Als je een cursus archiveert, wordt er een ZIP-bestand gemaakt met de cursusinhoud, gebruikersinteracties en inzendingsbewijzen. Dit bestand wordt een archiefpakket genoemd. Je kunt archiefpakketten terugzetten, maar ze zijn niet bedoeld om de cursus opnieuw te geven, aangezien ook alle gebruikersinteracties worden teruggezet. Bewaar archiefpakketten op een veilige locatie.

Je mag een cursus- of archiefpakket niet uitpakken of extraheren. Verwijder geen bestanden uit het pakket en probeer geen bestand te importeren uit het pakket. Je kunt de cursus alleen importeren of herstellen als het pakket intact is. Als je het ZIP-bestand wijzigt en het pakket vervolgens importeert of terugzet, zal de herstelde cursus instabiel zijn en onvoorspelbaar gedrag vertonen.

De meeste namen van archiefpakketten hebben deze notatie:

ArchiveFile_cursus_ID_datum/tijdstempel.zip

Definitieve archiefpakketten die worden gemaakt wanneer een cursus wordt verwijderd, hebben deze naamgevingsstructuur:

Course_ID_Course_PKID_Course_Title_currentTime_in_milliseconds_bb_permanent.zip

Cursussen van Blackboard Learn worden verpakt met behulp van de IMS Content Packaging-specificatie, met extensies voor ondersteuning van inhoudstypen die specifiek zijn voor Blackboard Learn.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Wijs Back-upacties aan en selecteer Cursus archiveren.
 3. Typ een geldige cursus-ID in het vak Broncursus-ID. Als je de cursus-ID niet weet, selecteer je Bladeren om de cursus te zoeken.
 4. Schakel het selectievakje naast de cursus-ID in om Inclusief geschiedenis van Grade Center te selecteren. Als je deze optie selecteert, worden bestanden groter en wordt de verwerkingstijd langer.
 5. Geef bij Bestandsbijlagen aan of u alleen de koppelingen naar de cursusbestanden wilt opnemen of de koppelingen naar en kopieën van de inhoud van de cursusbestanden.

  Als je Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren selecteert, selecteer je Grootte berekenen om te controleren of het pakket niet groter is dan de waarde die wordt weergegeven bij Toegestane pakketgrootte. Je kunt bestanden en mappen uit het pakket verwijderen door Pakketinhoud beheren te selecteren.

 6. Selecteer Verzenden. Blackboard Learn stelt het archiefpakket samen en stuurt een e-mail naar uw account van Blackboard Learn. Deze e-mail bevat een koppeling naar de logbestandinhoud van het pakket en is een bevestiging dat het archiefpakket klaar is.
 7. Ga naar je e-mailaccount van Blackboard Learn en controleer of je de bevestigingsmail hebt ontvangen.
 8. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 9. Zoek de cursus die je hebt gearchiveerd.
 10. Open het menu van de cursus en selecteer Exporteren/archiveren. De pagina Exporteren/archiveren bevat alle export- of archiefpakketten voor deze cursus die niet zijn verwijderd uit Blackboard Learn, zelfs als je het pakket al hebt gedownload. In de bestandsnamen ziet u de datum en tijd waarop het pakket is gemaakt.
 11. Open het menu van een ZIP-bestand en selecteer Openen.
 12. Selecteer in het venster Bestand openen de optie Bestand opslaan en selecteer OK om het archiefpakket te downloaden op je computer.
 13. Je kunt het pakket desgewenst ook permanent verwijderen uit Blackboard Learn. Open hiervoor het menu van het ZIP-bestand en selecteer Verwijderen.

SafeAssign-opdrachten worden niet opgenomen in het archief en kunnen niet worden hersteld.

Meer informatie over SafeAssign


Een gecombineerde cursus archiveren

De manier om gecombineerde cursussen te archiveren, is door de bovenliggende cursus te archiveren. Alleen bovenliggende cursussen hebben inhoud, en als u de bovenliggende cursus archiveert, worden ook de onderliggende cursussen gearchiveerd. Het is niet nodig een onderliggende cursus te archiveren aangezien deze alleen inschrijvingen bevat.


