Gebruik de Ultra-cursusweergave, de originele cursusweergave of beide!

Wanneer je de Ultra-ervaring inschakelt voor Blackboard Learn, moet je kiezen welke cursusweergave je wilt gebruiken:

 • Je kunt je cursusleiders laten kiezen tussen de Ultra-weergave of de originele cursusweergave voor hun nieuwe, lege cursussen.
 • Je kunt de Ultra-cursusweergave verplicht stellen voor alle nieuwe cursussen in de instelling.

Meer informatie over het instellen van de standaardcursusweergave in de Ultra-ervaring

Bestaande cursussen in de originele cursusweergave: Geëxporteerde en gearchiveerde cursussen worden hersteld in de originele cursusweergave. Cursusleiders kunnen een voorbeeld van hun originele cursussen bekijken in de Ultra-cursusweergave en controleren hoe hun inhoud wordt weergegeven. Ze kunnen vervolgens besluiten om een cursus permanent over te zetten naar de Ultra-cursusweergave.


Status van cursussen in de Ultra-ervaring

In de Ultra-ervaring kunnen cursusleiders bepalen wanneer studenten toegang hebben tot hun cursussen. Cursusleiders hebben de flexibiliteit om te experimenteren met inhoud voordat studenten deze zien.

Vanaf de pagina Cursussen kunnen cursusleiders een van de volgende statuswaarden kiezen voor hun cursus:

 • Openen: Cursusleiders kunnen een cursus openen als studenten aan de slag mogen met de cursus.
 • Persoonlijk: cursusleiders kunnen een cursus instellen als Persoonlijk omdat ze nog inhoud willen toevoegen of wat dingen willen uitproberen. Als de cursus klaar is voor studenten, wijzigen ze de status in Open. Cursussen met de status Persoonlijk herken je aan een grijze foto van de cursusleider met een schuine streep erdoorheen. Studenten zien persoonlijke cursussen wel in hun cursuslijst, maar kunnen ze niet openen.

  Cursusleiders kunnen een cursus niet gedurende het semester persoonlijk maken. Als een student toegang tot een cursus nodig heeft, kun je de cursusbeschikbaarheid aanpassen.

 • Voltooid: cursusleiders kunnen ervoor kiezen om een cursus de status Voltooid te geven wanneer de cursus is beëindigd, maar ze kunnen de cursus dan niet meer aanpassen. Cursusleiders kunnen een cursus altijd weer de status Open of Persoonlijk geven. Studenten kunnen de inhoud van de cursus raadplegen, maar ze kunnen niet meer deelnemen aan de cursus. De status Voltooid is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.
 • Verbergen: gebruikers kunnen een cursus verbergen in de cursuslijst om de weergave te ordenen.

Meer informatie voor cursusleiders over cursusweergaven en statuswaarden voor cursussen


Wat is hetzelfde?

De module Cursussen in het configuratiescherm voor systeembeheer is bijna hetzelfde. Je kunt je cursussen op de gebruikelijke manier beheren:

 • Je kunt cursussen maken en bewerken.
 • Je kunt gebruikers inschrijven voor cursussen en eruit verwijderen.
 • Je kunt een back-up maken van cursussen, en cursussen archiveren en herstellen.

Als je cursussen herstelt uit een ander exemplaar van Blackboard Learn, is het momenteel zo dat de cursussen de originele cursusweergave houden.


Wat is er verschillend?

Wanneer je de Ultra-ervaring inschakelt, kunnen je gebruikers deze bewerkingen niet uitvoeren:

 • Zelf cursussen maken
 • Een taal afdwingen in de Ultra-cursusweergave
 • De gastrol toestaan in de Ultra-cursusweergave
 • De waarnemersrol toestaan