antwoordperiodes.
 4. Selecteer indien nodig vragen die u wilt uitsluiten van de analyse.
 5. Selecteer in het gebied Antwoorden vergelijken op Geen vergelijking nodig om een overzicht van elke antwoordperiode en de samengevoegde gedetailleerde resultaten weer te geven OF selecteer vergelijkingscriteria om resultaten weer te geven op basis van die criteria.
 6. Selecteer Resultaten bekijken.

Reacties vergelijken

U kunt verschillende criteria selecteren om antwoorden van enquêtes te vergelijken:

 • Reactieperioden - Selecteer meerdere antwoordperiodes. Elke antwoordperiode wordt in het rapport weergegeven als een aparte balk. Als er voor antwoordperioden verschillende methoden worden gebruikt om ontvangers te selecteren, kun je deze mogelijk niet vergelijken. Als de enquête bijvoorbeeld één antwoordperiode had op basis van geüploade e-mailadressen en één op basis van cursusinschrijvingen, dan kunt u geen vergelijkingen maken op basis van demografie omdat de e-mailadressen die informatie niet bevatten.
 • Demografische gegevens - Als u antwoorden voor toetsen wilt vergelijken op demografische gegevens, moet u anonieme antwoorden niet toestaan. Daarnaast moeten de demografische gegevens beschikbaar zijn in het systeem. Als uw instelling demografische gegevens verzamelt in gebruikersaccounts, kunt u deze gebruiken om antwoorden te analyseren, op voorwaarde dat deze anoniem zijn.
 • Cursussen en organisaties - Om antwoorden te vergelijken op basis van cursussen en organisaties, moet deze informatie vervat zijn in de antwoordperioden. U kunt bijvoorbeeld een evaluatie van een eerstejaarscursus verzenden naar alle studenten die ingeschreven zijn in cursus die gegeven werden in het eerste semester. U kunt e antwoorden van alle cursussen en organisaties vergelijken, of u kunt een specifieke selectie maken. Als uw instelling beschikt over een licentie voor Community Engagement, kunt u ook Business Unit-gemiddelden integreren als deze plaatsen zijn gemaakt en hieraan cursussen zijn gekoppeld. Uw instelling moet ook een instellingshiërarchie en gekoppelde gebruikers hebben, en cursussen voor de plaatsen of locaties in de hiërarchie, genaamd knooppunten. De reactieperioden moeten de naam van de business unit (knooppunt) bevatten.
 • Gespecificeerde enquêtevragen - Om antwoorden op basis van vragen te vergelijken, selecteert u de vragen die u wilt gebruiken.

De resultaten van een enterprise-enquête weergeven

Enquêteresultaten worden gegenereerd in een rapport. Boven aan het rapport staan de antwoordperioden van het rapport en hoe de resultaten worden vergeleken. Een algemeen overzicht van de antwoordratio voor de antwoordperioden wordt vervolgens weergegeven. Een cirkeldiagram toont de percentages van positieve en negatieve antwoorden.

Voor elke vraag worden gedetailleerde resultaten weergegeven. Als u punten hebt toegevoegd aan antwoorden op vragen, kunt u het gemiddelde voor ieder antwoord bekijken.

Open antwoorden op vragen verschijnen onder aan het rapport. Vouw de sectie uit om ieder antwoord te lezen.

Selecteer Rapport afdrukken om een PDF-versie te genereren van het verslag dat in een nieuw venster wordt geopend. Je kunt het PDF-bestand opslaan of afdrukken. Als de enquête open vragen heeft, kunt u het rapport afdrukken met of zonder die vragen.


Ontvangen enquêtegegevens exporteren

Je kunt ingezonden gegevens exporteren als CSV-bestand, zodat je het kunt importeren in een andere analysetool. Je kunt verschillende enquêtes vergelijken door hun gekoppelde inzendingen van de antwoordperiode te exporteren en dan die gegevens te importeren in een andere tool.

 1. Zoek op de pagina Enterprise-toetsen naar de gewenste enquête.
 2. Selecteer een waarde in de kolom Antwoordgroep.
 3. Selecteer op de pagina Antwoordperioden de antwoordperioden die u wilt exporteren.
 4. Selecteer Ingezonden gegevens exporteren.
 5. Selecteer het type scheidingsteken om de gegevensvelden te scheiden. U kunt kiezen tussen een tab of komma.
 6. Je kunt antwoorden opnemen die je niet hebt opgenomen in de enquêteresultaten.
 7. Selecteer Downloaden.

Resultaten beschikbaar stellen aan cursusleiders

Als u de resultaten van een enquête beschikbaar wilt stellen aan cursusleiders, selecteert u ontvangers via de optie Plaatsen wanneer u de reactieperiode gaat instellen. Er wordt dan een sectie voor het vrijgeven van de enquêteresultaten toegevoegd aan het tabblad Planning van de enquête. Schakel Enquêteresultaten vrijgeven om de resultaten beschikbaar te stellen aan cursusleiders. De cursusleiders zien in hun cursus dan een banner met de knop Resultaten weergeven, waarmee ze de resultaten kunnen bekijken.

Als u geen ontvangers hebt geselecteerd via de optie Plaatsen, kunt u rapporten opslaan en dan handmatig distribueren.