Cursussen automatisch archiveren

Blackboard Learn maakt automatisch een back-up van alle cursussen waarin de afgelopen 7 dagen activiteit heeft plaatsgevonden. De server maakt deze cursusarchieven automatisch om 02:00 systeemtijd. Om duplicatie te voorkomen, worden cursussen zonder activiteit sinds de laatste back-up niet gearchiveerd. Om ruimte te besparen, is elke back-up incrementeel en kan deze daardoor veel kleiner lijken dan een handmatig gemaakt archief. Raadpleeg het Insight-rapport om te bepalen hoeveel schijfruimte wordt gebruikt door automatische archieven.

Blackboard Learn maakt ook automatisch een definitief, compleet archiefpakket wanneer een cursus wordt verwijderd. Als een cursus eenmaal is gearchiveerd en verwijderd, worden de cursusbronnen automatisch opgeschoond door Learn. De bronnen gaan niet naar de Prullenbak, zodat een verwijderde cursus geen schijfruimte inneemt.

Meer informatie over het verwijderen van een cursus

Een automatisch archief kan hersteld worden naar elke leeromgeving van Blackboard Learn, niet alleen naar de omgeving waarin het archief origineel gemaakt is.

Bewaarinstellingen voor archieven

Je kunt in het configuratiescherm voor systeembeheer archiefinstellingen configureren.

 1. Selecteer Cursusinstellingen > Instellingen automatische archieven.
 2. Geef in het veld Max. aantal dagen archiveren aan hoelang je automatische archieven wilt bewaren. De waarde moet tussen 30 en 36.500 liggen. De standaardinstelling is 3650 dagen, wat overeenkomt met tien jaar. Wanneer een archiefbestand ouder is dan het aantal dagen dat je hier hebt gekozen, wordt het bestand automatisch verwijderd.
 3. Kies een instelling voor de optie Bestanden buiten de standaardmap cursus. Je keuze bepaalt hoe het systeem bestanden die worden gebruikt in een cursus, kopieert of er een koppeling naar toevoegt.
  • Kopieer alleen koppelingen naar bestanden die buiten de standaardmap cursus zijn opgeslagen
  • Kopieer koppelingen en neem kopieën van de bestanden op buiten de standaardmap cursus

De aanbevolen maximale bewaarperiode voor archieven verschilt per instelling. Bij het bepalen van de maximale bewaarperiode voor archieven is het belangrijk om rekening te houden met het beleid voor gegevensopslag en -capaciteit. Blackboard Learn archiveert elke cursus in het systeem, wat gevolgen kan hebben voor het gebruik en de kosten van opslag.

Om opslagbronnen en lagere kosten te sparen, behouden standaard gekloonde omgevingen geen automatische of permanente archieven die ouder zijn dan de waarde van het Maximaal aantal dagen voor de archiefleeftijd. Je kunt deze standaardinstelling wijzigen door de bovenstaande instructies te volgen in de gekloonde omgeving.

Cursusarchieven zoeken in Content Collection

Je kunt kopieën van gearchiveerde cursussen vinden en downloaden in de gebruikersinterface van Blackboard Learn. Ga hiervoor naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Inhoud beheren in het menu Inhoudsbeheer. Selecteer Intern > Automatisch archiveren. Cursusarchieven worden opgeslagen in mappen. Zoek de cursus in de lijst en selecteer een map om de beschikbare archieven te zien.

Archieven worden geconverteerd naar volledige en overdraagbare archieven wanneer je ze downloadt, wat betekent dat de bestandsgrootte groter kan zijn dan verwacht.

Meer informatie over het herstellen van een cursus met behulp van automatische archieven

Automatische cursusarchieven in bulk downloaden

Het is mogelijk om meerdere automatische cursusarchieven te downloaden met behulp van het script archieven in bulk downloaden. Met dit script kun je de specifieke cursussen selecteren die je nodig hebt of de archieven downloaden voor alle cursussen die binnen een bepaald datumbereik zijn gemaakt.

De instructies en het script zelf zijn te vinden in Learn. Selecteer het tabblad Systeembeheerder en selecteer in het gedeelte Cursussen Cursusinstellingen > Automatische archiefinstellingen. In dat gedeelte vind je de instructies om het script te downloaden en uit te voeren.