Als u een cursus herstelt (terugzet), wordt het archiefpakket geüpload naar Blackboard Learn en wordt de cursus hersteld naar de toestand van het moment waarop de cursus is gearchiveerd. Archiefpakketten bevatten cursusinhoud, gebruikersgegevens en gebruikersinteracties.

Archiefpakketten zijn bedoeld als permanente archieven van een cursus. Als u cursusmateriaal wilt opslaan om het materiaal later voor een andere groep studenten te gebruiken, moet u de cursus exporteren en niet archiveren.

Wanneer een cursus wordt hersteld, vervangen de instellingen en opties in het archiefpakket de standaardinstellingen en opties voor het cursusmenu in de originele cursusweergave die worden gebruikt voor nieuwe cursussen.

cursuspakketten die in eerdere versies van Blackboard Learn zijn gemaakt, worden mogelijk niet ondersteund. Raadpleeg de Releaseopmerkingen voor de release waarin u werkt om te zien welke versies worden ondersteund.


Originele cursusweergave converteren naar Ultra-cursusweergave

Als je cursusleiders toestemming geeft om zelf de cursusweergave te kiezen in de nieuwe ervaring, zien ze een mededeling met het verzoek om hun herstelde originele cursussen eerst goed te bekijken in de Ultra-cursusweergave wanneer ze een cursus voor het eerst openen. Dit verzoek wordt alleen weergegeven als jij de cursus op niet-beschikbaar hebt gezet of als de cursusleider de cursus privé heeft gemaakt. Als cursusleiders op een later tijdstip een voorbeeld willen bekijken, kan dat via een voorbeeldfunctie in de rechterbovenhoek van hun cursus in de originele cursusweergave.

Cursusleiders zien ook welke functies uit de originele cursusweergave niet meer beschikbaar zijn nadat ze hun cursus hebben geconverteerd naar de Ultra-cursusweergave. Sommige functies zijn op dit moment niet beschikbaar in de Ultra-cursusweergave, zoals toetsen, enquêtes, cursuskoppelingen, zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen, groepen, dagboeken, blogs en wiki's.

Onder aan het voorbeeld van een cursus kunnen cursusleiders klikken op items worden niet getransporteerd! om te zien welke functies niet beschikbaar zullen zijn in de Ultra-cursusweergave.

Zie voor meer informatie de informatie voor cursusleiders in Voorbeeld van Ultra-cursusweergave.


Groottelimiet voor het herstellen van een cursus

De standaardlimiet voor inhoud die wordt geüpload via de gebruikersinterface is 2,5 GB. Als gebruikers via de interface bestanden groter dan 2,5 GB proberen te uploaden, verschijnt er een foutmelding. Deze limiet geldt niet voor het uploaden naar webmappen of gedeelde locaties (WebDAV).

Als u grotere bestanden wilt uploaden, kunnen beheerders een verzoek indienen op Achter Blackboard.


Gebruikersrecords herstellen

Bij het uitvoeren van een herstelbewerking controleert Blackboard Learn of gebruikers in het systeem voorkomen door gebruikersnamen te vergelijken met e-mailadressen.

Als een gebruikersnaam wordt gevonden met een ander e-mailadres dan het adres in het archiefpakket, maakt Blackboard Learn een nieuwe gebruikersaccount. De nieuwe account heeft dezelfde gebruikersnaam, maar met een cijfer eraan toegevoegd.

Als de gebruikersnaam bestaat met hetzelfde e-mailadres, wordt er geen nieuwe gebruiker gemaakt door Blackboard Learn.

Als er een gebruikersaccount bestaat, maar deze is uitgeschakeld, wordt er een nieuwe gebruikersaccount gemaakt door Blackboard Learn. Om te voorkomen dat er een andere gebruiker wordt gemaakt in het systeem, moet de oorspronkelijke gebruikersaccount worden ingeschakeld.

Er wordt een archiefpakket geüpload met een account waaraan de gebruikersnaam bb_user is gekoppeld. Tijdens het herstelproces wordt er in Blackboard Learn gezocht naar gebruikers met deze gebruikersnaam. Als bb_gebruiker in het systeem voorkomt, worden de e-mailadressen vergeleken. Als de e-mailadressen overeenkomen, wordt er voor de bestaande gebruiker (bb_user) een nieuwe inschrijvingsrecord gemaakt in course_users. Als de e-mailadressen verschillen, wordt er een nieuwe gebruiker gemaakt (bb_user1).

om veiligheidsredenen krijgen gebruikers die tijdens een herstelbewerking worden toegevoegd alleen hun primaire systeemrol. Secundaire systeemrollen worden niet opgenomen.


Een cursus herstellen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Wijs Cursus maken aan en selecteer Herstellen. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
 4. Selecteer Verzenden.
Beschikbare velden voor het herstellen van een cursus
Veld Beschrijving
Doelcursus-ID Typ een ID voor de nieuwe cursus. Blackboard Learn maakt een cursus met de gegevens en instellingen uit het archiefpakket.

U kunt cijfers, letters, afbreekstreepjes (-), liggende streepjes (_) en punten (.) gebruiken in een cursus-ID. Alle andere tekens, inclusief spaties, zijn niet toegestaan.

Je kunt een ingestelde cursus-ID achteraf niet meer wijzigen. Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd op de inhoud van dit veld.

Pakket selecteren Geef de exacte bestandslocatie van het archiefpakket op of selecteer Bladeren in Mijn Computer om naar het bestand te navigeren.
Map voor Content Collection-bestanden Dit veld wordt alleen weergegeven als de instelling toegang heeft tot de functies voor inhoudsbeheer.

Als je bestanden van Content Collection wilt uitsluiten, selecteer je Standaardmap cursusbestanden. Om bestanden van Content Collection wel te herstellen, selecteert u Map selecteren. Selecteer Bladeren om naar de map te navigeren. Blackboard Learn maakt een submap en kopieert de bestanden van Content Collection naar deze map.

Een cursus herstellen vanuit een automatisch gemaakt archief

Als de functie voor het automatisch maken van archieven is ingeschakeld in de Blackboard Learn-omgeving, worden back-ups van cursussen opgeslagen in Content Collection en kun je cursussen met behulp van deze bestanden herstellen zoals ze waren op verschillende datums in het verleden. Je kunt deze functie gebruiken in zowel de originele ervaring als de Ultra-ervaring.

Ga als volgt te werk om een cursus te herstellen vanuit een back-up in Learn SaaS:

 1. Ga naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Cursussen.
 2. Selecteer Cursus maken > Herstellen.
 3. Typ de ID van een doelcursus voor de herstelde cursus.
 4. Selecteer onder Herstellen vanuit automatische archieven de optie Bladeren in Content Collection.
 5. Je komt in de map in Content Collection waarin alle automatische back-ups worden opgeslagen. Je kunt in de map bladeren of een zoekopdracht uitvoeren. Namen van cursusarchieven hebben de volgende notatie: CourseID_PK1_CourseName_timestamp. Zoek naar een of meer onderdelen van de naam om een bepaalde back-up te vinden. Als je op zoek bent naar een specifieke back-up van een cursus, kan het handig zijn om in de kolom Laatst gewijzigd te kijken naar de datum en tijd van de back-up.
 6. Selecteer de gewenste cursus en selecteer Verzenden.
 7. Controleer of de cursusinstellingen juist zijn en selecteer Verzenden.
 8. Het systeem verstuurt een e-mail naar de geregistreerde systeembeheerder zodra het proces is voltooid.